Το συμμετοχικό μάνατζμεντ


Το συμμετοχικό μάνατζμεντ διακρίνεται σε δυο γενικές μορφές:

 1.  Το συμβουλευτικό μάνατζμεντ, που αποτελεί τον πρόδρομο της συμμετοχής. Αποτελεί μια βελτιωμένη εξέλιξη του αυταρχικού μάνατζμεντ. Η διεύθυνση αποφάσισε να αφήσει το προσωπικό της να εκφέρει απόψεις πάνω σε θέματα της δουλειάς. Τα αποτελέσματα υπήρξαν πολύ ενθαρρυντικά, γιατί έτσι το προσωπικό άρχισε να δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον και να αισθάνεται μεγαλύτερη πιστότητα στην επιχείρηση. Η επικοινωνία άρχισε να γίνεται πιο άνετη και να παρατηρείται συνεννόηση και συνεργασία σε μεγαλύτερο βαθμό. Το συμβουλευτικό διακρίνεται σε τρεις μορφές
  1. Αυταρχικό: Συμβουλεύεται τους συνεργάτες του, αλλά αποφασίζει μόνος του ανεξάρτητα από τις απόψεις των άλλων
  2. Δημοκρατικό Συμβουλευτικό: Συμβουλεύεται τους συνεργάτες του, λαμβάνει υπόψη τις απόψεις τους και τις περιλαμβάνει στην απόφασή του
  3. Πατριαρχικό: Συζητά με τους συνεργάτες του για να τους πείσει για την ορθότητα των δικών του απόψεων
 2. Το συμμετοχικό μάνατζμεντ, που είναι πιο εξελιγμένο και πιο αποτελεσματικό και ανταποκρίνεται θετικά στα κίνητρα, στα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες των εργαζομένων. Άρχισε να έχει εφαρμογή σε επιχειρήσεις που το ανθρώπινο δυναμικό είναι πολύ απαιτητικό και βρίσκεται σε μεγάλο διεθνή ανταγωνισμό. το προσωπικό επιλέγεται με αυστηρά κριτήρια και κύρια χαρακτηριστικά τη γνώση της δουλειάς και τις ικανότητες ανάληψης ευθυνών, πρωτοβουλιών, αλλά και των κινδύνων που συνοδεύουν τις πρωτοβουλίες και καινοτομίες που εισάγουν στη δουλειά τους. Το συμμετοχικό ύφος διεύθυνσης απευθύνεται στα κίνητρα, στα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες των εργαζομένων και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις τους. Απευθύνεται στον εργαζόμενο και προσπαθεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητές του και να τον υποκινήσει, εμπλέκοντάς τον στις διαδικασίες λειτουργίας του οργανισμού. Οι απόψεις του People Management_image 1_1εργαζομένου έχουν ιδιαίτερη σημασία, γιατί με αυτές τους δίνεται η ευκαιρία να σκέφτονται και να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τη δουλειά τους. Με τον τρόπο αυτό αναλαμβάνουν την ευθύνη για τα αποτελέσματά της. Το συμμετοχικό μάνατζμεντ απευθύνεται στο κάθε άτομο χωριστά, με την επιδίωξη να ανταποκριθεί στα κίνητρα και στα ενδιαφέροντα του συγκεκριμένου ατόμου και να αξιοποιήσει τις ικανότητες που διαθέτει. Οι απαιτήσεις της ανταγωνιστικής επιχείρησης είναι πολύ έντονες και μεταβάλλονται για να προσαρμόζονται στις ταχύτατες αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον. Η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων αφορά μόνο θέματα που σχετίζονται με τη δουλειά την οποία εκτελούν και για την οποία πρέπει να είναι υπεύθυνοι. Δεν επεκτείνονται στη διεύθυνση του οργανισμού ή στη συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο, ούτε στην κατοχή μετοχών. Ακόμη κι αν κατέχουν μετοχές, αυτό δεν έχει να κάνει με τη συμμετοχή, ούτε και αναγνωρίζεται ως πλεονέκτημα που τους δίνει περισσότερα δικαιώματα.

