Εκπαίδευση Ατόμων με Αυτισμό, χρήση Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και Συμβουλευτική Στήριξη


Μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Η μοριοδοτούμενη επιμόρφωση «Εκπαίδευση Ατόμων με Αυτισμό, χρήση Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και Συμβουλευτική Στήριξη» υλοποιείται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και είναι διάρκειας 420 ωρών (7 μηνών).

Εγγραφές έως 23 Σεπτεμβρίου 2021

Έναρξη: 27 Σεπτεμβρίου 2021

Διάρκεια: 420 ώρες / 7 μήνες

Τιμή: 295€

Υλοποίηση: Eξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές, ειδικούς εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, γονείς ατόμων με παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, γιατρούς και παιδιάτρους και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία, σε ΕΕΕΚ και σε ΚΕΣΥ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζει δυο (2) μόρια για την Γενική Εκπαίδευση (σύμφωνα με τον Ν. 4589/2019 – άρθρο 57) και μισό (1/2) μόριο για τα στελέχη εκπαίδευσης σε εξέλιξη (σύμφωνα με τον Ν. 4547/2018).

Το πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτωθι θεματικών ενοτήτων:

 • Εισαγωγή στη διαταραχή φάσματος αυτισμού (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)
  • Σκοπός: Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την Εκπαίδευση Ατόμων με Αυτισμό και τη διαχείριση δυσκολιών συμπεριφοράς
  • Στόχος Διδακτικής Ενότητας : με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά αυτισμού σε παιδιά, εφήβους ενήλικες. Οι εκπαιδευόμενοι θα μυηθούν στη Συστηματική Παρατήρηση των παιδιών με αυτισμό
 • Αξιολόγηση: Εργαλεία Αξιολόγησης, Διαδικασία Αξιολόγησης για άτομα με Αυτισμό (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)
  • Σκοπός Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τα εργαλεία, τα μέσα, τις μεθόδους, τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης των ατόμων με αυτισμό
  • Στόχος Διδακτικής Ενότητας : με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: Κατανοήσουν τα κριτήρια του αυτισμού Γνωρίσουν εργαλεία αξιολόγησης και τη διαδικασία αξιολόγησης των διαταραχών φάσματος αυτισμού Εφαρμόσουν εργαλεία κατάλληλα για το σχολικό περιβάλλον
 • Επικοινωνία: Εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας (PECS, Makaton), (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)
  • Σκοπός απόκτηση γνώσεων σε εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας, Επαυξητική Επικοινωνία, Περιβάλλον και ενίσχυση της επικοινωνίας
  • Στόχος Διδακτικής Ενότητας : με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας τρόπους πρόκλησης επικοινωνίας, τη δημιουργία περιβάλλοντος που καλλιεργεί και αυξάνει την επικοινωνία
 • Εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση +ασύγχρονη)
  • Σκοπός είναι η απόκτηση γνώσεων για τη διαχείριση διδακτικών στόχων, υλικού, μαθησιακού περιβάλλοντος για μαθητές με αυτισμό
  • Στόχος Διδακτικής Ενότητας : με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν το αναλυτικό πρόγραμμα για τον αυτισμό, βασικές ψυχοπαιδαγωγικές αρχές εκπαίδευσης στρατηγικές και εναλλακτικές προσεγγίσεις, δημιουργία κινήτρων, και ενισχυτών
 • Δομημένη Διδασκαλία (TEACCH) (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)
  • Σκοπός η απόκτηση γνώσεων για τις Αρχές της Δομημένης διδασκαλίας
  • Στόχος Διδακτικής Ενότητας : με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να διαχειριστούν το περιβάλλον, το πρόγραμμα και τις εργασίες με εφαρμογή της δομημένης προσέγγισης
 • Συμβουλευτική οικογένειας ατόμων με αυτισμό (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)
  • Σκοπός της ενότητας είναι η καθοδήγηση, υποστήριξη και συνεργασία με τους γονείς , τα αδέρφια και άλλα μέλη από το περιβάλλον του ατόμου με αυτισμό
  • Στόχος Διδακτικής Ενότητας : με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να παρέχουν στήριξη, πληροφόρηση στους γονείς και να επιτύχουν καλό επίπεδο συνεργασίας με ταμέλη της οικογένειας
 • Κοινωνικές Δεξιότητες, Διαχείριση συμπεριφοράς (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)
  • Σκοπός της ενότητας είναι η απόκτηση γνώσεων για την εφαρμογή προγραμμάτων και τεχνικών με σκοπό την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με αυτισμό
 • Υποστηρικτική Τεχνολογία για την εκπαίδευση των Ατόμων με Αυτισμό (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)
  • Σκοπός της ενότητας είναι η απόκτηση γνώσεων για τα μέσα και το λογισμικό που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση και αυτόνομη διαβίωση ατόμων με αυτισμό
  • Στόχος Διδακτικής Ενότητας : με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν συσκευές και λογισμικό (hardware και software) κατάλληλες για διδακτικές ενότητες, καλλιέργεια δεξιοτήτων σε ειδικούς τομείς, υποστήριξη σε καθημερινές ανάγκες διαβίωσης.

