Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας


Το CEARS, ως φορέας εκπαίδευσης μεταφραστών, είναι μέλος του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας και της Υπηρεσίας Επείγουσας Απόδοσης Όρων της Ευρωπαικής Επιτροπής.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας και την ΥΕΠΟ δείτε εδώ και για τα προγράμματα εκπαίδευσης μεταφραστών του CEARS εδώ