Δράσεις ενημέρωσης και στήριξης της οικογένειας ατόμων με αυτισμό και των επαγγελματιών


Η επιμόρφωση «Δράσεις ενημέρωσης και στήριξης της οικογένειας ατόμων με αυτισμό και των επαγγελματιών» υλοποιείται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και είναι διάρκειας 15 ωρών.

Υλοποίηση: Διά Ζώσης εκπαίδευση (δυνατότητα σε ομάδες ατόμων να πραγματοποιούν εξ αποστάσεως το πρόγραμμα με σύγχρονη τηλεκπαίδευση)
Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Χριστίνα Συριοπούλου – Δελλή, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια- Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εγγραφές έως 23 Σεπτεμβρίου 2021

Έναρξη: 27 Σεπτεμβρίου 2021

Διάρκεια: 15 ώρες

Τιμή: 120€

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς, αδέρφια και επαγγελματίες (ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, γιατρούς).

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι:

 • Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση θεμάτων καθημερινής διαβίωσης
 • Η ποιότητα ζωής των ατόμων με αυτισμό
 • Η συμπερίληψη των ατόμων με αυτισμό και η ενημέρωση των γονέων
 • Η ψυχολογική στήριξη των γονέων
 • Η διαχείριση ειδικών θεμάτων που απασχολούν τους γονείς και τους επαγγελματίες
 • Η ατομική συμβουλευτική
 • Η εκπαίδευση των γονέων σε θέματα αξιολόγησης και εκπαίδευσης των παιδιών του και σε άλλα ειδικότερα θέματα
 • Η δημιουργία δικτύων γονέων
 • Η ενημέρωση επαγγελματιών

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Με την ενημέρωση, εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση των γονέων επιδιώκεται
 • Οι γονείς να μπορούν να διαχειριστούν θέματα της καθημερινής ζωής των ατόμων με αυτισμό
 • Να δώσουν απαντήσεις σε θέματα που τους απασχολούν
 • Να αποσαφηνίσουν σημάδια και καταστάσεις που δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να διαχειριστούν
 • Με τον τρόπο αυτό
 • Βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής των ατόμων με αυτισμό
 • Η συμπερίληψή τους στην εκπαιδευτική και κοινωνική διαδικασία
 • ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ – ΣΤΗΡΙΞΗΣ
 • ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
 • ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΙ ΟΜΙΛΗΤΕΣ
 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
 • WORKSHOPS EVENTS
 • ΥΛΙΚΟ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)
 • VIDEO, ΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Το πρόγραμμα θα διεξάγεται δια ζώσης αλλά θα δίνεται η δυνατότητα σε ομάδες ατόμων να πραγματοποιούν εξ αποστάσεως το πρόγραμμα με σύγχρονη τηλεκπαίδευση.

Οι εισηγητές του προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η εισηγήτρια του προγράμματος είναι: · Χ. Συριοπούλου – Δελλή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πότε είναι οι εγγραφές;

Μπορώ να παρακολουθώ εξ αποστάσεως;

Υπάρχει κάποιο κόστος παρακολούθησης;

Τι απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος;

Μπορώ να δουλεύω παράλληλα;

Θα πάρω κάποια βεβαίωση παρακολούθησης;
 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 120€
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • απόδειξη πληρωμής
  • πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή απολυτήριο λυκείου ή βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές
  • ταυτότητα

Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική