Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων


Η επιμόρφωση μοριοδοτείται, εκτός των άλλων, και στις προκηρύξεις Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ – ΔΣΕΚ

Το σεμινάριο στην Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων  διεξάγεται εξ αποστάσεως (online), στα ελληνικά και αντιστοιχεί σε 400 ώρες οι οποίες περιλαμβάνουν την μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, τον δημιουργικό αναστοχασμό πάνω σε αυτό και την σχετική με τις εργασίες έρευνα και συγγραφή.

Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου.

Μετά το πέρας του προγράμματος θα δοθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης  από το CE.A.R.S – Αρ. Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ 2101721

Από τη θεωρία

Ανατρέχοντας σε έγκυρες επιστημονικά πηγές, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα

 • θα γνωρίσουν τις κυριότερες τάσεις για τη διδασκαλία της φιλοσοφίας στην αρχαιότητα
 • θα εξοικειωθούν με τον σύγχρονο ερευνητικό προβληματισμό
  • για το διδακτό της φιλοσοφίας
  • για το υπόβαθρο δασκάλου και μαθητή
  • για τις μεθόδους διδασκαλίας της φιλοσοφίας

Στην πράξη

Μελετώντας αναλυτικές πρωτότυπες προτάσεις διδασκαλίας (συμβατές με την διδακτέα ύλη της Β’ και, κυρίως, της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου),

 • θα γνωρίσουν εκπροσώπους της προσωκρατικής, κλασικής και ελληνιστικής φιλοσοφίας
 • θα εξοικειωθούν με εναλλακτικούς τρόπους διδακτικής προσέγγισης της φιλοσοφικής σκέψης, που αφορούν
  • τον προσδιορισμό πρωτεύοντος και δευτερευόντων στόχων
  • την επιλογή μεθοδολογικών εργαλείων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της εκάστοτε θεματικής
  • την εκ του σύνεγγυς ερμηνεία κειμένων (από το πρωτότυπο και τη μετάφραση)
  • την εμβάθυνση στον φιλοσοφικό προβληματισμό
  • την επιλογή δραστηριοτήτων αξιολόγησης των μαθητών
 • θα εξασκηθούν στη δημιουργία ενδεικτικών διδακτικών προτάσεων είτε ανεξάρτητων είτε προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες της διδακτέας ύλης της B΄ και Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου

Α. Πτυχιούχοι

Α.Ε.Ι.

– Εκπαιδευτικοί

– Απόφοιτοι καθηγητικών σχολών

– Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, απόφοιτοι τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας

Ι.Ε.Κ.

– Ειδικής Προσχολικής Αγωγής και συναφών ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής

Β. Φοιτητές

– ΑΕΙ (Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, Τμημάτων Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Φυσικομαθηματικών Τμημάτων, κ.α.)

– ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής και συναφών ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής.

Γ. Άλλοι ενδιαφερόμενοι

Οποιος έχει γενικότερο ενδιαφέρον για την διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων

1ο Μέρος

Θεωρητική προσέγγιση (ιστορικά στοιχεία, τρέχοντα ερευνητικά προβλήματα και προτάσεις)

Ι. Η διδασκαλία της φιλοσοφίας στην αρχαιότητα (από τους Προσωκρατικούς μέχρι τον Πλωτίνο και τον Πρόκλο)

ΙΙ. Το διδακτό της φιλοσοφίας

III. Ο δάσκαλος, ο μαθητής, η μέθοδος

IV. Παραδείγματα διαλογικής και ερευνητικής μεθόδου

2ο Μέρος

Προτάσεις διδασκαλίας (κείμενα, στρατηγική, ερμηνευτικά σχόλια, δραστηριότητες αξιολόγησης των μαθητών, βιβλιογραφία)

