Ανακοίνωση για Organizational Management


Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στο «Organizational Management» και έχουν κάνει αίτηση πρίν από την 1η Αυγούστου, έχουν την δυνατότητα να εγγραφούν δωρεάν εφόσον στείλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 8 Αυγούστου.

Δικαιολογητικά:

  1. Ταυτότητα (αν έχει λατινικούς χαρακτήρες) ή διαβατήριο
  2. Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2