Νέα Σεμινάρια


[list type=»check»]

Σεμινάριο 200 ωρών

To σεμινάριο διεξάγεται στα Ελληνικά, online και αντιστοιχεί σε 200 ώρες συμβατικής διδασκαλίας και προσωπικής ενασχόλησης. Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου. Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση ολοκλήρωσης από το συνεργαζόμενο βρετανικό κολλέγιο Erudio College.

Ακαδημαϊκή υπεύθυνη προγράμματος: Άρτεμις Ευθυμιάτου

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) επικοινωνίας: efthimiatou@cears.edu.gr

Σεμινάριο 120 ωρών

To σεμινάριο διεξάγεται στα Ελληνικά, online και αντιστοιχεί σε 120 ώρες συμβατικής διδασκαλίας και προσωπικής ενασχόλησης. Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου. Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση ολοκλήρωσης από το συνεργαζόμενο βρετανικό κολλέγιο Erudio College.

Ακαδημαϊκός υπεύθυνος προγράμματος: Κωνσταντίνος Μάντζαρης

Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) επικοινωνίας: mantzaris@cears.edu.gr

 

[/list]