Πιστοποίηση ΤΙΕ


Ο εκπαιδευτικός οργανισμός CE.A.R.S έγινε πλέον επίσημο εκπαιδευτικό κέντρο πιστοποιητικών γλωσσομάθειας του Test of Interactive English (ΤΙΕ), του Υπουργείου παιδείας της Ιρλανδίας.

Οι εξετάσεις διενεργούνται κάθε μήνα, τα αποτελέσματα ανακοινώνονται σε μόλις 18 μέρες και το πιστοποιητικό είναι αναγνωρισμένο απο το ΑΣΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις και την αναγνώριση του ΤΙΕ δείτε εδώ