Εξ αποστάσεως σεμινάριο στην Στατιστική Ανάλυση δεδομένων με SPSS


Το εξ αποστάσεως σεμινάριο στην Στατιστική Ανάλυση δεδομένων με SPSS διεξάγεται στα ελληνικά  και αντιστοιχεί σε 200 ώρες συμβατικής διδασκαλίας και προσωπικής ενασχόλησης.

Μετά το πέρας του προγράμματος θα δοθεί κοινό πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το CE.A.R.S

Για ομαδικές εγγραφές γίνεται έκπτωση 10%

 • Ερωτηματολόγιο και Κωδικοποίηση
 • Εισαγωγή δεδομένων στο S.P.S.S.
  • Αποθήκευση δεδομένων
  • Μετασχηματισμός και επανακωδικοποίηση μεταβλητών
 • Περιγραφική Στατιστική
  • Ποιοτικές μεταβλητές
  • Ποσοτικές μεταβλητές
 • Εξέταση της σχέσης δύο μεταβλητών
 • Έλεγχος ότι η παράμετρος θέσης ενός πληθυσμού είναι ίση με δοθείσα γνωστή τιμή
 • Έλεγχος για τις παραμέτρους θέσης δύο πληθυσμών με ανεξάρτητα δείγματα
 • Έλεγχος για τις παραμέτρους θέσης δύο πληθυσμών με εξαρτημένα δείγματα
 • Έλεγχος για τις παραμέτρους θέσης περισσοτέρων από δύο πληθυσμών με ανεξάρτητα δείγματα
 • Ειδικές στατιστικές αναλύσεις:
  • Εισαγωγή στην έννοια της τμηματοποίησης και της δημιουργίας ομάδων
  • Παραγοντική ανάλυση – Factor Analysis
  • Ανάλυση Συστάδων – Cluster Analysis
  • Γενικευμένα γραμμικά μοντέλα (Generalized linear models)
  • Έλεγχοι για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (repeated measures)
  • Πολυπαραγοντικές αναλύσεις (regression, MANCOVA)
  • Λογιστική παλινδρόμηση (Logistic regression)
  • Αναλύσεις επιβίωσης (survival analysis, Kaplan-Meier, Cox regression)
  • Έλεγχος ποιότητας (Quality Control)
  • Έλεγχος αξιοπιστίας και επαναληψιμότητας μετρήσεων
  • Receiver Operator Curve analysis (ROC)
  • Παραμετρικές και μη παραμετρικές στατιστικές δοκιμασίες
 • Γραμμική παλινδρόμηση:
  • Προσαρμογή του μοντέλου της απλής γραμμικής παλινδρόμησης
  • Έλεγχος των υποθέσεων της απλής γραμμικής παλινδρόμησης
  • Έλεγχος κανονικότητας των σφαλμάτων
  • Έλεγχος σταθερής διακύμανσης των σφαλμάτων
  • Έλεγχος ασυσχέτιστου των σφαλμάτων
  • Έλεγχος ορθότητας του μοντέλου
  • Έλεγχος ακραίων τιμών
  • Επηρεάζουσες παρατηρήσεις

To σεμινάριο περιλαμβάνει  (1) βιντεοδιαλέξεις, (2) Διαλέξεις σε μορφή «book moodle», (3) Πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (papers, σημειώσεις), (4) Εργασίες  

Στην επιμόρφωση μπορούν να συμμετάσχουν:

 1. επιστημονικοί και διοικητικοί σύμβουλοι στους τομείς των κοινωνικών επιστημών
 2. ερευνητές (συμπεριλαμβανομένων των διδακτορικών φοιτητών)
 3. φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί)
 4. εκπαιδευτικοί

Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο λογισμικό SPSS καθώς θα υπάρξουν εργασίες που απαιτούν την χρήση του.

Σε περίπτωση που θέλετε να συμμετάσχετε, αλλά δεν έχετε πρόσβαση στο απαραίτητο λογισμικό επικοινωνήστε μαζί μας

Πότε είναι οι εγγραφές;

Μπορώ να παρακολουθώ εξ’αποστάσεως;

Υπάρχει κάποιο κόστος εγγραφής;

Θα χρειαστεί να αγοράσω κάποια βιβλία;

Τι απαιτείται για την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης;

Μπορώ να δουλεύω παράλληλα;

Απαιτείται πρακτική άσκηση;

Θα πάρω κάποια βεβαίωση παρακολούθησης;

 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 140€
 • Σκανάρετε και αποστείλετε την απόδειξη πληρωμής, το απολυτήριο λυκείου (ή πτυχίο εφόσον υπάρχει) και την ταυτότητά σας (ή το διαβατήριο αν η ταυτότητα δεν έχει λατινικούς χαρακτήρες) στο seminars@cears.edu.gr
 • Εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της κατάθεσης θα σας αποσταλούν οι κωδικοί για την πρόσβαση στην πλατφόρμα
 

  Προσωπικές Πληροφορίες

 

Verification

Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική

Με Paypal