Ημερομηνίες Εξετάσεων ΤΙΕ


Ανακοίνωση
Σε περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υποψηφίων σε κάποια από τις προαναφερόμενες πόλεις, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην πλησιέστερη πόλη όπου συγκεντρώνεται ο αριθμός εξεταζομένων. (Νέες πόλεις θα προστίθενται σε όλη την Ελλάδα ανάλογα με τη ζήτηση)

Δεκέμβριος 2015

Ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων: Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου
Πόλεις: Μυτιλήνη

Ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων: Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου

Πόλεις: Κιλκις

Ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων: Κυριακή, 20 Δεκεμβρίου
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου
Πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Σέρρες, Κοζάνη, Πάτρα, Αγρίνιο, Ηράκλειο, Χανιά, Ιωάννινα, Χαλκίδα, Βόλος, Λάρισα, Καλαμάτα, Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Ρόδος, Κως, Άρτα, Ναύπλιο.

Ιανουάριος 2016

Ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων: Κυριακή, 31 Ιανουαρίου
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου
Πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Πάτρα, Αγρίνιο, Ηράκλειο, Χίος.

Φεβρουάριος 2016

Ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων: Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου
Πόλεις: Βόλος

Ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων: Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου
Πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Τρίπολη, Άρτα, Ηράκλειο, Ορεστιάδα.

Μάρτιος 2016

Ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων: Κυριακή, 27 Μαρτίου
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: Τετάρτη, 9 Μαρτίου
Πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Καλαμάτα, Αγρίνιο, Ιωάννινα, Ηράκλειο.

Απρίλιος 2016

Ημερομηνία διεξαγωγής εξετάσεων: Κυριακή, 24 Απριλίου
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης: Δευτέρα, 4 Απριλίου
Πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο.