Προφορικός λόγος, νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση: Δημιουργικές μορφές έκφρασης της προφορικότητας στην εκπαιδευτική πράξη


Η επιμόρφωση «Προφορικός λόγος, νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση: Δημιουργικές μορφές έκφρασης της προφορικότητας στην εκπαιδευτική πράξη» υλοποιείται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και είναι διάρκειας 448 ωρών (9 μηνών). Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και 58 ώρες Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.

Εγγραφές έως 1 Οκτωβρίου 2021

Έναρξη: 4 Οκτωβρίου 2021

Διάρκεια: 448 ώρες / 9 μήνες

Τιμή: 200€

Υλοποίηση: Eξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Κάθε ενδιαφερόμενο/η που επιθυμεί να αποκτήσει νέες και να βελτιώσει υπάρχουσες δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας
 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Πτυχιούχους Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 • Απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Όσους/ες εργάζονται, ή αναζητούν εργασία, σε:
  • Εκπαιδευτικούς φορείς,
  • Δημόσια και ιδιωτικά σχολεία,
  • Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης,
  • Κέντρα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,
  • Πολιτιστικά σωματεία,
  • Προγράμματα επιμόρφωσης
  • Βιβλιοθήκες,
  • Μουσεία,
  • Πολιτιστικούς φορείς και Ιδρύματα

Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι η εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση στη χρήση και αξιοποίηση του προφορικού λόγου και των νέων τεχνολογιών για την επιτυχή διεκπεραίωση των διδακτικών, διοικητικών, επικοινωνιακών και άλλων καθηκόντων των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 • Η καλλιέργεια δεξιοτήτων του προφορικού λόγου με τη συνδρομή των νέων τεχνολογιών.
 • Η ενθάρρυνση της ενεργητικής μάθησης μέσα από την ανάδειξη σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στη δια ζώσης και τη διαδικτυακή διδασκαλία που αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα της προφορικότητας.
 • Η ανάδειξη τεχνικών που υποβοηθούν και ενισχύουν την προφορική επικοινωνία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και γονείς.
 • Η ανάδειξη καλών πρακτικών για τη διαχείριση συγκρούσεων στο επαγγελματικό και το εκπαιδευτικό περιβάλλον.
 • Η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης ως παιδαγωγικής και κοινωνικής δεξιότητας.

Για την απόκτηση του Πιστοποιητικού οι εκπαιδευόμενοι/ες αξιολογούνται με εργασίες και τεστ, κατά τη διάρκεια του προγράμματος επιλέγοντας ανάμεσα σε α) βιβλιογραφική εργασία ή β) εργασία με τη μορφή οπτικοακουστικού υλικού.

Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους/στις συμμετέχοντες/ουσες Πιστοποιητικό από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ο τρόπος διεξαγωγής του προγράμματος γίνεται με μεικτή χρήση των μεθόδων:

 • Εξ Αποστάσεως (Σύγχρονη τηλεκπαίδευση)
 • Εξ Αποστάσεως (Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Το πρόγραμμα είναι εντατικής μορφής και συγκεκριμένα οι ώρες διδασκαλίας κατανέμονται ως εξής: – 58 ώρες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την διεξαγωγή βιωματικών εκπαιδευτικών τεχνικών και παραδειγμάτων, σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες. – 390 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει εκπόνηση εργασιών σε ευρύτερα θέματα (μελέτες περιπτώσεων), ηλεκτρονικά τεστ ανά ενότητα και παράδοση τελικής εργασίας με το πέρας του προγράμματος.

 1. «Η ανάπτυξη της προφορικής επικοινωνίας με έμφαση στα ενσώματα και μουσικά χαρακτηριστικά της »
 2. «Αφήγηση και προφορικότητα: Τεχνικές αφήγησης και εφαρμογές »
 3. «Θεατρικό παιχνίδι με την μέθοδο Stanislavski στην εκπαίδευση»
 4. «Δημιουργία αφηγήσεων και ταινιών μικρού μήκους (Serious Films) σαν εργαλείο στην εκπαίδευση»
 5. «Πολιτισμικές αφηγήσεις και ψηφιακότητα: Η προφορικότητα στον τεχνολογικό εγγραματισμό»
 6. «Νέες τεχνολογίες & εκπαιδευτικά λογισμικά »
 7. «Βιωματική εμπειρία και εικόνα: Καλές πρακτικές, μεθοδολογικά εργαλεία και παραδείγματα»
 8. «Γονείς: Επικοινωνία και συμβολή στη μαθησιακή διαδικασία»

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους ανάλογους φορείς.

Πότε είναι οι εγγραφές;

Μπορώ να παρακολουθώ εξ αποστάσεως;

Υπάρχει κάποιο κόστος παρακολούθησης;

Τι απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος;

Μπορώ να δουλεύω παράλληλα;

Θα πάρω κάποια βεβαίωση παρακολούθησης;
 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 200€
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • απόδειξη πληρωμής
  • πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή απολυτήριο λυκείου ή βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές
  • ταυτότητα

Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική