Εξ αποστάσεως Σεμινάρια


Εξ αποστάσεως σεμινάρια στις Ατομικές Δεξιότητες
Εξ αποστάσεως σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς
Εξ αποστάσεως σεμινάρια στην Μετανάστευση / Διαπολιτισμικότητα
Εξ αποστάσεως σεμινάρια στην Οργάνωση & Διοίκηση
Εξ αποστάσεως σεμινάρια στα Νομικά
Εξ αποστάσεως σεμινάρια στις Ξένες Γλώσσες
Μοριοδοτούμενες εξ αποστάσεως επιμορφώσεις ΚΕΔΙΒΙΜ Πανεπιστήμιου Μακεδονίας
Εξ αποστάσεως σεμινάρια στην Πληροφορική/Softwares
Εξ αποστάσεως σεμινάρια στον Τουρισμό
Εξ αποστάσεως σεμινάρια σε θέματα Υγείας
Εξ αποστάσεως σεμινάρια στην Ψυχολογία & Συμβουλευτική
Διάφορα εξ αποστάσεως σεμινάρια
Δωρεάν εξ αποστάσεως σεμινάρια