Ανακοίνωση


Κατόπιν ερωτήματος που τέθηκε από ενδιαφερόμενο σας παραθέτουμε τα ακόλουθα:

Το CEARS είναι αποκλειστικός εκπρόσωπος του Marconi University στην Ελλάδα και επίσημο εξεταστικό του κέντρο και σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνει μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η δραστηριότητά του είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις διατάξεις του ΔΟΑΤΑΠ περί μη συμμετοχής τρίτου φορέα στην εκπαιδευτική και εξεταστική διαδικασία. Επίσης οι εξετάσεις διοργανώνονται από το Marconi University με επιβλέποντες καθηγητές του ίδιου του πανεπιστημίου.