Οι συμμετέχοντες:

 • Θα αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις
 • Θα εντρυφήσουν σε θέματα εκπαίδευσης, υποστήριξης ατόμων με αυτισμό και των μελών των οικογενειών τους
 • Θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις για την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη διαχείριση ξεσπασμάτων συμπεριφοράς, την αξιολόγηση των ατόμων με αυτισμό, την εναλλακτική επικοινωνία, την κοινωνική τους συμπερίληψη
 • Θα αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την αξιοποίηση λογισμικών κι μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας για την καλλιέργεια δεξιοτήτων σε άτομα με αυτισμό.
 • Πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραμμα, προσαρμογή των διδακτικών στόχων αξιοποίηση των εικονικών (virtual) περιβαλλόντων

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

Στην εξειδίκευση σε θέματα :

 • Εκπαίδευσης
 • Αξιολόγησης
 • Software & Hardware για την Εκπαίδευση Ατόμων με Αυτισμό
 • Επαυξητική Επικοινωνία κι Καλλιέργεια Δεξιοτήτων με τη χρήση μέσων Υποστηρικτικής Τεχνολογίας

Διδακτικοί στόχοι:

 • πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραμμα με τη χρήση μέσων Υποστηρικτική Τεχνολογίας
 • Διαχείρισης ειδικών συμπεριφορών
 • Συμβουλευτικής Γονέων και των άλλων μελών της οικογένειας του ατόμου με αυτισμό

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 420 ώρες οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 • 32 ώρες εξ αποστάσεως διδασκαλίας με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • 388 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης,που θα περιλαμβάνει την υλοποίηση 4 βιβλιογραφικών και 1 ερευνητικής εργασίας, που θα ολοκληρωθούν σε συνεργασία με τους διδάσκοντες. Η ερευνητική εργασία θα έχει και τη φιλοσοφία της πρακτικής άσκησης, η οποία θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη διδάσκοντα.

Με τον όρο Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση εννοούμε τη διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα γίνεται με τη μορφή τηλεδιασκέψεων και τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι εκπαιδευόμενοι θα συνδέονται μέσω της πλατφόρμας σε μια εικονική τάξη και θα παρακολουθούν διαδικτυακά την παράδοση του μαθήματος από τον εκπαιδευτή. Στην ηλεκτρονική τάξη οι εκπαιδευόμενοι θα βλέπουν και θα ακούν τον εκπαιδευτή σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο το εκπαιδευτικό υλικό που θα παρουσιάζει ο εκπαιδευτής κατά την εισήγησή του (διαφάνειες, οπτικοακουστικό υλικό κλπ). Σημειώνεται ότι όλες οι τηλεδιασκέψεις θα καταγράφονται και το βίντεο κάθε καταγεγραμμένης τηλεδιάσκεψης θα είναι διαθέσιμο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της τηλεδιάσκεψης, ώστε σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει κάποιο μάθημα/ τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το βίντεο της καταγεγραμμένης τηλεδιάσκεψης αργότερα. Η πρόσβαση όλων των χρηστών στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης θα είναι δυνατή κάνοντας χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. internet explorer, Firefox), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή τους.

Οι εκπαιδευόμενοι μέσω της πλατφόρμας θα έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων ενώ υπάρχει και η δυνατότητα για απευθείας επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω κατάλληλων εργαλείων συνεργατικότητας (χώρος ελεύθερης συζήτησης – forum, ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων – chat).

Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε αξιολόγηση με εργασία στο τέλος του προγράμματος. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό, διαφορετικά λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Οι εισηγητές του προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Συντελεστές του Προγράμματος:

Χριστίνα Συριοπούλου – Δελλή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. – Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ελένη Γκιόλντα Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τεχνολογία στην Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή

Κυριακή Σαρρή Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τεχνολογίας στην Επαγγελματική Κατάρτιση των Αμεα

Μαρία Ζυγοπούλου MSc στις Τεχνολογίες

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν σε ηλεκτρονική μορφή:

 • σημειώσεις του διδάσκοντα για κάθε ενότητα,
 • άρθρα του διδάσκοντα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συνέδρια για κάθε ενότητα,
 • βιβλιογραφία για κάθε ενότητα (τουλάχιστον 3 άρθρα και 1-2 βιβλία για κάθε ενότητα) στην οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου (υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).
 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 295€
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • απόδειξη πληρωμής
  • πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή απολυτήριο λυκείου ή βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές
  • ταυτότητα

Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική