Πιστοποίηση επιμορφώσεων


Το CE.A.R.S – Center of Academic Research and Studies είναι αδειοδοτημένο κέντρο δια βιου μάθησης Επιπέδου 1
με Aριθμό Αδείας: 2101721 από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού