Η εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων στο CEARS


adult_education_seminaΤα τελευταία χρόνια η ζήτηση εκπαιδευτών ενηλίκων στην Ελλάδα έχει αυξηθεί. Φορείς τυπικής εκπαίδευσης όπως Ιδιωτικά και Δημόσια ΙΕΚ και φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης όπως Ιδιωτικά και Δημόσια Κέντρα Δια Βίου Μάθησης, Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, Κολέγια, και Εταιρείες Ενδοεπιχειρησιακής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης έχουν πολλαπλασιαστεί. Από την άλλη, το κράτος επαγγελματικοποιεί την εκπαίδευση ενηλίκων μέσω της μοριοδότησης της εξειδίκευσης στις προκηρύξεις του και ο ιδιωτικός τομέας ακολουθεί παρασάγγας.

Στον αντίποδα, ωστόσο, οι ευκαιρίες για την κατάρτιση των εκπαιδευτών ενηλίκων λιγοστεύουν. Το δημόσιο δεν έχει προκηρύξει πρόγραμμα για αρκετό καιρό, ενώ όταν προκηρύσσει κάποιο πρόγραμμα, συνήθως απαιτεί μετακινήσεις, συγκεκριμένες ώρες παρακολούθησης και πολλές φορές απόγευμα όταν συνήθως οι εκπαιδευτές ενηλίκων δουλεύουν. Πολλά προγράμματα ιδιωτικών φορέων, από την άλλη, είναι ακριβά, ενώ επίσης απαιτούν μετακινήσεις και φυσική παρουσία σε τάξη ή σε ηλεκτρονική πλατφόρμα συγκεκριμένες μέρες και ώρες.

Πρόγραμμα CEARS

Ανταποκρινόμενο στην επαγγελματικοποίηση της εκπαίδευσης ενηλίκων, αλλά και στα εμπόδια που αναφέρθηκαν παραπάνω και συχνά δυσκολεύουν τους εκπαιδευτές ενηλίκων να συμμετέχουν σε απαραίτητα σεμινάρια κατάρτισης, το CEARS έχει δημιουργήσει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων με τα εξής καινοτομικά χαρακτηριστικά:

  1. Δυνατότητα άμεσης πιστοποίησης: Δεν χρειάζεται να περιμένεις πότε θα προκηρυχθεί, πότε θα συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό συμμετεχόντων και πότε θα ξεκινήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ξεκινάς όποτε θέλεις.
  2. Ελαστικότητα παρακολούθησης: μελέτη σε μέρος, μέρες και ώρες που βολεύουν τον εκπαιδευόμενο.
  3. Δυνατότητα πιστοποίησης απαραίτητων βασικών γνώσεων σε ένα μήνα (σεμινάριο «Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων», διάρκειας 100 ωρών).
  4.  Δυνατότητα πιστοποίησης εξειδίκευσης σε συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευόμενων ή θεματικής σε δύο μήνες (σεμινάριο «Εξειδίκευση στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων, διάρκειας 200 ωρών).
  5. Πολύ χαμηλό κόστος: 120 ευρώ το κάθε σεμινάριο.
  6. Το κύρος ενός βρετανικού φορέα πιστοποίησης.

 