Φιλοσοφία

Ανταπόκριση στα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα των εργαζομένων, θεώρησή τους ως άτομα τα οποία έχουν ανάγκη να δημιουργήσουν και να ασχοληθούν με μια δουλειά η οποία τους ελκύει, γιατί εμπεριέχει και τον δικό τους τρόπο αντίληψης της οργάνωσης και λειτουργίας της

Μέθοδοι και προτάσεις

 • Δημιουργία οράματος, αποστολής, στόχων και στρατηγικής
 • Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων
 • Δυναμική κουλτούρα
 • Εμπιστοσύνη
 • Υψηλή ομαδική εργασία
 • Ενδυνάμωση προσωπικού
 • Συστηματική εκπαίδευση
 • Ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων
 • Αξιολόγηση απόδοσης
 • Ενθαρρυντικές αμοιβές
 • Ανασχεδιασμός λειτουργίας
 • Επικοινωνία
 • Εκπαίδευση, Συνεχή και συστηματική επιμόρφωση
 • Αυτοέλεγχος, η επιδίωξη του συμμετοχικού συστήματος
 • Ανάπτυξη ευθύνης

Επιπτώσεις

 • Υψηλότερα κίνητρα
 • Ανάληψη αυξημένων πρωτοβουλιών και ευθυνώνimages
 • Αίσθημα δημιουργίας
 • Αυξημένο κύρος
 • Επαγγελματική σταδιοδρομία
 • Ικανοποίηση από την εργασία
 • Ταύτιση ατομικών και εργασιακών στόχων
 • Δέσμευση του ατόμου στην εργασία και τον οργανισμό
 • Καταβολή προσπαθειών εφαρμογής των αποφάσεων με επιτυχία
 • Αποτελεσματικότητα

Χαρακτηριστικά του Συμμετοχικού Ατόμου

 • Άσκηση επιρροής
 • Καλός ακροατής
 • Υποκινεί
 • Μαθαίνει τους συνεργάτες του να σκέφτονται
 • Ενθαρρύνει τις εισηγήσεις
 • Δίνει σημασία στους άλλους
 • Αναπληροφορεί τους συνεργάτες και τους υφισταμένους του
 • Δεν παίρνει κάτι ως δεδομένο
 • Είναι συνήθως ήρεμος
 • Εμπιστεύεται τους άλλους και είναι συνεργάσιμος
 • Αντιμετωπίζει τα πράγματα θετικά
 • Διατηρεί και ανυψώνει την αξιοπρέπεια των συνεργατών του
 • Επικοινωνεί
International MBA
Εξ αποστάσεως ελληνόφωνο μεταπτυχιακό International MBA 
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Εξ αποστάσεως  μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 
Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (HRM)
Εξ αποστάσεως  σεμινάριο στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (HRM) 
people-brainstorming

Πώς να ετοιμάσετε ένα Marketing plan

Για κάθε επιχείρηση, μικρή και μεγάλη, το μάρκετινγκ καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος των εξόδων της. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι πολύ σημαντικό τα χρήματα για το μάρκετινγκ να χρησιμοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Έχει παρατηρηθεί πολλές φορές το φαινόμενο, εταιρίες κάθε είδους να σπαταλούν μεγάλα ποσά στο μάρκετινγκ και να μην βλέπουν τις […]

0 comments
toon271

Ο ρόλος των προϊσταμένων στην παρακίνηση

Η παρακίνηση των εργαζομένων προσδιορίζεται από παράγοντες που ελέγχονται- καθορίζονται α) σε επίπεδο επιχείρησης και β) σε επίπεδο του κάθε προϊσταμένου ο οποίος έχει την ευθύνη της διοίκησης και συνεπώς και της παρακίνησης των συνεργατών του. Σε επίπεδο επιχείρησης σχεδιάζονται συστήματα και πολιτικές για την παρακίνηση, ικανοποίηση και δέσμευση των εργαζομένων. Τέτοια συστήματα και πολιτικές […]

0 comments
1476_nr3j

Τα χαρακτηριστικά του χαρισματικού ηγέτη

Έχει παρατηρηθεί ότι η χαρισματική ηγεσία είναι η πιο αποτελεσματική. Αυταρχική μέχρι ενός σημείου, αλλά κυρίως δημοκρατική θα την χαρακτηρίζαμε. Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη Αναδεικνύεται Χρησιμοποιεί προσωπική δύναμη Εμπνέει Πείθει Δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης Δίνει έμφαση στους ανθρώπους και στις προσωπικές σχέσεις Διοικεί αποτελεσματικά τις συγκρούσεις Προκαλεί το κατεστημένο, κάνει αλλαγές, καινοτομεί, είναι φορέας αλλαγών […]

0 comments