Υποτροφίες Marconi University


Σε μια προσπάθεια προαγωγής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε περίοδο κρίσης, ο εκπαιδευτικός οργανισμός C.E.A.R.S σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Universita degli Studi Guglielmo Marconi χορηγεί υποτροφίες προπτυχιακών , μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών, σε όλους τους Έλληνες και Κύπριους φοιτητές.

Οι υποτροφίες αφορούν την μερική απαλλαγή των φοιτητών από την συμμετοχή τους στις δαπάνες των σπουδών όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Σημείωση:

  1. Οι σπουδές γίνονται με την μέθοδο της εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης
  2. Η συμμετοχή των φοιτητών στα δίδακτρα ανέρχεται σε 2000€ ανά έτος για τις προπτυχιακές σπουδές, 3200€ για τις μεταπτυχιακές μονοετούς φοίτησης και 2000€ ανά έτος για τις μεταπτυχιακές σπουδές διετούς φοίτησης
  3. Υπάρχει η δυνατότητα εξόφλησης των διδάκτρων σε άτοκες δόσεις
  4. Υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω μείωσης των διδάκτρων σε περίπτωση ομαδικών εγγραφών
  5. Το Universita degli Studi Guglielmo Marconi είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ομοταγές του ΕΑΠ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τελικά δίδακτρα (συμπεριλαμβανομένης της υποτροφίας)

Πτυχίο στις Οικονομικές Επιστήμες

3.300,00 euro

2.000,00 euro

Πτυχίο στις κινηματογραφικές Τέχνες, τον Κινηματογράφο & την Τηλεόραση

3.300,00 euro

2.000,00 euro

Πτυχίο στους ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

3.300,00 euro

2.000,00 euro

Πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες & Διεθνείς Σχέσεις

3.300,00 euro

2.000,00 euro

Πτυχίο στις Επιστήμες Ψυχολογίας & Τεχνικές

3.300,00 euro

2.000,00 euro

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τελικά δίδακτρα (συμπεριλαμβανομένης της υποτροφίας)

International MBA

7.600,00 euro

3.200,00 euro

Μεταπτυχιακό στην Διαχείριση Κινδύνου

4.000,00 euro

3.200,00 euro

Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Μόδας & τον Σχεδιασμό 

6.000,00 euro

3.200,00 euro

Μεταπτυχιακό στον Εσωτερικό Σχεδιασμό

6.000,00 euro

3.200,00 euro

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ηγεσία, την Διοίκηση & τις Αναδυόμενες Τεχνολογίες

4.000,00 euro

3.200,00 euro

Executive MBA

6.000,00 euro

3.200,00 euro

Μεταπτυχιακό στην Παγκόσμια Αγορά & τις Διεθνείς Σχέσεις

5.000,00 euro

3.200,00 euro

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

6.000,00 euro

3.200,00 euro

Μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Επιχειρησιακές Σχέσεις

4.000,00 euro

3.200,00 euro

Μεταπτυχιακό στην Δημόσια Διοίκηση

4.000,00 euro

3.200,00 euro

Μεταπτυχιακό στην Αρχαία Ιστορία, Κουλτούρα και τον Πολιτισμό

4.000,00 euro

3.200,00 euro

Μεταπτυχιακό στην Διεθνή Φιλοξενία και τον Τουρισμό

4.000,00 euro

3.200,00 euro

Μεταπτυχιακό στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

4.000,00 euro

3.200,00 euro