Λίγα λόγια για τα σεμινάρια

Το εισαγωγικό σεμινάριο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν και να πιστοποιήσουν γνώσεις και δεξιότητές ως εκπαιδευτές ενηλίκων. Το σεμινάριο εξειδίκευσης απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη αποκτήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες στην εκπαίδευση ενηλίκων στο CEARS ή αλλού και επιθυμούν να αποκτήσουν και να πιστοποιήσουν εξειδίκευση σε μία συγκεκριμένη ομάδα ενήλικων εκπαιδευόμενων ή σε μία πτυχή της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Τα δύο προγράμματα διαφέρουν και σε άλλους τομείς. Το εισαγωγικό πρόγραμμα αποτελείται από επτά (7) εκπαιδευτικές ενότητες που εξετάζουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που χρειάζεται ένας εκπαιδευτής ενηλίκων για να διδάξει αποτελεσματικά: τα χαρακτηριστικά του ενήλικου εκπαιδευόμενου, μεθόδους διερεύνησης μαθησιακών αναγκών και μετατροπής τους σε εκπαιδευτικούς στόχους, εκπαιδευτικές τεχνικές, κτλ. Το πρόγραμμα εξειδίκευσης αποτελείται από πέντε (5) ενότητες σχεδιασμένες να βοηθήσουν τον εξειδικευόμενο να εξερευνήσει τα χαρακτηριστικά, τις μαθησιακές ανάγκες και τα πιθανά προβλήματα της ομάδας στόχου του, καθώς και τον δικό του ρόλο στην ενεργοποίηση της ομάδας αυτής.

Ένας δεύτερος τομέας όπου τα δύο προγράμματα διαφέρουν είναι η μέθοδος μελέτης. Το εισαγωγικό σεμινάριο χαρακτηρίζεται από πλούσιο περιεχόμενο το οποίο οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να μελετήσουν και να επεξεργαστούν ενεργητικά. Το σεμινάριο εξειδίκευσης περιέχει λιγότερο περιεχόμενο και ζητά από τον εξειδικευόμενο περισσότερη έρευνα (διαδικτυακή, αρχειακή, εμπειρική, κτλ, ανάλογα με τις ανάγκες του εξειδικευόμενου) πάνω στην ομάδα/πτυχή που τον ενδιαφέρει.

Η τρίτη διαφορά τους αφορά την μέθοδο αξιολόγησης. Το εισαγωγικό σεμινάριο αξιολογείται μέσω ενός πορτφόλιο όπου ο επιμορφούμενος καταγράφει τις σκέψεις του στο τέλος κάθε ενότητας, και μιας σύντομης εργασίας 1.000 περίπου λέξεων όπου αναπτύσσει το σχέδιο μιας δίωρης εκπαιδευτικής ενότητας . Το σεμινάριο εξειδίκευσης αξιολογείται μέσω τεσσάρων σύντομων εργασιών 500-800 λέξεων η κάθε μία, όπου ο εκπαιδευόμενος καταγράφει τα αποτελέσματα της έρευνάς του και μια πιο εκτεταμένη εργασία εξειδίκευσης (2.000-2.500 λέξεις) με θέμα της επιλογής του.

Τα πιστοποιητικά και των δύο σεμιναρίων αναφέρουν τις διδαχθείσες ενότητες, ενώ το σεμινάριο εξειδίκευσης αναγράφει και την εξειδίκευση (τίτλος τελικής εργασίας), δίνοντας έτσι στον εκπαιδευόμενο την δυνατότητα να πιστοποιεί την εξειδίκευσή του στον εργοδότη. Για οποιοδήποτε πρόβλημα, διευκρίνιση ή καθοδήγηση οι εκπαιδευόμενοι και τον δύο σεμιναρίων απευθύνονται στον ακαδημαϊκό υπεύθυνο του προγράμματος.

Αναγνώριση από το δημόσιο

Τα προγράμματα του CEARS μοριοδοτούνται στον ιδιωτικό τομέα και σε πολλές προκηρύξεις του δημοσίου (π.χ. Δημόσια ΙΕΚ και άλλες προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Ωστόσο δεν μοριοδοτούνται – προς το παρόν – σε κάποιες προκηρύξεις που δεν δέχονται προγράμματα ιδιωτικών φορέων (π.χ. κάποιες σχολές του ΟΑΕΔ).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε στον ιστότοπο του CEARS:

Εισαγωγικό σεμινάριο: http://cears.edu.gr/course/ekpaideusi_eniliko/
Σεμινάριο εξειδίκευσης: http://cears.edu.gr/course/advanced_adult_education/
ή να στείλετε e-mail στο papadopoulos@cears.edu.gr .

Γιάννης Παπαδόπουλος
Ακαδημαϊκός υπεύθυνος προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων