Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Contact Email:
chouris@cears.edu.gr
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Ακαδημαϊκή υπεύθυνη
Contact Email:
kastana@cears.edu.gr
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Contact Email:
ktenidis@cears.edu.gr
Εξωτερικός Συνεργάτης
Contact Email:
legatou@cears.edu.gr
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Contact Email:
manolakos@cears.edu.gr
Academic Coordinator
Ακαδημαϊκός υπεύθυνος
Contact Email:
res@cears.edu.gr
Contact Email:
tzouvara@cears.edu.gr
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος