Νέο Σεμινάριο: Διαχείριση Κρίσεων στην Εκπαίδευση


Διαχείριση κρίσεων στην εκπαίδευση/Διαχείριση σχολικής συμπεριφοράς

Σεμινάριο εξ αποστάσεως για εκπαιδευτικούς 250 ωρών

Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη: Αναστασία Καστανά

Δεν υπάρχει εκπαιδευτικός που να μην αντιμετώπισε έστω και μία φορά στην επαγγελματική του πορεία φαινόμενα απειθαρχίας εκ μέρους των μαθητών. Μέσα από αυτό το μάθημα ο κάθε ενδιαφερόμενος θα γνωρίσει και θα υιοθετήσει τεχνικές ελέγχου εκπαιδευτικών κρίσεων, ώστε να αισθάνεται ο ίδιος ασφαλής και σίγουρος κατά τη διάρκεια διεξαγωγής ενός διδασκόμενου αντικειμένου, αλλά και παραγωγικός όσον αφορά το χώρο εργασίας του. Αλλά το πιο σημαντικό είναι πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί και πέραν του εκπαιδευτικού πεδίου, δηλαδή σε ποικίλα εργασιακά περιβάλλοντα, αφού διερευνά και προσφέρει λύσεις σε προβληματικές ανθρώπινες συναναστροφές οποιουδήποτε είδους.

Αυτό που κάνει το συγκεκριμένο σεμινάριο να ξεχωρίζει από άλλα παρεμφερή είναι πως αποτελεί πρακτικό οδηγό διαχείρισης της σχολικής συμπεριφοράς και δεν εξαντλείται σε θεωρητικολογίες. Είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να λειτουργεί ως ένας προσομοιωτής πραγματικών καταστάσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, φοιτητές, διευθυντές, παιδαγωγούς, γονείς, αλλά και σε κάθε έναν που έχει ανάγκη επίτευξης παραγωγικών αποτελεσμάτων στην εργασία του μέσα από επιτυχημένες διαπροσωπικές επαφές.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