Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Η επικοινωνία στο σχολικό χώρο


Εκπαιδευτική ψυχολογία μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως
Δείτε το μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική ψυχολογία εδώ: «Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Ανθρώπινη Ανάπτυξη και Μάθηση (MSc)»

Η νέο-βυγκοτσκιανή θεωρία μάθησης (L.Vygotsky) προσφέρει θεωρητική υποστήριξη για το ρόλο της αλληλεπικοινωνίας στη σχολική τάξη αξιοποιώντας στα διδακτικά μοντέλα την αρχή της φθίνουσας καθοδήγησης (fading scaffolding) που διαμορφώνει πλαίσια επικοινωνίας μεταξύ μαθητών / καθηγητών και μαθητών / μαθητών στα οποία διαμεσολαβείται η μάθηση και προωθείται η ανάπτυξη.

Η κοινή αποδοχή πλέον ότι η μάθηση σχετίζεται στενά με την επικοινωνία στο σχολείο, ισχύει από τη στιγμή που ο μαθητής θα περάσει την αυλόπορτα. Η κατάκτηση της διδακτέας ύλης και η επιτυχία στις εξετάσεις είναι μικρό μόνο μέρος της διαδικασίας της μάθησης που είναι κατά βάση «κοινωνική» στο χώρο μέσα και έξω από το σχολείο. Ο χώρος του σχολείου είναι νοηματοδοτημένος, δεν υπάρχει συμπεριφορά μαθητή ή δασκάλου που να είναι «ουδέτερη», δηλ. νοηματικά άσχετη.bullying-1

Ο μαθητής συμμετέχει σε χιλιάδες εξωδιδακτικές διαδικασίες και στη συνείδησή του φτάνουν πολλά άλλα πράγματα, πριν φτάσει εκεί η διδακτέα ύλη. Μέσω της επικοινωνίας με καθηγητές – μαθητές – γονείς ο μαθητής κοινωνικοποιείται. Κοινωνική μάθηση είναι το αποτέλεσμα της κοινωνικής αγωγής, της διδασκαλίας, αντικείμενο της οποίας είναι η κοινωνική συμπεριφορά των πολιτών και στόχος η ανάπτυξη της κοινωνικότητας του μαθητή. Έτσι η κοινωνική μάθηση οδηγεί στην κοινωνική συμπεριφορά, εκδηλώσεις της οποίας π.χ. είναι «η τήρησις της σειράς εις τα μέσα συγκοινωνίας, εις αγοράς, εις πληρωμάς, εις θυρίδας» ή «η υποχρέωσις να αποφεύγει τις κακολογίες, διαδόσεις, δυσφημίσεις» ή ακόμη «η κατά τας επισκέψεις ευπρέπεια και υποχρέωσις να είναι τις διακριτικός, να μη περιεργάζεται τα πράγματα των άλλων» κλπ. κατά παραδοσιακές περιγραφές για την κοινωνική μάθηση.

Η αλήθεια είναι ότι με την επικοινωνία στο χώρο του σχολείου, με τη συμμετοχή δηλαδή του μαθητή στη σχολική ζωή μέσω της ερμηνείας του ρόλου «μαθητής» στα πλαίσια οποιασδήποτε σχολικής πρακτικής, ο μαθητής πλέον γίνεται ικανός να πορευθεί στην κοινωνία μετά το σχολείο αποκτώντας τις απαραίτητες γνωστικές, συναισθηματικές και πραξιακές δεξιότητες, μικρό μόνο μέρος των οποίων αποκτάται μέσα στη σχολική τάξη με την επικοινωνία με μαθητές – καθηγητές στα πλαίσια του κλασικού ωριαίου μαθήματος.

Η κοινωνική μάθηση είναι δηλαδή έννοια πολύ ευρύτερη από εκείνη της ακαδημαϊκής μάθησης χωρίς να είναι τμήμα της επίσημα προσδιορισμένης διδακτέας ύλης, εντάσσεται στο «κρυφό» ή «λανθάνον» πρόγραμμα που υπερισχύει του αναλυτικού σε θέματα ουσιαστικά, όπως ένταξη σε ομάδες, σχέση με συνομηλίκους, κοινωνικοποίηση κλπ. Αλλά και ο ίδιος ο μαθητικός ρόλος είναι αντικείμενο μάθησης και εδώ έχει μεγάλη σημασία η διδασκαλία τεχνικών επικοινωνίας μέσα από αντίστοιχα μαθήματα, ώστε ο έφηβος να αξιοποιήσει στο έπακρον τις ευκαιρίες κοινωνικής μάθησης μέσα και έξω από το σχολείο. Τότε θα είναι κερδισμένος, ακόμη και αν αποφοιτήσει με χαμηλό βαθμό απολυτηρίου !!

