Υπογραφή Συνεργασίας με Ternopil National Technical University


Το CE.A.R.S ανακοινώνει την υπογραφή ακαδημαϊκής συνεργασίας με το Ternopil National Technical University και είναι πλέον ο μοναδικός επίσημος εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Η συνεργασία αναφέρεται στα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα του Πανεπιστημίου που προσφέρονται με την μέθοδο της ανοικτής εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης και παραδίδονται στα Αγγλικά, καθώς επίσης και στα προγράμματα της CISCO.

To Ternopil National Technical University είναι μέλος του European University Association, του n-i engineers institutes network και έχει ακαδημαίκες συνεργασίες ανταλλαγής φοιτητών και διπλών πτυχίων με μια σειρά από διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια, μεταξύ άλλων με το Cambrige University και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι φοιητές που εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο έχουν το δικαίωμα απόκτησης διπλού πτυχίου από τα συνεργαζόμενα με αυτό Πανεπιστήμια.