Εξ αποστάσεως σεμινάριο στην Βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων


Το σεμινάριο στην Βελτίωση επικοινωνιακών δεξιοτήτων διεξάγεται εξ αποστάσεως, στα ελληνικά και αντιστοιχεί σε 250 ώρες συμβατικής διδασκαλίας και προσωπικής ενασχόλησης. Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου.

Μετά το πέρας του προγράμματος θα δοθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης  από το CE.A.R.S

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε προϊσταμένους και υπαλλήλους όλων των κατηγοριών (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.) με καθήκοντα και αρμοδιότητες που απαιτούν συχνή συνεργασία και επικοινωνία με άλλα στελέχη της ίδιας υπηρεσίας ή/και πολίτες ή άλλες υπηρεσίες, καθώς και συχνή διαχείριση κρίσεων και εκτάκτων γεγονότων ή καταστάσεων στο εργασιακό περιβάλλον, συντονισμό και οργάνωση ομάδων εργασίας ή συμμετοχή σε αυτές.

H βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων των στελεχών δημόσιων φορέων και υπηρεσιών σε θέματα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, διαχείρισης κρίσεων, συγκρούσεων και εργασιακού στρες, ώστε να είναι ικανά να:

 • επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά με συναδέλφους, στελέχη της ίδιας ή άλλων υπηρεσιών και πολίτες (κατά περίπτωση),
 • διαχειρίζονται αποτελεσματικά κρίσεις, συγκρούσεις και έκτακτες καταστάσεις στο εργασιακό τους περιβάλλον

Θεματικές Ενότητες

 • Η διαδικασία της επικοινωνίας
  • (Σύντομη ψηφιακή παρουσίαση της ενότητας)
   • Εννοιολογική οριοθέτηση της επικοινωνίας
   • Στάδια της διαδικασίας της επικοινωνίας (διαπροσωπικής και εντός τυπικής οργάνωσης)
   • Τρόποι και μέσα επικοινωνίας
   • Η σημασία της γλώσσας του σώματος
  • Άσκηση
  • Υποστηρικτικό υλικό (σε πολυμεσική μορφή: e-book or multimedia presentesion or pdf)
 • Προβλήματα στην επικοινωνία
  • (Σύντομη ψηφιακή παρουσίαση της ενότητας)
   • Βασικά ανασταλτικά στοιχεία σε καθημερινούς διαλόγους
   • Μη επικοδομητικές συμπεριφορές σε περιπτώσεις διαφωνιών
   • Βασικοί τρόποι για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας
   • Οργανωσιακή-επαγγελματική επικοινωνία
  • Άσκηση
  • Υποστηρικτικό υλικό (σε πολυμεσική μορφή: e-book or multimedia presentesion or pdf)
 • Χτίζοντας την αποτελεσματική ομάδα
  • (Σύντομη ψηφιακή παρουσίαση της ενότητας)
   • Δυναμική των ομάδων
   • Χαρακτηριστικά και στάδια ανάπτυξης της ομάδας
   • Δυνατότητες ομάδας
   • Ατομικές κ ομαδικές αποφάσεις
  • Άσκηση
  • Υποστηρικτικό υλικό (σε πολυμεσική μορφή: e-book or multimedia presentesion or pdf)
 • Eπικοινωνία και Ηγεσία
  • (Σύντομη ψηφιακή παρουσίαση της ενότητας)
   • Οι επικοινωνιακές ικανότητες στη διοίκηση
   • Επικοινωνία, αποτελεσματικότητα κ αποδοτικότητα
   • Ικανότητα του ηγέτη για ομαδική συνεργασία στο εργασιακό περιβάλλον
   • Χαρακτηριστικά ομαδικής εργασίας
  • Άσκηση
  • Υποστηρικτικό υλικό (σε πολυμεσική μορφή: e-book or multimedia presentesion or pdf)
 • Διαπραγμάτευση κ διαμεσολάβηση των συγκρούσεων
  • (Σύντομη ψηφιακή παρουσίαση της ενότητας)
   • Εννοιολογική οριοθέτηση διαπραγμάτευσης κ διαμεσολάβησης
   • Χαρακτηριστικά της σύγκρουσης, στάδια εξέλιξής της.
   • Συγκρούσεις κ ανταγωνισμός εργαζομένων
   • Διαδικασία και τεχνικές αντιμετώπισης συγκρούσεων
  • Άσκηση
  • Υποστηρικτικό υλικό (σε πολυμεσική μορφή: e-book or multimedia presentesion or pdf)
 • Διαχείριση κρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον
  • (Σύντομη ψηφιακή παρουσίαση της ενότητας)
   • Ορισμός διαχείρισης κρίσεων, είδη και χαρακτηριστικά τους
   • Τεχνικές διαχείρισης κρίσεων
   • Διαχείριση κρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον: μελέτη περίπτωσης
   • Ενίσχυση του εξωστρεφούς χαρακτήρα του οργανισμού
  • Άσκηση
  • Υποστηρικτικό υλικό (σε πολυμεσική μορφή: e-book or multimedia presentesion or pdf)
 • Λήψη αποφάσεων σε κατάστάσεις “κρίσης”
  • (Σύντομη ψηφιακή παρουσίαση της ενότητας)
   • Επίλυση προβλήματος κ λήψη απόφασης (υποθετικά σενάρια)
   • Είδη αποφάσεων (υποθετικά σενάρια)
   • Ηθικό δίλημμα, λήψη απόφασης και “κρίση”
   • Η επικοινωνία με τον πολίτη
  • Άσκηση
  • Υποστηρικτικό υλικό (σε πολυμεσική μορφή: e-book or multimedia presentesion or pdf)
 • Διαχείριση του άγχους και επαγγελματική εξουθένωση
  • (Σύντομη ψηφιακή παρουσίαση της ενότητας)
   • Συμπτώματα του συνδρόμου εξάντλησης
   • Παράγοντες δημιουργίας στρες στο εργασιακό περιβάλλον
   • Στρατηγικές διαχείρισης του εργασιακού στρες-αλλαγή συμπεριφοράς
   • Τεχνικές ενίσχυσης της επαγγελματικής κουλτούρας
  • Άσκηση
  • Υποστηρικτικό υλικό (σε πολυμεσική μορφή: e-book or multimedia presentesion or pdf)
 • Βιβλογραφία (εκτενής-ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση)
 • Δικτυογραφία (στοχευμένη)
Απολυτήριο Λυκείου