(Ματσαγγούρας Η. σ. 33,40,113,203, Γκότοβος Α. 1994 σ.74-77).

Εκπαιδευτική ψυχολογία σεμινάριο εξ αποστάσεως
Δείτε το σεμινάριο εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική ψυχολογία εδώ: «Εκπαιδευτική Ψυχολογία«

eq1

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Λαμβάνοντας ως δεδομένη την πολυπλοκλότητα της ψυχοσύνθεσης μας, οι Ψυχολόγοι μελετούν την ανθρώπινη συμπεριφορά από πολλές διαφορετικές γωνίες έτσι ώστε να σχηματίσουν μια πλήρη εικόνα. Αυτή η σφαιρική προσέγγιση γέννησε τους διάφορους κλάδους της Ψυχολογίας, στους οποίους ανήκει και η Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Τι είναι, όμως, η Εκπαιδευτική Ψυχολογία; Η Εκπαιδευτική Ψυχολογία θα μπορούσαμε να πούμε […]

0 comments
marconi university αναγνωρισηEuroPsy

Marconi University αναγνώριση Europsy

Το Marconi University προσφέρει εξ αποστάσεως σπουδές και βρίσκεται ανάμεσα στα Πανεπιστήμια της Ιταλίας που διαθέτουν Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ψυχολογία τα οποία πληρούν τα κριτήρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Ψυχολόγων αναφορικά με το EuroPsy. Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό στην Ψυχολογία Europsy που διαθέτει το Marconi University; Το EuroPsy (ή […]

0 comments
marconi university εξ αποστασεωσ

Marconi University αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ

Marconi University Αναγνώριση από το Ιταλικό Κράτος Το Πανεπιστήμιο Σπουδών Guglielmo Marconi, είναι το πρώτο ανοιχτό «Πανεπιστήμιο» (Open University), αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας (MIUR) με Ο.Μ. 1 Μαρτίου 2004. Marconi University Αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., στη συνεδρία του Δ.Σ. Πρακτικό 91 Α, της 5ης Μαίου 2010, αναγνώρισε σύμφωνα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, […]

0 comments
edtech3-620x413

Επιμορφωτικά σεμινάρια εξ αποστάσεως

Επιμορφωτικά σεμινάρια εξ αποστάσεως με εγγραφές όλο το έτος από τον εκπαιδευτικό οργανισμό CEARS Εξ αποστάσεως σεμινάρια στις Ατομικές Δεξιότητες Stress Management Ανάπτυξη Προσωπικών Δεξιοτήτων Βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων Δημιουργία Ιστοσελίδας Διαχείριση συγκρούσεων και αντιμετώπιση κρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον Εισαγωγή στο Mentoring Εκπαίδευση Προϊστάμενων Τμημάτων Η τέχνη της διαπραγμάτευσης στην επίλυση διαφορών (Negotiation Skills) Μάρκετινγκ και […]

0 comments
psychology-mind-state-brain-100661188-primary.idge

Σπουδές ψυχολογίας εξ αποστάσεως

Οι σπουδές ψυχολογίας εξ αποστάσεως ή δια ζώσης,  ως στόχο έχουν να εφοδιάσουν τους φοιτητές  με τα απαραίτητα γνωστικά εργαλεία για μια επιτυχή επαγγελματική ή ερευνητική σταδιοδρομία τους στην Ψυχολογία. Οι ικανότητες αυτές περιλαμβάνουν: ανάλυση και αξιολόγηση προβλημάτων που προκύπτουν μέσα στους κόλπους της οικογένειας, κοινωνικών ομάδων, οργανισμών και κοινοτήτων , δυνατότητα διεκπαιρέωσης σχεδίων με αντικειμενικό […]

0 comments