Ι. Προσωκρατική φιλοσοφία

Ι. Θαλής: Γνωριμία με τον πρώτο (;) φιλόσοφο

ΙΙ. Aναξίμανδρος: Το άπειρο ως αρχή – πηγή του κόσμου

ΙΙI. Πυθαγόρας: Φιλόσοφος και δάσκαλος

II. Κλασική φιλοσοφία

I. Αμφισβητώντας τη γραφή (Πλάτων, Φαίδρος)

ΙΙ. Εργαλεία γνώσης για τον κόσμο (Πλάτων, Τίμαιος)

ΙΙΙ. Αξιολογώντας το «ήθος» ως μέσο πειθούς (Αριστοτέλης,

ητορική)

ΙΙΙ. Ελληνιστική φιλοσοφία *

Ι. Επίκουρος: Για μια μακάρια ζωή (Ἐπιστολὴ πρὸς Μενοικέα)

[*Στη συγκεκριμένη ενότητα παρέχεται το βασικό υλικό για την τελική δραστηριότητα αξιολόγησης (βλ. «τρόπος αξιολόγησης…»)]

1ο Μέρος

Θεωρητική προσέγγιση (ιστορικά στοιχεία, τρέχοντα ερευνητικά προβλήματα και προτάσεις):

1 εργασία (400-600 λέξεις) με θέμα επιλογής από τα 2 διαθέσιμα.

2ο Μέρος

Προτάσεις διδασκαλίας – Ι. Προσωκρατική φιλοσοφία, ΙΙ. Κλασική φιλοσοφία:

1 πειραματική πρόταση διδασκαλίας (400-600 λέξεις) με θέμα επιλογής από τα 12 διαθέσιμα.

Προτάσεις διδασκαλίας – ΙΙΙ. Ελληνιστική φιλοσοφία:

1 πλήρης πρόταση διδασκαλίας (600-800 λέξεις) για την οποία δίνονται οδηγίες και υλικό (κείμενα και ερμηνευτικά σχόλια).

 • Απολυτήριο Λυκείου

Πότε είναι οι εγγραφές;

Μπορώ να παρακολουθώ εξ αποστάσεως;

Υπάρχει κάποιο κόστος εγγραφής;

Θα χρειαστεί να αγοράσω κάποια βιβλία;

Τι απαιτείται για την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης;

Μπορώ να δουλεύω παράλληλα;

Απαιτείται πρακτική άσκηση;

Θα πάρω κάποια βεβαίωση παρακολούθησης;

 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 180€
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • την απόδειξη πληρωμής
  • το απολυτήριο λυκείου (ή πτυχίο εφόσον υπάρχει)
  • και την ταυτοτητά σας (αν είναι στα λατινικά) ή το διαβατήριό σας
 • Εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της κατάθεσης θα σας αποσταλούν οι κωδικοί για την πρόσβαση στην πλατφόρμα

Μέσω Τραπέζης

Μέσω Πιστωτικής

Λίγα λόγια για τον ακαδημαϊκο υπεύθυνο

Ηλίας Γεωγρούλας, PhD

Ο Ηλίας Γεωργούλας εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή («Σώμα και ψυχή στον Τίμαιο του Πλάτωνα») στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα φυσιολογίας, ψυχολογίας και παιδαγωγικής στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, για τα οποία αρθρογραφεί σε επιστημονικά περιοδικά (βλ. ενδεικτικά «The psychological background of the first education in Plato’s Laws», Apeiron 45 (4), 2012, 338-353 και «The mortal soul in Platos Timaeus», Elenchos 32(1), 2011, 5-19). Συνέγραψε το «Αριστοτέλης, Μικρά Φυσικά» εκδ. Νήσος, Αθήνα 2014, που τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Απόδοσης Έργου της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στα Νέα Ελληνικά 2015. H τρέχουσα ερευνητική του ενασχόληση αφορά την επίδραση της αριστοτελικής σκέψης στις θεωρίες της φυσιολογίας κατά την περίοδο του Διαφωτισμού. Έχει διδάξει στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών κ.α.

I am raw html block.
Click edit button to change this html