Ημερίδα Διαβούλευσης για Νέους Πολίτες


Πρόσκληση Συμμετοχής στην Ημερίδα Διαβούλευσης για Νέους Πολίτες – ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. εκ μέρους του προγράμματος Sea For Society

Το πρόγραμμα Sea For Society (SFS) είναι μια απάντηση στην συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη  για την διασφάλιση της αειφόρου διαχείρισης των υπηρεσιών που σχετίζονται με το θαλάσσιο οικοσύστημα, λαμβάνοντας υπόψην την ανάγκη της κοινωνίας για ευημερή, σταδιακή οικονομική ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα SFS διοργανώνει μια Ημερίδα Διαβούλευσης για Νέους Πολίτες, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για θέματα που σχετίζονται με την θάλασσα, σε 9 Ευρωπαϊκές χώρες.

Στην Ελλάδα, η Διαβούλευση για Νέους Πολίτες θα διοργανωθεί από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε (www.hcmr.gr), που συμμετέχει στο πρόγραμμα. Η Διαβούλευση θα γίνει στην Αθήνα, στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., στις 2 Ιουλίου 2013 και θα επαναληφθεί με καινούριους συμμετέχοντες στις 4 Ιουλίου.

Συμμετέχοντας σε αυτήν την ημερίδα σας δίνεται η ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να εντοπίσετε κοινές λύσεις για την θάλασσά ΜΑΣ!

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα SFS και την Διαβούλευση (πρακτικές λεπτομέρειες, και Αιτήσεις Συμμετοχής) μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://seaforsociety.eu/.