Μουσική & τέχνη με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες: Θεωρία και εφαρμογές για τυπικά, μη τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά πλαίσια, κοινοτικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς


Μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Η μοριοδοτούμενη επιμόρφωση «Μουσική & τέχνη με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες: Θεωρία και εφαρμογές για τυπικά, μη τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά πλαίσια, κοινοτικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς» υλοποιείται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και είναι διάρκειας 400 ωρών (9 μηνών).

Εγγραφές έως 1 Οκτωβρίου 2021

Έναρξη: 4 Οκτωβρίου 2021

Διάρκεια: 400 ώρες / 9 μήνες

Τιμή: 590€

Υλοποίηση: Eξ αποστάσεως τηλεκπαίδευση

Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης & Εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε.:2 μόρια (Ν.4589/2019 άρθρο 57 και 58) Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σε ΔΙΕΚ και ΔΣΕΚ: 2 μόρια(5697/336/02.08.2018) Εκπαιδευτικό προσωπικό με μίσθωση έργου στα Σ.Δ.Ε. ως 2 μόρια(απόφαση 6341/380/02.08.2019) Στελέχη εκπαίδευσης 0,5 μόρια(Ν. 4547/ 2018 άρθρο 24)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία ή μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, σε μουσικούς, καλλιτέχνες, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ανέργους, φοιτητές αλλά και απλώς άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα και να αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες εάν επιθυμούν κάποια στιγμή να ασχοληθούν με άτομα ή ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό (φτωχοί, ΑμεΑ, άτομα τρίτης ηλικίας, πρόσφυγες, άτομα με παραβατική συμπεριφορά, κλπ.) στο πλαίσιο διαφόρων φορέων εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, φροντίδας ή διαβίωσης τέτοιων ατόμων/ομάδων.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων και η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων για τη χρήση της δημιουργικής, μουσικής και καλλιτεχνικής έκφρασης και της εμψύχωσης σε προγράμματα για άτομα ή ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, με στόχο την ανάπτυξη αυτοπεποίθησης και προσωπικής ταυτότητας, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών επιθυμιών, την εκπαίδευση και την κοινωνική ενσωμάτωση και ευζωία ατόμων που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες:

 1. τις κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά των κοινωνικά ευπαθών ομάδων (φτωχοί, πρόσφυγες, ΑμεΑ, άτομα τρίτης ηλικίας, εξαρτημένοι, κλπ.)
 2. τις βασικές αρχές οργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες σε διάφορα τυπικά, μη τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά πλαίσια καθώς και στο πλαίσιο κοινωνικών/κοινοτικών και άλλων φορέων
 3. τη σημασία της ανάπτυξης προσωπικής και κοινωνικής ταυτότητας για την πορεία της κοινωνικής ενσωμάτωσης
 4. τη συμβολή της δημιουργικής έκφρασης και των τεχνών στην ανάπτυξη προσωπικής και συλλογικής ταυτότητας
 5. τη διαφοροποίηση της οργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των κοινωνικά ευπαθών ατόμων και το πλαίσιο υλοποίησης τη λειτουργία της μουσικής, της μουσικοθεραπείας και της τέχνης γενικότερα στην οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.

Να αναπτύξουν δεξιότητες:

