Διεθνές Συμπόσιο Πολιτιστικής Διπλωματίας 2013


Το Διεθνές Συμπόσιο Πολιτιστικής Διπλωματίας 2013 είναι το σημαντικότερο και μεγαλύτερο γεγονός στον τομέα της Πολιτιστικής Διπλωματίας. Το συμπόσιο θα περιλαμβάνει μια σειρά από εκδηλώσεις που θα αποσκοπούν στην  διερεύνηση των δυνατοτήτων της Πολιτιστικής Διπλωματίας στην υποστήριξη των εθνικών θεμάτων και της διεθνής διακυβέρνησης.

Το συμπόσιο περιλαμβάνει τις παρακάτω εκδηλώσεις:

  1. Symposium on Cultural Diplomacy in Germany: “How did Berlin become a Multicultural Example? Berlin as a Case Study for Embracing German Cultural Plurality” (Berlin; May 19th – 22nd, 2013) www.kulturbrücken.de
  2. Symposium on Cultural Diplomacy in the Levant: «Levant, Cradle of Cultural Diplomacy: Rediscovering the Mediterranean» (Bucharest; May 23rd – 25th, 2013) www.l-e-v-a-n-t.org
  3. Symposium on Cultural Diplomacy & Human Rights: «Towards a Global Human Rights Culture: The Need for a Collective Alliance in the Protection & Promotion of Human Rights» (Berlin; May 27th – June 1st, 2013) www.bhrc.de
  4. Symposium on Cultural Diplomacy in the African Union: «African Perspectives: An African Vision for Positive Developments in Africa» (Pretoria, June 4th – 7th, 2013) www.au-culturaldiplomacy-conference.org
  5. Symposium on Cultural Diplomacy in the Asia Pacific: “The Application of Cultural Diplomacy in Fostering Relations within the Asia Pacific” (Berlin; June 07th – 09th, 2013) www.asia-pacific-conference.org   
  6. Symposium on Cultural Diplomacy in Italy: «Italian Cultural Diplomacy & North-South Relations within the EU» (Rome; June 12th – 14th, 2013) www.italy-culturaldiplomacy-conference.org
  7. Symposium on Cultural Diplomacy in Afghanistan & Central Asia: “Democracy, Development, and Diplomacy in Afghanistan & Central Asia” (Berlin; June 21st – 23rd, 2013) Cultural Diplomacy in Afghanistan & Central Asia
  8. Symposium on Cultural Diplomacy in the USA: “US Cultural Diplomacy: The Use of the Arts in Promoting Dialogue, Fostering Peace, and Initiating Mutual Understanding amongst World Cultures and Civilizations” (Washington D.C. & New York City; June 24th – 28th, 2013) www.icd-international-symposium-usa.org
  9. Symposium on Cultural Diplomacy in the European Union: “Cultural Diplomacy and the European Union: Promoting a European Identity Regionally and Globally (Brussels; July 3rd – 5th, 2013) www.eu-culturaldiplomacy-conference.org
  10. Symposium on Cultural Diplomacy in the UK: “Cultural Diplomacy throughout the Commonwealth: International Cooperation across Six Continents” (London; July 10th – 12th, 2013) www.uk-culturaldiplomacy-conference.org