Πότε είναι οι εγγραφές;

Μπορώ να παρακολουθώ εξ αποστάσεως;

Υπάρχει κάποιο κόστος εγγραφής;

Θα χρειαστεί να αγοράσω κάποια βιβλία;

Τι απαιτείται για την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης;

Μπορώ να δουλεύω παράλληλα;

Απαιτείται πρακτική άσκηση;

Θα πάρω κάποια βεβαίωση παρακολούθησης;

 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 180€
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • την απόδειξη πληρωμής
  • το απολυτήριο λυκείου (ή πτυχίο εφόσον υπάρχει)
  • και την ταυτοτητά σας (αν είναι στα λατινικά) ή το διαβατήριό σας
 • Εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της κατάθεσης θα σας αποσταλούν οι κωδικοί για την πρόσβαση στην πλατφόρμα

Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική

Με Paypal

Λίγα λόγια για τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο

Ρες Ιωάννης, MSc.

 • Στέλεχος Εκπαίδευσης 
 • Εκπαιδευτής Ενηλίκων (πλέον των 17.500 ωρών σε Στέλεχη και Υπαλληλους Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα). 
 • Πτυχιούχος Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ 
 • Master «Σπουδές στην Εκπαίδευση» (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) 
 • Master «Mοντέλα Σχεδιασμού κ Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» (Πανεπ. Αιγαίου) 
 • Κατάρτιση στη Συμβουλευτική (ετήσιο πρόγραμμα στο Πανεπ. Ιωαννινων) 
 • Κατάρτιση στη Συμβουλευτική κ το Coaching (18μηνο πρόγραμμα Πανεπ. Αιγαίου) 
 • Πιστοποιημένος (ΥΠΠΕΘ) Εκπαιδευτής Β’ Επιπέδου (Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Ν.Τ.) 
 • Μητρώο Συμβουλων Σταδιοδρομίας κ Διαχείρισης Καριέρας (Κοινωνικών Εταίρων) 
 • Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΚΔΔΑ, ΟΑΕΔ, ΥΠΠΕΘ, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΠΕΚ, ΙΕΠ και Κοινωνικών Εταίρων (ΙΝΕ και ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ, ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ, Κοινωνικό Πολυκεντρο της ΑΔΕΔΔΥ, ΕΣΕΕ, ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΕΕΤΑΑ). 
 • Αξιολογητής ΕΟΠΠΕΠ (υποψηφίων Εκπαιδευτών Ενηλίκων κ Δομών Δια Βίου Μάθησης). 
 • Συγγραφέας 2 βιβλίων για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικων και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου και πλέον των 60 Δημοσιεύσεων σε Επιστημονικά Περιοδικά κ Ανακοινώσεων σε Συνέδρια με Κριτές. 
 • Μέρος του Επιστημονικού του Έργου αποτελεί υλικό μελέτης σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πανεπιστημίων (Παν. Αιγαίου, ΕΑΠ, Παν. Λευκωσιας). 
 • Διδακτικό Προσωπικό ΕΚΔΔΑ, Πανεπ. Αιγαίου, Κολλεγίων, ΑΣΠΑΙΤΕ, ΚΔΒΜ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 
 • Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος (Σχεδιασμός, Υλοποίηση κ Αξιολόγηση) 32 Επιμορφωτικών Προγραμμάτων (όλα μοριοδοτούμενα). 
 • Μέλος Επιστημονικών Ενώσεων. 
 • Μέλος Επιστημονικών Επιτροπών σε Συνέδρια κ Περιοδικά. 
 • Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:
  • Εκπαίδευση Ενηλίκων,
  • Coaching,
  • Συμβουλευτική,
  • Παιδαγωγική Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική διαδικασία,
  • Αξιολόγηση,
  • Διοίκηση, Soft Skills