Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων: σεμινάριο εισαγωγικό ή εξειδίκευσης; Ιδού το ερώτημα!


Μία ποteacher-questionsλύ συχνή ερώτηση που λαμβάνουμε τον τελευταίο καιρό αφορά στη σχέση του εισαγωγικού προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων με αυτό της εξειδίκευσης.

Στις παρακάτω γραμμές θα παρουσιάσουμε τρεις διαφορές και μία ομοιότητα ανάμεσα στα δύο σεμινάρια με σκοπό να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το πιο κατάλληλο για εσάς.

Διαφορά ένα: καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες

Το εισαγωγικό πρόγραμμα καλύπτει την ανάγκη εξοικείωσης με τις βασικές αρχές και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων που είναι απαραίτητες για να μην υστερεί ο εκπαιδευτής στην δουλειά του, ανεξάρτητα από το αντικείμενο που διδάσκει.

Χωρίς αυτές τις αρχές και τεχνικές ο εκπαιδευτής ενηλίκων πιθανώς να μην ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της εργασίας του, αμαυρώνοντας την φήμη του ως εκπαιδευτή και χάνοντας ευκαιρίες στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα.

Το πρόγραμμα εξειδίκευσης, από την άλλη, καλύπτει την ανάγκη πιστοποιημένης εξειδίκευσης σε μία ομάδα εκπαιδευόμενων ή σε ένα σχετικό θέμα της επιλογή σας.

Αυτή η εξειδίκευση μπορεί να ανοίξει πόρτες στην αναζήτηση εργασίας σε φορείς όπως κολέγια, ΚΕΚ και εταιρείες που εξειδικεύονται στην εκπαίδευση και κατάρτιση συγκεκριμένων ομάδων. Τέτοιες ευκαιρίες είναι συνήθως και οι πιο καλοπληρωμένες.

Ωστόσο, προσοχή! Το σεμινάριο εξειδίκευσης δεν ασχολείται με πρακτικά θέματα όπως οι βασικές αρχές και τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων. Η γνώση των τεχνικών αυτών θεωρείται δεδομένη.
Διαφορά δύο: Τρόπος οργάνωσης και αξιολόγησης του σεμιναρίου

Το εισαγωγικό πρόγραμμα βασίζεται κατά κόρον στο εκπαιδευτικό υλικό που σας παρέχουμε και την κριτική / δημιουργική επεξεργασία του από εσάς.

Το σεμινάριο εξειδίκευσης, έχοντας ως στόχο την εξειδίκευση σε κάτι που εσείς θέλετε, βασίζεται λιγότερο στο παρεχόμενο υλικό και περισσότερο στην διάθεσή σας να διερευνήσετε τον χώρο όπου επιθυμείτε να εξειδικευτείτε.

Πρακτικά, αυτό σημαίνει πώς το εισαγωγικό σεμινάριο έχει περισσότερο υλικό προς μελέτη και συνοδεύεται από ερωτήσεις αναστοχασμού, ενώ η αξιολόγηση γίνεται μέσω ενός «φακέλου» αναστοχασμών και μιας σύντομης και πρακτικής εργασίας.

Το σεμινάριο εξειδίκευσης, από την άλλη, παρέχει λιγότερο εκπαιδευτικό υλικό ποσοτικά, αλλά περιμένει ότι θα δοκιμάσετε να εφαρμόσετε αρχές, τεχνικές, κτλ στην ομάδα εκπαιδευόμενων με την οποία ασχολείστε. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση αποτελείται από λίγο μεγαλύτερης έκτασης εργασίες όπου καλείστε να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα της – όχι απαραίτητα ακαδημαϊκής – έρευνάς σας.

Διαφορά τρία: προετοιμασία για εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ

Το εισαγωγικό πρόγραμμα, όντας πρακτικό, βοηθά στην προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι το εξειδίκευσης – εκτός φυσικά και αν αποφασίσετε με κάποιο τρόπο να εξειδικευτείτε στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ καθαυτές μέσω του σεμιναρίου εξειδίκευσης.
Ομοιότητα: Μοριοδότηση στο δημόσιο

Και τα δύο σεμινάρια μοριοδοτούνται σε αρκετές προκηρύξεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Στις πιο πολλές προκηρύξεις η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση θα μοριοδοτείται επιπλέον της εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ, η οποία, απ’ ότι φαίνεται, θα τοποθετεί τον κάτοχό της σε ξεχωριστή κατηγορία από όσους δεν την έχουν.

Σημειωτέον, μέχρι σήμερα, επιμορφώσεις που έλαβαν χώρα αποκλειστικά ως προετοιμασία για την πιστοποίηση της εκπαιδευτικής επάρκειας δεν μοριοδοτούνται ξεχωριστά από την πιστοποίηση καθαυτή.
Επίλογος

Ελπίζουμε ότι η παραπάνω σύγκριση που παρουσιάσαμε θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το πρόγραμμα ή τα προγράμματα που σας ταιριάζουν.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να μου στείλετε τυχόν ερωτήσεις ή προβληματισμούς σας στο papadopoulos@cears.edu.gr .

Γιάννης Παπαδόπουλος