Διαδικτυακή Διανομή και Πώληση Ξενοδοχειακού Αποθέματος | Online Inventory Distribution and Sales


Μοριοδότηση

 1. Το πρόγραμμα πιστώνει 22,5 ECVET.
 2. Δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).
 3. Μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

Το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Δίπλωμα στις Διαδικτυακές Πωλήσεις και Διανομή Ξενοδοχειακού Αποθέματος» διεξάγεται εξ αποστάσεως (online), στα ελληνικά και έχει διάρκεια 10 μήνες.

Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου.

Το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, Δίπλωμα στις Διαδικτυακές Πωλήσεις και Διανομή Ξενοδοχειακού Αποθέματος, αποσκοπεί στην απόκτηση όλων αυτών των απαραίτητων δεξιοτήτων ώστε οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο ρόλο.

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 • ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων καταλυμάτων,
 • ιδιοκτήτες ξενοδοχείων,
 • στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων,
 • διευθυντές τμημάτων κρατήσεων,
 • receptionists,
 • revenue managers,
 • διαχειριστές τουριστικών σκαφών αναψυχής,
 • υπεύθυνους τιμολογιακής πολιτικής ταξιδιωτικών επιχειρήσεων,
 • tour operators,
 • ταξιδιωτικούς πράκτορες
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
  • Το Marketing και eMarketing
  • Ξενοδοχειακό Marketing
  • Ανάλυση των 4Ps σχετιζόμενα με την διανομή και τις πωλήσεις
  • Αγοραστική Συμπεριφορά
 • eTOURISM
  • Ανάλυση των IDS και των συμβολαίων πώλησης
  • Συστήματα Λιανικής και Χονδρικής, ανάλυση και ταυτοποίηση
  • Κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των διαφορετικών καναλιών πώλησης και η διαχείρισή τους
  • Δημιουργία μείγματος καναλιών πώλησης και διανομής
 • MARKETING ΚΑΙ E-MARKETING
  • Συστήματα απευθείας κρατήσεων ξενοδοχείων
  • Σύνδεση των συστημάτων Booking engines με την διαδικτυακή παρουσία του καταλύματος (ιστοσελίδα)
  • Διαχείριση και αξιοποίηση συνοδευτικών εργαλείων για την αύξηση των κρατήσεων
  • Σύνδεση των booking engines με εναλλακτικά συστήματα κρατήσεων, αύξηση αγοράς
 • ΚΑΝΑΛΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (B2C, B2B, GDS)
  • Συστήματα διαχείρισης καναλιών πώλησης
  • Χρήσιμα tips για ένα επιτυχημένο σύστημα διαχείρισης. Υποσυστήματα και η χρήση τους
  • Επιτυχημένο Rate Parity αλλά και αυτόνομης διαχείρισης των καναλιών
  • Σύνδεση των πωλήσεων με το marketing του ξενοδοχείου
 • ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ONLINE ΠΩΛΗΣΕΙΣ
  • Βασικές αρχές διαχείρισης Εσόδων στο Ξενοδοχείο
  • Βασικοί Δείκτες στην Διαχείριση εσόδων ενός Ξενοδοχείου
  • Αυτοματοποίηση της διαχείρισης εσόδων
  • Συστήματα Διαχείρισης Εσόδων
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ONLINE ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (CHANNEL MANAGERS)
  • Εισαγωγή στα Εναλλακτικά Συστήματα Πωλήσεων και Υποστήριξης
  • Συστήματα σύγκρισης τιμών και η χρήση τους για πώληση
  • Συστήματα αξιολόγησης και βαθμολόγησης και η χρήση τους για προσέλκυση πελατών
  • Εργαλεία διαχείρισης Κοινωνικής Δικτύωσης στον Τουρισμό
 • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (REVENUE MANAGEMENT)
  • Βασικές αρχές διαχείρισης Εσόδων στο Ξενοδοχείο
  • Βασικοί Δείκτες στην Διαχείριση εσόδων ενός Ξενοδοχείου
  • Αυτοματοποίηση της διαχείρισης εσόδων
  • Συστήματα Διαχείρισης Εσόδων
 • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  • Εισαγωγή στα Εναλλακτικά Συστήματα Πωλήσεων και Υποστήριξης
  • Συστήματα σύγκρισης τιμών και η χρήση τους για πώληση
  • Συστήματα αξιολόγησης και βαθμολόγησης και η χρήση τους για προσέλκυση πελατών
  • Εργαλεία διαχείρισης Κοινωνικής Δικτύωσης στον Τουρισμό
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ
  • Εισαγωγή στα Κοινωνικά Δίκτυα
  • Ενσωμάτωση των κοινωνικών δικτύων στο Marketing plan του ξενοδοχείου
  • Κοινωνικά Δίκτυα και Πιστοί πελάτες
  • Διασύνδεση των κοινωνικών δικτύων με τις κρατήσεις
 • Τελική Εργασία Προγράμματος
 • Απολυτήριο Λυκείου

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό

 

  Προσωπικές Πληροφορίες

 

Verification