Εκπαίδευση και Αγωγή Ατόμων με Αυτισμό: Πρόγραμμα Κατάρτισης για τους Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι εργάζονται ως λειτουργοί παράλληλης στήριξης


Η επιμόρφωση «Εκπαίδευση και Αγωγή Ατόμων με Αυτισμό: Πρόγραμμα Κατάρτισης για τους Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι εργάζονται ως λειτουργοί παράλληλης στήριξης» υλοποιείται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και είναι διάρκειας 70 ωρών.

Υλοποίηση: Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση
Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Εγγραφές έως 23 Σεπτεμβρίου 2021

Έναρξη: 27 Σεπτεμβρίου 2021

Διάρκεια: 70 ώρες

Τιμή: 200€

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι λειτουργούν ως προσωπικό παράλληλης στήριξης σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης της προσχολικής, Α/θμιας, Β/θμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση, κατάρτιση & επιμόρφωση του προσωπικού παράλληλης στήριξης, όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων γενικής εκπαίδευσης, προκειμένου να υποστηριχθούν οι μαθητές με ΔΦΑ και/ή μαθησιακές δυσκολίες στην ομαλή συμμετοχή στο σχολικό τους περιβάλλον και στην πρόσληψη των γνώσεων που παρέχει ένα σχολείο γενικής εκπαίδευσης, αλλά παράλληλα να υποστηριχθούν τα μέλη των οικογενειών τους ώστε οι μαθητές να αποδώσουν στη εκπαιδευτική διαδικασία

 • Οι συνοδοί παράλληλης στήριξης να μπορούν να κινητροδοτήσουν τους υποστηριζόμενους μαθητές να ενταχθούν ομαλά στο σχολικό περιβάλλον.
 • Οι συνοδοί παράλληλης στήριξης να μπορούν να βοηθήσουν τους υποστηριζόμενους μαθητές τους να γίνουν αποδεκτοί στην τάξη από το δάσκαλο και τους συμμαθητές
 • Οι συνοδοί παράλληλης στήριξης να μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές στην παρακολούθηση & στην κατανόηση της διδασκόμενης σχολικής ύλης
 • Οι συνοδοί παράλληλης στήριξης να αποκτήσουν την επαγγελματική αυτοπεποίθηση να διαχειριστούν τις συμπεριφορές των μαθητών
 • Οι συνοδοί παράλληλης στήριξης να μπορούν να αντιληφθούν τα όποια ψυχολογικά προβλήματα προκύψουν στον υποστηριζόμενο μαθητή μέσα στο σχολικό του περιβάλλον.
 • Οι συνοδοί παράλληλης στήριξης να μπορούν να αναπτερώσουν το ηθικό των γονέων ή να στηρίξουν ψυχολογικά και να καθοδηγήσουν τους γονείς ώστε να γίνουν ενεργοί υποστηρικτές των παιδιών τους στο σπίτι.
 • Οι συνοδοί παράλληλης στήριξης να μπορούν να συνεργαστούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης.

H αξιολόγηση θα γίνεται διαδικτυακά με υποβολή εργασίας

1η Ενότητα: Χαρακτηριστικά των ατόμων με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού

 • Επικοινωνία και Εκπαίδευση Ατόμων με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού
 • Σύγχρονη προσέγγιση της αιτιολογίας των διαταραχών αυτιστικού φάσματος
 • Συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού στο Σχολείο
 • Ζητήματα Διάγνωσης και Αξιολόγησης παιδιών με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού και/ή μαθησιακές δυσκολίες
 • Ο ρόλος της Συστηματικής Παρατήρησης στην αντιμετώπιση των παιδιών με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού

2η Ενότητα: Συμπερίληψη μαθητών με διαταραχές Φάσματος Αυτισμού στο γενικό σχολείο

 • Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη συμπερίληψη μαθητών με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού στην εκπαίδευση και στην κοινωνία
 • Αξιολόγηση και διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο
 • Ο ρόλος της Τεχνολογίας στην Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε Μαθητές με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού

3η Ενότητα: Συνεργασία συνοδού παράλληλης εκπαιδευτικής στήριξης με τα μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος

 • Συνεργασία Εκπαιδευτικών με τα μέλη των οικογενειών των παιδιών με ΔΦΑ και /ή Μαθησιακές δυσκολίες
 • Συμβουλευτική και Υποστήριξη Γονέων Παιδιών με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού
 • Υποστήριξη γονέων για διαχείριση κρίσεων, άγχους, πανικού, θυμού

4η Ενότητα: θέματα διδακτικής και εκπαιδευτικής πρακτικής

 • Το μάθημα της γλώσσας σε μαθητές με αυτισμό
 • Το μάθημα της αριθμητικής σε μαθητές με αυτισμό
 • Τα μαθήματα γενικής κατεύθυνσης σε μαθητές Β/θμιας εκπαίδευσης με αυτισμό
 • Η Φυσική δραστηριότητα και ο αθλητισμός στη ζωή των παιδιών με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού

5η Ενότητα: Παιδαγωγικά θέματα μαθητών με αυτισμό και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 • Ο ρόλος της επιβράβευσης και της τιμωρίας στο μαθητή με αυτισμό
 • Διαχείριση των μαθησιακών προβλημάτων (δυσλεξίας, ειδικών μαθησιακών δυσκολιών) σε μαθητές με αυτισμό
 • Διαχείριση δυσκολιών γραφής & ανάγνωσης σε μαθητές με αυτισμό
 • Συνεργασία σε ομάδες

6η Ενότητα: Αντιμετώπιση προκλήσεων στο σχολικό περιβάλλον

 • Σχολικός Εκφοβισμός σε παιδιά με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού
 • Χειρισμός επεισοδίων κακοποίησης & bullying από μαθητές ή εκπαιδευτικό προσωπικό εις βάρος μαθητή με αυτισμό

7η Ενότητα: Συνεργασία του συνοδού παράλληλης στήριξης με τον εκπαιδευτικό της τάξης και το Σχολικό περιβάλλον

 • Εκπαιδευτικές αρχές και διδακτική μεθοδολογία για άτομα με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού
 • Εκπαιδευτικές αρχές και διδακτική μεθοδολογία για άτομα με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: ο ρόλος του εκπαιδευτικού
 • Μέθοδοι συνεργασίας με τον εκπαιδευτικό τάξης όπου συμμετέχει ο μαθητής με αυτισμό

8η Ενότητα: Αντιμετώπιση ψυχολογικών θεμάτων στον υποστηριζόμενο μαθητή

 • Διαχείριση Σεξουαλικότητας των μαθητών με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού
 • Η διαχείριση των συναισθημάτων ακύρωσης, άγχους, στεναχώριας, απελπισίας στους μαθητές με αυτισμό

Οι εισηγήσεις θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης λόγω των συνθηκών αντιμετώπισης του COVID 19. Θα υπάρχει δυνατότητα ερωταπαντήσεων μεταξύ εισηγητή και επιμορφούμενων Ο εισηγητής θα παρέχει σημειώσεις, το υλικό των εισηγήσεων (ppt) θα είναι διαθέσιμο στους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου

Η εισηγήτρια του προγράμματος είναι μέλος του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας .

Η κα. Συριοπούλου Χριστίνα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Στους εκπαιδευόμενους θα χορηγηθούν

 • Σημειώσεις
 • Βιβλιογραφία
 • Άρθρα
 • Προβολή αρχείου παρουσιάσεων
 • Δυνατότητα συμβουλευτικής μέσω διαδικτύου, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του σεμιναρίου, για τις καθημερινές δραστηριότητες των συνοδών παράλληλης στήριξης
 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 200€
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • απόδειξη πληρωμής
  • πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή απολυτήριο λυκείου ή βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές
  • ταυτότητα

Α) Γενικές κατηγορίες

Σε κάθε πρόγραμμα ισχύει η παρακάτω εκπτωτική πολιτική εκτός αν ορίζεται διαφορετικά:

 • Ομάδες εγγραφόμενων: Ορίζεται έκπτωση 25% επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο μέλος ομάδας τεσσάρων (4) ατόμων και άνω. Η έκπτωση ισχύει με την ταυτόχρονη εγγραφή τεσσάρων ατόμων και δε συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.
 • Εφάπαξ καταβολή: Ισχύει έκπτωση με εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων. Έκπτωση 5% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι θα καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα προγραμμάτων κόστους άνω των 300€ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Η συγκεκριμένη έκπτωση για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μπορεί να συνδυαστεί με μία μόνο έκπτωση από τις επόμενες ειδικές κατηγορίες.

Β) Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων

Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά.

 • Έκπτωση 50% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
 • Έκπτωση 20% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχουν ολοκληρώσει κάποιο Πρόγραμμα στο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν.
 • Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει κάποιο Πρόγραμμα στο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν.
 • Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων.
 • Έκπτωση 10% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι άνεργοι, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας σε ισχύ.

Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων, ο/η εκπαιδευόμενος/η οφείλει να αποστέλλει στο τμήμα διοικητικής υποστήριξης έγκαιρα και στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης καθώς και να απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική διαφορά.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/νες.


Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική