Εξ αποστάσεως σεμινάριο στην Εκπαίδευση Προϊστάμενων Τμημάτων


Το  σεμινάριο στην Εκπαίδευση Προϊστάμενων Τμημάτων διεξάγεται εξ αποστάσεως,  στα Ελληνικά  και αντιστοιχεί σε 250 ώρες συμβατικής διδασκαλίας και προσωπικής ενασχόλησης. Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου.

Μετά το πέρας του προγράμματος θα δοθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης  από το CE.A.R.S

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Προϊσταμένους Τμημάτων και Αναπληρωτές Προϊσταμένους ή στελέχη με αντίστοιχη θέση ευθύνης και αρμοδιότητες σε οργανισμούς της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. καθώς και όσοι ενδιαφέρονται για την κατάληψη αντίστοιχης θέσης.

Η απόκτηση γνώσεων που θα βοηθήσουν αποφασιστικά τους επιμορφούμενους να κατανοήσουν το ρόλο τους ως Προϊστάμενοι και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές σε θέματα σχετικά με την άσκηση διοίκησης στο πλαίσια του Νέου Δημοσίου Μάνατζμεντ, έτσι ώστε να διοικούν με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό το Τμήμα τους.

Θεματικές Ενότητες

 • Αρχές του Nέου Management
  • (Σύντομη ψηφιακή παρουσίαση της ενότητας)
   • Παραδοσιακή Λειτουργία Υπηρεσιών
   • Προσδοκώμενη Λειτουργία Υπηρεσιών
   • Εργασιακή και επαγγελματική ικανοποίηση
   • Μοντέλα εργασιακής ικανοποίησης-σχέση με εργασιακή απόδοση
  • Άσκηση
  • Υποστηρικτικό υλικό (σε πολυμεσική μορφή: e-book or multimedia presentesion or pdf)
 • Ο ρόλος των Προϊσταμένων τμημάτων και η συμβολή τους στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης
  • (Σύντομη ψηφιακή παρουσίαση της ενότητας)
   • Ηγεσία και σύγχρονοι οργανισμοί
   • Προσδιοριστικά στοιχεία της Ηγετικής Συμπεριφοράς-Μοντέλα
   • Παράγοντες που επηρεάζουν το ηγετικό στυλ και συμπεριφορά
   • Ο ρόλος του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος στη διαμόρφωση της ατζέντας της επικοινωνιακής πολιτικής του ηγέτη
  • Άσκηση
  • Υποστηρικτικό υλικό (σε πολυμεσική μορφή: e-book or multimedia presentesion or pdf)
 • Ηγεσία και σύγχρονοι δημόσιοι οργανισμοί
  • (Σύντομη ψηφιακή παρουσίαση της ενότητας)
   • Συναισθηματική νοημοσύνη και εργασιακή απόδοση
   • Συστατικά παρακίνησης-Εμπόδια
   • Τα κίνητρα του εργαζομένου και η αξιοποίησή τους από τον ηγέτη
   • Εργασιακό περιβάλλον και συνεκτικότητα ομάδας
  • Άσκηση
  • Υποστηρικτικό υλικό (σε πολυμεσική μορφή: e-book or multimedia presentesion or pdf)
 • Προβλήματα στην επικοινωνία
  • (Σύντομη ψηφιακή παρουσίαση της ενότητας)
   • Βασικά ανασταλτικά στοιχεία σε καθημερινούς διαλόγους
   • Μη επικοδομητικές συμπεριφορές σε περιπτώσεις διαφωνιών
   • Βασικοί τρόποι για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας
   • Βασικά χαρακτηριστικά ομαδικής εργασίας
  • Άσκηση
  • Υποστηρικτικό υλικό (σε πολυμεσική μορφή: e-book or multimedia presentesion or pdf)
 • Οργανωσιακή Κουλτούρα-Καινοτομία -Εμπόδια στην Αλλαγή
  • (Σύντομη ψηφιακή παρουσίαση της ενότητας)
   • Οργανωσιακή κουλτούρα –διαστάσεις της
   • Η τάση για αλλαγή-εμπόδια
   • Στάδια εισαγωγής αλλαγών στο εργασιακό περιβάλλον
   • Η έννοια της Καινοτομίας –διαστάσεις της
  • Άσκηση
  • Υποστηρικτικό υλικό (σε πολυμεσική μορφή: e-book or multimedia presentesion or pdf)
 • Ο ρόλος του προϊσταμένου στο “χτίσιμο” αποτελεσματικής ομάδας
  • (Σύντομη ψηφιακή παρουσίαση της ενότητας)
   • Δυναμική των ομάδων
   • Χαρακτηριστικά και στάδια ανάπτυξης της ομάδας
   • Δυνατότητες ομάδας
   • Ατομικές κ ομαδικές αποφάσεις
   • Βασικά συστατικά ομαδικής εργασίας
  • Άσκηση
  • Υποστηρικτικό υλικό (σε πολυμεσική μορφή: e-book or multimedia presentesion or pdf)
 • Ικανότητες Προϊσταμένου στη διαπραγμάτευση και διαμεσολάβηση των συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον
  • (Σύντομη ψηφιακή παρουσίαση της ενότητας)
   • Εννοιολογική οριοθέτηση διαπραγμάτευσης κ διαμεσολάβησης
   • Χαρακτηριστικά της σύγκρουσης, στάδια εξέλιξής της.
   • Συγκρούσεις κ ανταγωνισμός εργαζομένων
   • Διαδικασία κ τεχνικές αντιμετώπισης συγκρούσεων
  • Άσκηση
  • Υποστηρικτικό υλικό (σε πολυμεσική μορφή: e-book or multimedia presentesion or pdf)
 • Διαχείριση έργου (Project Management) και Διοίκηση με στόχους (Ν.3230/2004)
  • (Σύντομη ψηφιακή παρουσίαση της ενότητας)
   • Τι είναι έργο και τι διαχείριση έργου
   • Παράγοντες επιτυχίας στη διοίκηση έργου
   • Συστήματα Διοίκησης μέσω Στόχων και μέτρησης της Αποδοτικότητας
   • Μέθοδος Balanced Score Card
  • Άσκηση
  • Υποστηρικτικό υλικό (σε πολυμεσική μορφή: e-book or multimedia presentesion or pdf)
 • Βιβλογραφία (εκτενής-ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση)
 • Δικτυογραφία (στοχευμένη)
Απολυτήριο λυκείου

Πότε είναι οι εγγραφές;

Μπορώ να παρακολουθώ εξ αποστάσεως;

Υπάρχει κάποιο κόστος εγγραφής;

Θα χρειαστεί να αγοράσω κάποια βιβλία;

Τι απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος;

Μπορώ να δουλεύω παράλληλα;

Απαιτείται πρακτική άσκηση;

Θα πάρω κάποια βεβαίωση παρακολούθησης;

 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 180€
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • την απόδειξη πληρωμής
  • το απολυτήριο λυκείου (ή πτυχίο εφόσον υπάρχει)
  • και την ταυτοτητά σας (αν είναι στα λατινικά) ή το διαβατήριό σας
 • Εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της κατάθεσης θα σας αποσταλούν οι κωδικοί για την πρόσβαση στην πλατφόρμα

Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική

Με Paypal

Λίγα λόγια για τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο

Ρες Ιωάννης, MSc.

 • Στέλεχος Εκπαίδευσης 
 • Εκπαιδευτής Ενηλίκων (πλέον των 17.500 ωρών σε Στέλεχη και Υπαλληλους Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα). 
 • Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ 
 • Master «Σπουδές στην Εκπαίδευση» (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) 
 • Master «Mοντέλα Σχεδιασμού κ Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» (Πανεπ. Αιγαίου) 
 • Κατάρτιση στη Συμβουλευτική (ετήσιο πρόγραμμα στο Πανεπ. Ιωαννινων) 
 • Κατάρτιση στη Συμβουλευτική κ το Coaching (18μηνο πρόγραμμα Πανεπ. Αιγαίου) 
 • Πιστοποιημένος (ΥΠΠΕΘ) Εκπαιδευτής Β’ Επιπέδου (Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Ν.Τ.) 
 • Μητρώο Συμβουλων Σταδιοδρομίας κ Διαχείρισης Καριέρας (Κοινωνικών Εταίρων) 
 • Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΚΔΔΑ, ΟΑΕΔ, ΥΠΠΕΘ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΠΕΚ, ΙΕΠ και Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ και ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ, ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ, Κοινωνικό Πολυκεντρο της ΑΔΕΔΔΥ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΕΕΤΑΑ). 
 • Αξιολογητής ΕΟΠΠΕΠ (υποψηφίων Εκπαιδευτών Ενηλίκων κ Δομών Δια Βίου Μάθησης). 
 • Συγγραφέας 2 βιβλίων για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικων και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και πλέον των 60 Δημοσιεύσεων σε Επιστημονικά Περιοδικά κ Ανακοινώσεων σε Συνέδρια με Κριτές. 
 • Μέρος του Επιστημονικού του Έργου αποτελεί υλικό μελέτης σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πανεπιστημίων (Παν. Αιγαίου, ΕΑΠ, Παν. Λευκωσιας). 
 • Διδακτικό Προσωπικό ΕΚΔΔΑ, Πανεπ. Αιγαίου, Κολλεγίων, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΚΔΒΜ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος (Σχεδιασμός, Υλοποίηση κ Αξιολόγηση) 32 Επιμορφωτικών Προγραμμάτων (όλα μοριοδοτούμενα). 
 • Μέλος Επιστημονικών Ενώσεων. 
 • Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών σε Συνέδρια κ Περιοδικά. 
 • Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
  • Εκπαίδευση Ενηλίκων,
  • Coaching,
  • Συμβουλευτική,
  • Παιδαγωγική Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική διαδικασία,
  • Αξιολόγηση,
  • Διοίκηση, Soft Skills