 1. Προσωπικής δημιουργικής μουσικής και καλλιτεχνικής έκφρασης
 2. Επικοινωνίας με διάφορες κατηγορίες ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό
 3. Προετοιμασίας και οργάνωσης ατομικών και ομαδικών μουσικών και καλλιτεχνικών δράσεων με διάφορες κατηγορίες ατόμων/ομάδων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.
 1. Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες: Ορισμοί και χαρακτηριστικά (5 ώρες)
 2. Η μουσική και η τέχνη στην υπηρεσία της κοινωνικής ενσωμάτωσης: Βασικές αρχές και παραδείγματα κοινοτικής μουσικής εκπαίδευσης από την παγκόσμια κοινότητα (5 ώρες)
 3. Δημιουργική έκφραση, προσωπική ταυτότητα και κοινωνική ενσωμάτωση (30 ώρες)
 4. Τομείς μουσικών και πολύτεχνων δραστηριοτήτων με παιδιά και εφήβους – Μεθοδολογία διδασκαλίας / εμψύχωσης (30 ώρες)
 5. Μουσικές και διαπολιτισμικές δράσεις σε τυπικά και άτυπα εκπαιδευτικά και κοινοτικά πλαίσια (40 ώρες)
 6. Μουσική, Ψυχολογία και Αυτοσχεδιασμός: θεωρία και εφαρμογές με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες σε θεραπευτικά, εκπαιδευτικά, τυπικά και άτυπα πλαίσια (70 ώρες)
 7. Μουσική αγωγή και μουσικοθεραπεία με κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και άτομα με αναπηρία – Θεωρία και εφαρμογές (30 ώρες)
 8. Μουσική με πρόωρα βρέφη (25 ώρες)
 9. Μουσική με υγιείς ηλικιωμένους και άτομα τρίτης ηλικίας με άνοια ή άλλες ασθένειες – Διαγενεακά προγράμματα (25 ώρες)
 10. Μουσική και απεξάρτηση (30 ώρες)
 11. Εισαγωγή στην παιγνιοθεραπεία με την άμμο (sand play therapy (αμμοθεραπεία) για παιδιά και ενήλικες (60 ώρες)
 12. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ* (ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΔΙΟΥ) (15 ώρες φυσικής παρουσίας στο πεδίο, 15 ώρες εποπτεία-συζήτηση με τον επόπτη, και 20 ώρες για τη συγγραφή των σχετικών παρατηρήσεων και αναστοχασμών της Πρακτικής Άσκησης.) ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 400 ώρες

*Η πρακτική άσκηση συνολικής διάρκειας 50 ωρών περιλαμβάνει: α) παρατήρηση πεδίου ή εκπόνηση δράσεων στο πεδίο (15 διδακτικές ώρες), β) αφηγηματική καταγραφή των δράσεων αυτών με κριτικό αναστοχασμό (15 ώρες) και γ) εποπτεία (συζήτηση με τον επόπτη καθηγητή – 20 ώρες).

Στο σύνολο των απαιτήσεων του προγράμματος και προκειμένου για την αξιολόγησή τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς

α) την Πρακτική Άσκηση και

β) δύο τουλάχιστον εκ των σύντομων ασκήσεων/ εργασιών που ζητούνται, και οι οποίες θα περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό πορτφόλιο του συμμετέχοντος που τελικά θα αξιολογηθεί.

Το Πορτφόλιο θα περιέχει

Α’ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, με τα ακόλουθα υπομέρη:

α) Ημερολόγιο Βεβαίωσης Παρακολουθήσεων/Δράσεων Πεδίου Πρακτικής ,

β) Καταγραφή παρατηρήσεων/ δράσεων πεδίου Πρακτικής ανά διδακτική ώρα-συνεδρία,

γ) Κριτικός αναστοχασμός στην παρατήρηση/δράση πεδίου Πρακτικής ανά διδακτική ώρα-συνεδρία, κατόπιν της συζήτησης με τον επόπτη της Πρακτικής

Β’ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ (εδώ θα περιλαμβάνονται οι δύο μικρές εργασίες που θα επιλέξει να κάνει ο συμμετέχων)

Οι εισηγητές του προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ακολουθεί λίστα με τους βασικούς εισηγητές: Συντελεστές του Προγράμματος:

Μέλη ΔΕΠ/Ερευνητές:

Λήδα Στάμου, Μέλος ΔΕΠ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ειδίκευση «Παιδαγωγική της Μουσικής»)

Μαρία Βαρβαρίγου, Μέλος ΔΕΠ, Canterbury University (ειδίκευση “Μουσική και τρίτη ηλικία”)

Βασίλειος Στάμου, Post-Doc researcher, University of Bradford, Faculty of Health Sciences, (ειδίκευση “Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες –Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σε άτομα με άνοια»)

Εξωτερικοί συνεργάτες:

Μαρία Χρίστου – ψυχολόγος/ εικαστική θεραπεύτρια

Απόστολος Λάσχος– μουσικός / μουσικοθεραπευτής

Αναστάσιος Παπαδόπουλος – ψυχολόγος/μουσικός / μουσικοθεραπευτής

Χρήστος Γερμένογλου – μουσικός / μουσικοπαιδαγωγός, (ειδίκευση: κρουστά)

Ραφαέλα Τρούλου – μουσικός / μουσικοπαιδαγωγός

Φαίυ Ευαγγέλου – εκπαιδευτικός/μουσικοθεραπεύτρια

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου εξ’ αποστάσεως (ασύγχρονη εκπαίδευση). Ωστόσο θα περιλαμβάνει κάποιες δια ζώσης εργαστηριακές συναντήσεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες ωστόσο θα βιντεοσκοπούνται και θα αναρτώνται στην πλατφόρμα για όσους συμμετέχοντες αδυνατούν να παρευρεθούν). Επίσης, περιλαμβάνει Πρακτική Άσκηση που μπορεί να διενεργηθεί με ευθύνη του συμμετέχοντα είτε στη Θεσσαλονίκη (σε προτεινόμενους χώρους με επόπτες εισηγητές του προγράμματος) είτε σε φορέα της επιλογής του συμμετέχοντα στην πόλη διαμονής του ή αλλού. Η Πρακτική περιλαμβάνει 15 ώρες φυσικής παρουσίας στον φορέα επιλογής και πραγματοποιείται με ευθύνη του συμμετέχοντα ως προς την επιλογή του φορέα, την επικοινωνία μαζί του και την υλοποίηση της παρακολούθησης. Αναλυτικές οδηγίες θα δοθούν στους συμμετέχοντες μετά την έναρξη του προγράμματος.

Πότε είναι οι εγγραφές;

Μπορώ να παρακολουθώ εξ αποστάσεως;

Υπάρχει κάποιο κόστος παρακολούθησης;

Τι απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος;

Μπορώ να δουλεύω παράλληλα;

Θα πάρω κάποια βεβαίωση παρακολούθησης;
 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 590€ ή την πρώτη δόση
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • απόδειξη πληρωμής
  • πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή απολυτήριο λυκείου ή βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές
  • ταυτότητα

Α) Γενικές κατηγορίες

Σε κάθε πρόγραμμα ισχύει η παρακάτω εκπτωτική πολιτική εκτός αν ορίζεται διαφορετικά:

 • – Ομάδες εγγραφόμενων: Ορίζεται έκπτωση 25% επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο μέλος ομάδας τεσσάρων (4) ατόμων και άνω. Η έκπτωση ισχύει με την ταυτόχρονη εγγραφή τεσσάρων ατόμων και δε συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.
 • – Εφάπαξ καταβολή: Ισχύει έκπτωση με εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων. Έκπτωση 5% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι θα καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα προγραμμάτων κόστους άνω των 300€ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Η συγκεκριμένη έκπτωση για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μπορεί να συνδυαστεί με μία μόνο έκπτωση από τις επόμενες ειδικές κατηγορίες.

Β) Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων

Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά.

 • – Έκπτωση 50% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
 • – Έκπτωση 20% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχουν ολοκληρώσει κάποιο Πρόγραμμα στο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν.
 • – Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει κάποιο Πρόγραμμα στο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν.
 • – Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • – Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων.
 • – Έκπτωση 10% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι άνεργοι, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας σε ισχύ.

Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων, ο/η εκπαιδευόμενος/η οφείλει να αποστέλλει στο τμήμα διοικητικής υποστήριξης έγκαιρα και στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης καθώς και να απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική διαφορά.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/νες.


Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική