Ο ρόλος των προϊσταμένων στην παρακίνηση


Η παρακίνηση των εργαζομένων προσδιορίζεται από παράγοντες που ελέγχονται- καθορίζονται

α) σε επίπεδο επιχείρησης και

β) σε επίπεδο του κάθε προϊσταμένου ο οποίος έχει την ευθύνη της διοίκησης και συνεπώς και της παρακίνησης των συνεργατών του.

Σε επίπεδο επιχείρησης σχεδιάζονται συστήματα και πολιτικές για την παρακίνηση, ικανοποίηση και δέσμευση των εργαζομένων. Τέτοια συστήματα και πολιτικές αφορούν αμοιβές, κίνητρα, αξιολόγηση των εργαζομένων, σχεδιασμό εργασίας, εκπαίδευση και ανάπτυξη, εσωτερική επικοινωνία και ενημέρωση. Επίσης, σε επίπεδο επιχείρησης οι αποφάσεις και οι πολιτικές διαμορφώνουν τις συνθήκες εργασίας (π.χ. ωράριο, υγιεινή και ασφάλεια, χώροι κ.τ.λ.) και το γενικό εργασιακό κλίμα (π.χ. κοινωνικές εκδηλώσεις, ατμόσφαιρα) που επιδρούν στην ικανοποίηση και τη διάθεση των εργαζομένων για επίδοση.

Επιπλέον, ο άμεσος προϊστάμενος παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην παρακίνηση. Είναι αυτός που εφαρμόζει στο χώρο τα προηγούμενα συστήματα και τις πολιτικές. Π.χ. το σύστημα αξιολόγησης σχεδιάζεται από τη διεύθυνση ανθρωπίνων πόρων, αλλά εφαρμόζεται από τον κάθε προϊστάμενο.

Η παρακίνηση του κάθε εργαζομένου προσδιορίζεται καθημερινά από τη συμπεριφορά του άμεσου προϊσταμένου του. Συγκεκριμένα, μέσω της συμπεριφοράς του ο προϊστάμενος μπορεί να επιδράσει θετικά ή αρνητικά στους παρακάτω παράγοντες που προσδιορίζουν την παρακίνηση των συνεργατών του:

 1. Ανάθεση προκλητικών στόχων
 2. Αναγνώριση της προσφοράς των εργαζομένων, κυρίως μέσω της επιβράβευσης των εξαιρετικών επιδόσεων και προσπαθειών
 3. Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εργαζομένων
 4. Έκφραση εκτίμησης και σεβασμού προς τους εργαζομένους
 5. Δίκαιη μεταχείριση και σεβασμό των εργαζομένων
 6. Συμμετοχή
 7. Ελευθερία πρωτοβουλιών
 8. Επισήμανση της σημαντικότητας της εργασίας
 9. Καλό κλίμα εργασίας, καλές σχέσεις, ομαδικό πνεύμα και σχέσεις εμπιστοσύνης
 10. Αναπληροφόρηση
 11. Συνεχή μάθηση και ανάπτυξη των συνεργατών
 12. Σύνδεση της καθημερινότητας με το όραμα ώστε να δημιουργείται νόημα στην εργασία
 13. Εμπλουτισμό εργασίας και εναλλαγή θέσεων
1476_nr3j

Τα χαρακτηριστικά του χαρισματικού ηγέτη

Έχει παρατηρηθεί ότι η χαρισματική ηγεσία είναι η πιο αποτελεσματική. Αυταρχική μέχρι ενός σημείου, αλλά κυρίως δημοκρατική θα την χαρακτηρίζαμε. Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη Αναδεικνύεται Χρησιμοποιεί προσωπική δύναμη Εμπνέει Πείθει Δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης Δίνει έμφαση στους ανθρώπους και στις προσωπικές σχέσεις Διοικεί αποτελεσματικά τις συγκρούσεις Προκαλεί το κατεστημένο, κάνει αλλαγές, καινοτομεί, είναι φορέας αλλαγών […]

0 comments
17062015-5

Πηγές συγκρούσεων στον χώρο εργασίας

Για τον επιτυχή χειρισμό της κάθε σύγκρουσης από τον προϊστάμενο- ηγέτη, βασική προϋπόθεση είναι η διάγνωση και η κατανόηση των γενεσιουργών αιτιών που την δημιουργούν. Αν αυτές οι αιτίες δεν εντοπιστούν επακριβώς, είναι τυχαίο γεγονός το να αντιμετωπιστεί θετικά η σύγκρουση. Συνήθως στην πράξη οι κυριότερες πηγές συγκρούσεων είναι: Συγκρουόμενοι στόχοι: δύο στόχοι είναι συγκρουόμενοι […]

0 comments

Μεταπτυχιακό στους Ανθρώπινους Πόρους & Εργασιακές Σχέσεις (Human Resources)

Οι σύγχρονες προκλήσεις έχουν αναγάγει την Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους στην βιωσιμότητα, ανταγωνιστικότητα και εν τέλει επιτυχία μεγάλων επιχειρήσεων και οργανισμών. Οι προοπτικές των μάνατζερ αποφοίτων βελτιώνονται διαρκώς και η κατοχή ενός τέτοιου τίτλου δίνει απόλυτο πλεονέκτημα στους διεκδικητές κομβικών θέσεων εργασίας. Το μεταπτυχιακό στη διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού απευθύνεται σε […]

0 comments