Νεα Μεταπτυχιακά στα Αγγλικά


Τα μεταπτυχιακά σε Ψυχολογία και Οικονομικές Επιστήμες προσφέρονται πλέον και στα Αγγλικά.

Προϋποθέσεις Εγγραφής:

  1. Πτυχίο τουλάχιστον τριετούς διάρκειας
  2. Γνώση Αγγλικών επιπέδου Β2