Εξ αποστάσεως σεμινάριο στη Χρηματοοικονομική Λογιστική


Το  σεμινάριο στη Χρηματοοικονομική Λογιστική διεξάγεται εξ αποστάσεως (με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης), στα ελληνικά  και αντιστοιχεί σε 200 ώρες συμβατικής διδασκαλίας και προσωπικής ενασχόλησης. Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου.

Μετά το πέρας του προγράμματος θα δοθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης  από το CE.A.R.S

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε

 • Εκπαιδευτές που θέλουν να διδάξουν τον κλάδο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
 • Ελεύθερους επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν κάποιες βασικές γνώσεις πάνω στη Λογιστική (Ισολογισμούς, απογραφές, λογαριασμοί, λογιστικά γεγονότα κ.α.).
 • Βοηθοί λογιστές που επιθυμούν να επιμορφωθούν περαιτέρω στη Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Άτομα που έχουν θέσεις στη γραμματειακή υποστήριξη και επιθυμούν να αποκτήσουν κάποιες βασικές γνώσεις πάνω στη Λογιστική (Ισολογισμούς, απογραφές, λογαριασμοί, λογιστικά γεγονότα κ.α.)
 • Σε όσους ενδιαφέρονται για την Χρηματοοικονομική Λογιστική

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 200 ώρες και διδάσκεται εξ’ ολοκλήρου με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοήσουν τη φιλοσοφία της επιστήμης της Λογιστικής και ειδικότερα τον κλάδο της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Καθώς και η χρησιμότητα τήρησης Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.
 • Να αναγνωρίζει τις διάφορες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να περιγράφει τις γενικά παραδεκτές Λογιστικές αρχές για την κατάρτιση των εν λόγω καταστάσεων.
 • Να συντάσσει τον ισολογισμό μιας επιχείρησης και να ταξινομεί τα στοιχεία.
 • Να συντάσσει μια απογραφή και να συναισθανθεί τη σπουδαιότητα τήρησης απογραφής πριν τη διενέργεια του ισολογισμού.
 • Να αποδεχτεί ότι λογιστική ισότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην Χρηματοοικονομική Λογιστική και να αναγνωρίζει, διακρίνει τη μεταβολή που επέφερε ένα λογιστικό γεγονός στη λογιστική ισότητα.

Η αξιολόγηση του προγράμματος γίνεται μέσω ενός πορτοφόλιο με δύο ασκήσεις που αφορούν στην κατάρτιση ισολογισμού και μετασχηματισμού της Λογιστικής ισότητας

Θεματικές Ενότητες

 • Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Ενότητα 2: Χρηματοοικονομικές καταστάσεις
 • Ενότητα 3: Ισολογισμός
 • Ενότητα 4: Απογραφή
 • Ενότητα 5: Λογιστική ισότητα, Λογιστικό γεγονός,
Απολυτήριο λυκείου

Πότε είναι οι εγγραφές;

Μπορώ να παρακολουθώ εξ αποστάσεως;

Υπάρχει κάποιο κόστος εγγραφής;

Θα χρειαστεί να αγοράσω κάποια βιβλία;

Τι απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος;

Μπορώ να δουλεύω παράλληλα;

Θα πάρω κάποια βεβαίωση παρακολούθησης;

 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 120€
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • την απόδειξη πληρωμής
  • το απολυτήριο λυκείου (ή πτυχίο εφόσον υπάρχει)
  • και την ταυτοτητά σας (αν είναι στα λατινικά) ή το διαβατήριό σας
 • Εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της κατάθεσης θα σας αποσταλούν οι κωδικοί για την πρόσβαση στην πλατφόρμα
 

  Προσωπικές Πληροφορίες

 • Εκπαίδευση

 

Verification

Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική