Έμφυλες σχέσεις εξουσία και σεξουαλικότητα στην εκπαίδευση


Μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Η μοριοδοτούμενη επιμόρφωση «Έμφυλες σχέσεις εξουσία και σεξουαλικότητα στην εκπαίδευση» υλοποιείται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και είναι διάρκειας 504 ωρών (9 μηνών).

Εγγραφές έως 1 Οκτωβρίου 2021

Έναρξη: 4 Οκτωβρίου 2021

Διάρκεια: 504 ώρες / 9 μήνες

Τιμή: 200€

Υλοποίηση: Eξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ιωάννης Μάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής – Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Πτυχιούχους Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 • Απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Όσους/ες εργάζονται, ή αναζητούν εργασία, σε:
  • Εκπαιδευτικούς φορείς,
  • Δημόσια και ιδιωτικά σχολεία,
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης,
  • Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
  • Πολιτιστικούς φορείς και Ιδρύματα,
  • Πολιτιστικά σωματεία,
  • Προγράμματα επιμόρφωσης,
  • Μουσεία,
  • Βιβλιοθήκες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους ανάλογους φορείς.

Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι η εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση των συμμετεχόντων/ουσών σε ζητήματα σχετικά με το κοινωνικό φύλο, το σώμα και τη σεξουαλικότητα, τα στερεότυπα, την έμφυλη βία και το σχολικό εκφοβισμό στο χώρο της εκπαίδευσης.

 • «Ανθρωπολογία και σπουδές φύλου: Αρσενικά και θηλυκά σώματα»
 • «Γυναικοκτονίες στην Ελλάδα και την Ευρώπη: Ζητήματα ορισμού, καταγραφής και πρόληψης »
 • «Η σχολική βία ως στρατηγική αστυνόμευσης της έμφυλης τάξης »
 • «Η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. Διεθνές και εθνικό νομικό πλαίσιο »
 • « Σεξουαλικότητες στην κινηματογραφική αφήγηση και τηλεόραση »
 • « Οι έμφυλες σχέσεις και η σεξουαλικότητα στη νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή λογοτεχνία»
 • « Σεξουαλική αγωγή και ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα στο ελληνικό σχολείο. Φυτεύοντας σπόρους»
 • «Έμφυλες σχέσεις στη σχολική καθημερινότητα: Η εθνογραφική μέθοδος ως εργαλείο κατανόησης και συνεργατικής μάθησης»
 • «Φύλο, σεξουαλικότητα και Τέχνη: Η διδακτική προσέγγιση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση»
 • «Προαγωγή της ισότητας φύλων και του σεξουαλικού προσανατολισμού στη σχολική εκπαίδευση – ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα του παιδιού»
 • «Γνωρίζω το σώμα μου και ανακαλύπτω τον εαυτό μου στο σπίτι και το σχολείο: Διδακτικές προτάσεις, παιδαγωγικά παραδείγματα και εμψυχωτικές εφαρμογές»
 • Η κατανόηση των τρόπων, με τους οποίους συγκροτούνται, οργανώνονται και αναπαρίστανται κοινωνικά και πολιτισμικά οι έμφυλες ταυτότητες και σχέσεις
 • Η ευαισθητοποίηση απέναντι στους τρόπους, με τους οποίους αναπαράγονται κυρίαρχες ιδεολογίες για τα φύλα και σχέσεις εξουσίας στη σχολική καθημερινότητα.
 • Η ανάδειξη κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων και τρόπων διδασκαλίας για τα θέματα αυτά με έμφαση σε παιδιά και εφήβους.
 • Η εισαγωγή καλών πρακτικών για τη διαχείριση των ζητημάτων αυτών από τους/ τις εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και τους γονείς.

Ο τρόπος διεξαγωγής του προγράμματος γίνεται με μεικτή χρήση των μεθόδων:

 • Εξ Αποστάσεως (Σύγχρονη τηλεκπαίδευση)
 • Εξ Αποστάσεως (Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Το πρόγραμμα είναι εντατικής μορφής και συγκεκριμένα οι ώρες διδασκαλίας κατανέμονται ως εξής:

 • 44 ώρες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την διεξαγωγή βιωματικών εκπαιδευτικών τεχνικών και παραδειγμάτων, σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες.
 • 460 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει εκπόνηση εργασιών σε ευρύτερα θέματα ( μελέτες περιπτώσεων), ηλεκτρονικά τεστ ανά ενότητα και συγγραφή τελικής εργασίας με το πέρας του προγράμματος.

Για την απόκτηση του Πιστοποιητικού οι εκπαιδευόμενοι/ες αξιολογούνται με εργασίες και τεστ, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, και με την υποβολή τελικής εργασίας με το πέρας του προγράμματος Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους/στις συμμετέχοντες/ουσες Πιστοποιητικό από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Οι εισηγητές/τριες του προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού ( Δ. Ε. Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων και στελέχη της Εκπαίδευσης με πολύχρονη εμπειρία και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση στα θέματα Κοινωνικού Φύλου, Έμφυλων Ταυτοτήτων και Σεξουαλικότητας.

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

Ιωάννης Μάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής – Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εκπαιδευτές/τριες του Προγράμματος είναι:

Τσιμπιρίδου Φωτεινή, Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, Καθηγήτρια Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ζάϊκος Νίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μαυρογένη Σταυρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ελένη Σιδέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Στάθης Παπασταθόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πεγκλίδου Αθηνά, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.

Χιόνη Μαρία, Εκπαιδευτικός,Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

Μαρία Χατζηνικολάου, Εκπαιδευτικός,Υπεύθυνη εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας

Γεωργία Τσαμαδιά, Εκπαιδευτικός, ΜΑ στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία – Λαογραφία,Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 200€
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • απόδειξη πληρωμής
  • πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή απολυτήριο λυκείου ή βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές
  • ταυτότητα

Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική