Ψυχολογική προσέγγιση ατόμων με αναπηρίες


Η επιμόρφωση διεξάγεται στα Ελληνικά, εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως (e-learning) και αντιστοιχεί σε 250 ώρες συμβατικής διδασκαλίας και προσωπικής ενασχόλησης.

Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου.

Μετά το πέρας του προγράμματος θα δοθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης  από το CE.A.R.S – Αρ. Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ 2101721

Το εξειδικευμένο πρόγραμμα «Ψυχολογική προσέγγιση ατόμων με αναπηρίες» δίνει τη δυνατότητα μοριοδότησης:

 • σε προκηρύξεις / ΦΕΚ κοινωνικών εταίρων, οργανισμούς , ΝΠΙΔ
 • στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα, σε οργανισμούς, επιχειρήσεις, ΜΚΟ
 • σε ΣΔΕ, Δ.ΙΕΚ, ΙΝΕΔΕΒΙΜ., IEK
 • σε δομές του ευρύτερου επαγγελματικού χώρου όπου υπάρχουν ΕΚΟ/ΑΜΕΑ

Το πρόγραμμα απευθύνεται

 • Σε ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, ψυχοπαιδαγωγους, Επαγγελματίες Υγείας
 • Σε επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να εργαστούν ή να αναπτύξουν συνεργασία με χώρους εκπαιδευτικής, κοινωνικής πολιτικής, αλλά και οργανισμούς, Εταιρίες, ΜΚΟ
 • Σε επαγγελματίες Συμβούλους, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες
 • Αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Θεματικές Ενότητες

 • 1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  • Αναπηρία ως λειτουργικός περιορισμός. Αποκλίσεις της έννοιας «κανονικότητας» Επεξεργασία Νομοθετικού Πλαισίου

  • Σύγχρονες προσεγγίσεις. Το κοινωνικό μοντέλο ( social model), vs ατομικό( disadility as apersonal tragedy).

  • Στρατηγικές αξιολόγησης –«κρούσης» σε ποικίλες εκφάνσεις δραστηριοτήτων ατόμων με ιδιαίτερες δεξιότητες.

 • 2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  • Συμβουλευτική –Εξατομικευμένη παρέμβαση. Case studies.

  • Ενίσχυση Συναισθηματικής Νοημοσύνης, Ψυχοκοινωνικής σχέσης, καλλιέργεια θετικού κλίματος-Διαδικασίες αναδραστικού και ανατροφοδοτικού χαρακτήρα..

  • Θεωρίες λήψης αποφάσεων, εφαρμογή προσωποκεντρικής προσέγγισης-Αυτεπάρκεια.

  • Επίρρωση των κοινωνικών , γνωστικών δεξιοτήτων στελεχών αλλά και ΕΚΟ με την παρουσίαση και εφαρμογή εναλλακτικών τεχνοτροπιών

 • 3η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

  • Εξάσκηση της τεχνικής life coaching και mentoring με πυρήνα τη διερεύνηση αναγκών , κλίσεων , δεξιοτήτων ατόμων με αναπηρίες.

  • Στρατηγικές δράσεων και εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρίες , επαγγελματική συμβουλευτική.

  • Ατομική και ομαδική ενδυνάμωση, εφαρμογή μεθόδων ενεργητικών πολιτικών αντιμετώπισης κοινωνικού αποκλεισμού.

  • Δημιουργία εξειδικευμένου προφίλ ατόμων ΕΚΟ/ΑΜΕΑ., θεωρίες ανάπτυξης στόχων, συστηματική καλλιέργεια δεξιοτήτων μέσω βιωματικής εκπαίδευσης.

Απολυτήριο λυκείου

Πότε είναι οι εγγραφές;

Μπορώ να παρακολουθώ εξ αποστάσεως;

Υπάρχει κάποιο κόστος εγγραφής;

Θα χρειαστεί να αγοράσω κάποια βιβλία;

Τι απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος;

Μπορώ να δουλεύω παράλληλα;

Απαιτείται πρακτική άσκηση;

Θα πάρω κάποια βεβαίωση παρακολούθησης;

 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 250€
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • την απόδειξη πληρωμής
  • το απολυτήριο λυκείου (ή πτυχίο εφόσον υπάρχει)
  • και την ταυτοτητά σας (αν είναι στα λατινικά) ή το διαβατήριό σας
 • Εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της κατάθεσης θα σας αποσταλούν οι κωδικοί για την πρόσβαση στην πλατφόρμα
 

  Προσωπικές Πληροφορίες

 

Verification

Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική