Εξ αποστάσεως σεμινάριο στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου


Το  σεμινάριο στην Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου διεξάγεται εξ αποστάσεως, στα ελληνικά και αντιστοιχεί σε 300 ώρες συμβατικής διδασκαλίας και προσωπικής ενασχόλησης. Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου.

Μετά το πέρας του προγράμματος θα δοθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης  από το CE.A.R.S

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Π/θμας και Δ/θμιας Εκπ/σης, Στελέχη Εκπ/σης, αποφοίτους Παιδαγωγικών και Καθηγητικών Σχολών, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται για την μελέτη του θεμελιώδους ζητήματος της αξιολόγησης.

Η απόκτηση γνώσεων που θα βοηθήσουν αποφασιστικά τους επιμορφούμενους στην αποσαφήνιση γκρίζων ζωνων της αξιολόγησης, να πληροφορηθούν το ιστορικό πλαίσιο του θεσμού στη χώρα μας και να κατανοήσουν τη σημαντικότητα της ορθής εφαρμογής της με σύγχρονες μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές με απώτερο στόχο την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μονάδων, την επαγγελματική εξέλιξη και προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Θεματικές Ενότητες

 • Αξιολόγηση-εννοιολογική αποσαφήνιση
  • (Σύντομη ψηφιακή παρουσίαση της ενότητας)
   • Η αξιολόγηση ως επιστημονική περιοχή
   • Εκπαιδευτικό έργο -Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου
   • Εκπαιδευτική αξιολόγηση
   • ξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού
  • Άσκηση
  • Υποστηρικτικό υλικό (σε πολυμεσική μορφή: e-book or multimedia presentesion or pdf)
 • Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών στη χώρα μας και χώρες -μέλη της Ε.Ε. Αναγκαιότητα και προϋποθέσεις
  • (Σύντομη ψηφιακή παρουσίαση της ενότητας)
   • Ιστορική αναδρομή του νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών στη χώρα μας
   • Σκοποθεσία και αναγκαιότητα της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών
   • Μεθοδολογικά ζητήματα (Τεχνικές και Μέθοδοι, Μέσα και Υλικά, Φορείς και Κριτήρια Αξιολγησης)
   • Αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών στις χώρες -μέλη της Ε.Ε
  • Άσκηση
  • Υποστηρικτικό υλικό (σε πολυμεσική μορφή: e-book or multimedia presentesion or pdf)
 • Αξιολόγηση μαθητή
  • (Σύντομη ψηφιακή παρουσίαση της ενότητας)
   • Υφιστάμενα μοντέλα αξιολόγησης μαθητή-Σύγχρονες τάσεις
   • Εναλλατικές μορφές αξιολόγησης
   • Portfolio μαθητή
   • Αξιόγηση του διδακτικού έργου
  • Άσκηση
  • Υποστηρικτικό υλικό (σε πολυμεσική μορφή: e-book or multimedia presentesion or pdf)
 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων
  • (Σύντομη ψηφιακή παρουσίαση της ενότητας)
   • Χαρακτηριστικά, όροι και προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αξιολόγηση εκπαιδευτικών συστημάτων
   • Μορφές και είδη αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού συστήματος
   • Τομείς αξιολόγησης εκπαιδευτικού συστήματος
   • Δυσκολίες και ζητήματα στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων
  • Άσκηση
  • Υποστηρικτικό υλικό (σε πολυμεσική μορφή: e-book or multimedia presentesion or pdf)
 • Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας
  • (Σύντομη ψηφιακή παρουσίαση της ενότητας)
   • Σκοπός και στόχοι της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας
   • Επίπεδα, τομείς, πεδία , δείκτες και κριτήρια αυτοαξιολόγησης σχολικής μονάδας
   • Ανάτυξη καινοτόμου επαγγελματικής κουλτούρας στη σχολική μονάδα
   • Η έννοια της Καινοτομίας –διαστάσεις της
  • Άσκηση
  • Υποστηρικτικό υλικό (σε πολυμεσική μορφή: e-book or multimedia presentesion or pdf)
 • Αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
  • (Σύντομη ψηφιακή παρουσίαση της ενότητας)
   • Εννοιολογικός προσδιορισμός-μορφές -σχεδιασμός αξιολόγησης εκπ/κών προγραμμάτων
   • Μοντέλα αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εργαλεία υλοποίησής της
   • Αποτελεσματικά σχολεία
   • Αποτλεσματικός εκπαιδευτικός
  • Άσκηση
  • Υποστηρικτικό υλικό (σε πολυμεσική μορφή: e-book or multimedia presentesion or pdf)
 • Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης της Μονάδας
  • (Σύντομη ψηφιακή παρουσίαση της ενότητας)
   • Παράδειγμα 1ο εκπόνησης Σχεδίου Δράσης Σχολικής Μονάδας
   • Παράδειγμα 2ο εκπόνησης Σχεδίου Δράσης Σχολικής Μονάδας
   • Παράδειγμα 3ο εκπόνησης Σχεδίου Δράσης Σχολικής Μονάδας
   • Παράδειγμα 4ο εκπόνησης Σχεδίου Δράσης Σχολικής Μονάδας
  • Άσκηση
  • Υποστηρικτικό υλικό (σε πολυμεσική μορφή: e-book or multimedia presentesion or pdf)
 • Νομοθεσία για την αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου
  • (Σύντομη ψηφιακή παρουσίαση της ενότητας)
   • Νόμοι
   • Π.Δ
   • Εγκύκλιοι
   • Φόρμες αξιολόγησης εκπαιδευτικών και Σχολικών Μονάδων
  • Άσκηση
  • Υποστηρικτικό υλικό (σε πολυμεσική μορφή: e-book or multimedia presentesion or pdf)
 • Βιβλογραφία (εκτενής-ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση)
 • Δικτυογραφία (στοχευμένη)
Απολυτήριο Λυκείου

Πότε είναι οι εγγραφές;

Μπορώ να παρακολουθώ εξ αποστάσεως;

Υπάρχει κάποιο κόστος εγγραφής;

Θα χρειαστεί να αγοράσω κάποια βιβλία;

Τι απαιτείται για την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης;

Μπορώ να δουλεύω παράλληλα;

Απαιτείται πρακτική άσκηση;

Θα πάρω κάποια βεβαίωση παρακολούθησης;

 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 180€
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • την απόδειξη πληρωμής
  • το απολυτήριο λυκείου (ή πτυχίο εφόσον υπάρχει)
  • και την ταυτοτητά σας (αν είναι στα λατινικά) ή το διαβατήριό σας
 • Εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της κατάθεσης θα σας αποσταλούν οι κωδικοί για την πρόσβαση στην πλατφόρμα

Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική

Με Paypal

Λίγα λόγια για τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο

Ρές Ιωάννης, MSc.

 • Στέλεχος Εκπαίδευσης 
 • Εκπαιδευτής Ενηλίκων (πλέον των 17.500 ωρών σε Στέλεχη και Υπαλληλους Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα). 
 • Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ 
 • Master «Σπουδές στην Εκπαίδευση» (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) 
 • Master «Mοντέλα Σχεδιασμού κ Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» (Πανεπ. Αιγαίου) 
 • Κατάρτιση στη Συμβουλευτική (ετήσιο πρόγραμμα στο Πανεπ. Ιωαννινων) 
 • Κατάρτιση στη Συμβουλευτική κ το Coaching (18μηνο πρόγραμμα Πανεπ. Αιγαίου) 
 • Πιστοποιημένος (ΥΠΠΕΘ) Εκπαιδευτής Β’ Επιπέδου (Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Ν.Τ.) 
 • Μητρώο Συμβουλων Σταδιοδρομίας κ Διαχείρισης Καριέρας (Κοινωνικών Εταίρων) 
 • Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΚΔΔΑ, ΟΑΕΔ, ΥΠΠΕΘ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΠΕΚ, ΙΕΠ και Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ και ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ, ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ, Κοινωνικό Πολυκεντρο της ΑΔΕΔΔΥ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΕΕΤΑΑ). 
 • Αξιολογητής ΕΟΠΠΕΠ (υποψηφίων Εκπαιδευτών Ενηλίκων κ Δομών Δια Βίου Μάθησης). 
 • Συγγραφέας 2 βιβλίων για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικων και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και πλέον των 60 Δημοσιεύσεων σε Επιστημονικά Περιοδικά κ Ανακοινώσεων σε Συνέδρια με Κριτές. 
 • Μέρος του Επιστημονικού του Έργου αποτελεί υλικό μελέτης σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πανεπιστημίων (Παν. Αιγαίου, ΕΑΠ, Παν. Λευκωσιας). 
 • Διδακτικό Προσωπικό ΕΚΔΔΑ, Πανεπ. Αιγαίου, Κολλεγίων, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΚΔΒΜ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος (Σχεδιασμός, Υλοποίηση κ Αξιολόγηση) 32 Επιμορφωτικών Προγραμμάτων (όλα μοριοδοτούμενα). 
 • Μέλος Επιστημονικών Ενώσεων. 
 • Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών σε Συνέδρια κ Περιοδικά. 
 • Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
  • Εκπαίδευση Ενηλίκων,
  • Coaching,
  • Συμβουλευτική,
  • Παιδαγωγική Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική διαδικασία,
  • Αξιολόγηση,
  • Διοίκηση, Soft Skills