Εξ αποστάσεως σεμινάριο στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων| Η σύγχρονη τάση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας


Η επιμόρφωση μοριοδοτείται εκτός των άλλων και στις προκηρύξεις:

 • Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)
 • Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)
 • Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)
 • Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε)

Το  σεμινάριο στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων: Η σύγχρονη τάση της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας διεξάγεται εξ αποστάσεως (online),  στα ελληνικά και αντιστοιχεί σε 400 ώρες συμβατικής διδασκαλίας και προσωπικής ενασχόλησης.

Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου.

Μετά το πέρας του προγράμματος θα δοθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης  από το CE.A.R.S

Σκοπός του προγράμματος είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης με τις σύγχρονες τάσεις της Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων και ειδικότερα με τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, προκειμένου να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την εφαρμογή των αρχών της στους εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

Η επιμόρφωση απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων
 • Στελέχη της εκπαίδευσης
 • Εν ενεργεία και υποψήφιους Διευθυντές και Υποδιευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων (σχολείων, ΔΙΕΚ, ΣΔΕ)
 • Εν ενεργεία και υποψήφιους Σχολικούς Συμβούλους
 • Άλλους ενδιαφερόμενους

Εξετάζεται η έννοια της ποιότητας και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της στην εκπαίδευση. Το πεδίο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, οι βασικές αρχές της, η εφαρμογή της στους δημόσιους οργανισμούς και στην εκπαίδευση αποτελούν βασικές ενότητες οι οποίες θα αναπτυχθούν. Ο ρόλος της (εκπαιδευτικής) ηγεσίας στην εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην εκπαίδευση αποτελεί επίσης μια βασική θεματική ενότητα του σεμιναρίου. Τέλος, η αποτίμηση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η αξιολόγηση σε όλες τις βαθμίδες της, ολοκληρώνουν την παρουσίαση σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Ενότητες:

 • Εισαγωγή στην Ποιότητα
 • Διοίκηση ολικής ποιότητας
 • Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στους Δημόσιους Οργανισμούς
 • Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • Αποτίμηση της ποιότητας στην εκπαίδευση
 • Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
 • Ποιότητα και αξιολόγηση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

 Σε κάθε ενότητα παρέχονται διαλέξεις σε μορφή “book moodle”, συνοπτικές παρουσιάσεις, πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (νομοθεσία, άρθρα, κλπ), εργασίες.

Απολυτήριο λυκείου

Πότε είναι οι εγγραφές;

Μπορώ να παρακολουθώ εξ’αποστάσεως;

Υπάρχει κάποιο κόστος εγγραφής;

Θα χρειαστεί να αγοράσω κάποια βιβλία;

Τι απαιτείται για την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης;

Μπορώ να δουλεύω παράλληλα;

Απαιτείται πρακτική άσκηση;

Θα πάρω κάποια βεβαίωση παρακολούθησης;

 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 120€
 • Σκανάρετε και αποστείλετε την απόδειξη πληρωμής  το απολυτήριο λυκείου (ή πτυχίο εφόσον υπάρχει) και την ταυτοτητά σας αν είναι στα λατινικά ή το διαβατήριό σας στο seminars@cears.edu.gr
 • Εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της κατάθεσης θα σας αποσταλούν οι κωδικοί για την πρόσβαση στην πλατφόρμα

Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική

Με Paypal

Λίγα λόγια για τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο

Ζησιμόπουλος Ιωάννης, ΜΒΑ, MEd

Ο Γιάννης Ζησιμόπουλος είναι Οικονομολόγος (ΜΒΑ, MEd). Έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ως εκπαιδευτής ενηλίκων σε δημόσιους και ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ως εκπαιδευτικός σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως υπεύθυνος διαχείρισης προγραμμάτων σε φορείς του ιδιωτικού τομέα και ως επιστημονικός συνεργάτης ερευνητικών ινστιτούτων. Επιστημονικές εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.