Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή


Μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Tο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, διοργανώνει εξ αποστάσεως Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, με τίτλο «Ειδική αγωγή, εκπαίδευση και αποκατάσταση» διάρκειας 460 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με την μέθοδο της σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Διάρκεια: 460 ώρες (8 μήνες)

Κόστος: 140 Ευρώ

Έναρξη & εγγραφές έως: 5 Νοεμβρίου 2021

Υλοποίηση: Eξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής – Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να επιλέξει ως μέθοδο αξιολόγησης όποια από τις δύο παρακάτω επιθυμεί:

 • Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση κατά την οποία θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που θα καλύπτουν όλη την ύλη του προγράμματος. Η εξέταση θεωρείται επιτυχημένη, όταν έχει απαντηθεί σωστά το 50% τουλάχιστον των ερωτήσεων.
 • Εκπόνηση μιας (1) βιβλιογραφικής εργασίας σε θέματα που θα δοθούν από τους διδάσκοντες στο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 460 ώρες οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 • 16ώρες εξ αποστάσεως διδασκαλίας με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • 444 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει την υλοποίηση 1 βιβλιογραφικής εργασίας, που θα ολοκληρωθεί σε συνεργασία με τους διδάσκοντες.

Οι εκπαιδευόμενοι μέσω της πλατφόρμας θα έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων ενώ υπάρχει και η δυνατότητα για την απευθείας επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω κατάλληλων εργαλείων συνεργατικότητας (χώρος ελεύθερης συζήτησης – forum, ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων – chat). Πέραν της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που διαθέτει το πανεπιστήμιο και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί χωρίς προβλήματα, δεν απαιτείται επιπρόσθετος εξοπλισμός. Επίσης, δεν απαιτείται η χρήση αιθουσών.

 • Οπτική Αναπηρία: όροι, ορισμοί και χαρακτηριστικά
 • Γραφή και ανάγνωση της Braille
 • Κοινωνικές δεξιότητες ατόμων με πρόβλημα όρασης
 • Αποτελεσματική διδασκαλία μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Θεωρίες, προγράμματα, μέθοδοι, τεχνικές
 • Διδασκαλία μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση και στη Γραφή Διδασκαλία μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά και μαθητών με Μη-λεκτικές Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Αποτελεσματική διδασκαλία χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών
 • Νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες: όροι, ορισμοί και χαρακτηριστικά
 • Εκπαίδευση παιδιών και νέων εφήβων με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες
 • Βαριές ή/και πολλαπλές αναπηρίες: όροι, ορισμοί και χαρακτηριστικά
 • Εκπαίδευση παιδιών και νέων εφήβων με βαριές ή/και πολλαπλές αναπηρίες
 • Εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας
 • Καθηγητής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος
 • Καθηγητής, Ιωάννης Αγαλιώτης
 • Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Λευκοθέα Καρτασίδου
 • Επίκουρη Καθηγήτρια, Ελένη Κουστριάβα

Το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η αποδεδειγμένη και αναγνωρίσιμη διεθνώς ποιότητα του διδακτικού προσωπικού του. Το διδακτικό προσωπικό διαθέτει:

 • ΦΕΚ διορισμού στο πανεπιστήμιο, απόλυτα συναφές με την Ειδική Αγωγή
 • Υψηλή εξειδίκευση στα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής, Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης
 • Πλούσιο ερευνητικό και διδακτικό έργο, απόλυτα συναφές με την Ειδική Αγωγή
 • Πλούσια διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο

Όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των συγγραφέων του εκπαιδευτικού υλικού των ενοτήτων) είναι καθηγητές Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα διδάσκουν ως μόνιμο προσωπικό στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην κατεύθυνσή της Ειδικής Αγωγής. Το συγκεκριμένο τμήμα είναι το ένα από τα δύο τμήματα στην Ελλάδα που οι απόφοιτοί του εργάζονται στην Ειδική Αγωγή.

Επιπλέον, όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, διδάσκουν στα υψηλού κύρους μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Τα προγράμματα εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ αναγνωρίζονται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159Α/06.09.2016), με την υπουργική απόφαση 61048/Ε2/2017 (ΦΕΚ 1239 Β/10.04.2017), με τον Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78Α/ 30.5.2017), με την υπουργική απόφαση 48190/Ε1/2019 (ΦΕΚ 1088 Β/02.04.2019) και με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ’ αρίθμ. 3ΕΑ/2019.

 1. – 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ)
 2. – 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019, άρθρο 58)

 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 140€
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • απόδειξη πληρωμής
  • πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή απολυτήριο λυκείου ή βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές
  • ταυτότητα

Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική

Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Δια Ζώσης & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση


Μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Η μοριοδοτούμενη επιμόρφωση «Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Δια Ζώσης & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» υλοποιείται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και είναι διάρκειας 440 ωρών (7.5 μηνών).

Εγγραφές έως 28 Σεπτεμβρίου 2021

Έναρξη: 1 Οκτωβρίου 2021

Διάρκεια: 440 ώρες / 7.5 μήνες

Τιμή: 190€

Υλοποίηση: Eξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Μοριοδότηση: Το πρόγραμμα, με τα χαρακτηριστικά που έχει ( π.χ. χρονική διάρκεια, πλήθος ωρών, κτλ.), ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις μοριοδότησης, όπως μοριοδότηση 2 μονάδων, σύμφωνα με το Νόμο 4589, ΦΕΚ Α΄ 13, 29/1/ 2019, άρθρο 57, εδάφιο α.ιι «Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης»

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων, σε Επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου της Κατάρτισης ή δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου και άτυπης μάθησης, καθώς και σε όσους δραστηριοποιούνται στη διαβίου και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι να αποκτήσουν τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, αλλά και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ενσωματώσουν με επιτυχία στο εκπαιδευτικό τους έργο τόσο τις ώριμες ψηφιακές τεχνολογίες, όσο και τις αναδυόμενες τεχνολογίες που δυναμικά διεισδύουν στο χώρο της εκπαίδευσης. Παράλληλα, να κατανοήσουν τις δυναμικές μεταβολές που συντελούνται στο χώρο της Εκπαίδευσης τόσο εξαιτίας του Ψηφιακού Μετασχηματισμού των θεσμικών δομών, όσο και της αλλαγής στάσεων και χαρακτηριστικών των μαθητών. Το πεδίο εφαρμογής αφορά τη δια ζώσης όσο και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικής & Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης), σε Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε δομές μη τυπικής εκπαίδευσης, σε δράσεις άτυπης εκπαίδευσης που συνδέονται και με τον ελεύθερο χρόνο, αλλά και σε χώρους κατάρτισης και δια βίου μάθησης

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να αναφέρουν τις διάφορες διδακτικές τεχνικές με τη βοήθεια των ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία, όσο και στην εξ αποστάσεως.
 • Οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να αναφέρουν τα διάφορα λογισμικά και γενικότερα ψηφιακά περιβάλλοντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία, όσο και στην εξ αποστάσεως.
 • Οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να χειριστούν με σχετική ευχέρεια τα διάφορα ψηφιακά περιβάλλοντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία, όσο και στην εξ αποστάσεως.

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Οι επιμορφούμενοι να γνωρίζουν τα διδακτικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά από τις διάφορες διδακτικές τεχνικές με τη βοήθεια των ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία, όσο και στην εξ αποστάσεως.
 • Οι επιμορφούμενοι να γνωρίζουν τα διδακτικά και παιδαγωγικά χαρακτηριστικά από τα διάφορα λογισμικά και γενικότερα ψηφιακά περιβάλλοντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην πρόσωπο-μεπρόσωπο διδασκαλία, όσο και στην εξ αποστάσεως και να μπορούν να τα αξιολογήσουν κριτικά

Σε επίπεδο ικανοτήτων

 • Οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση να σχεδιάζουν μαθήματα και να ενσωματώσουν επιτυχώς τις διάφορες διδακτικές τεχνικές με τη βοήθεια των ψηφιακών τεχνολογιών στα μαθήματά τους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην πρόσωπο-με-πρόσωπο διδασκαλία, όσο και στην εξ αποστάσεως.
 • Οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση και να έχουν τη διάθεση να αναπτύξουν θετικό κλίμα σχετικά με τις εκπαιδευτικές χρήσεις των ψηφιακών τεχνολογιών τόσο στην εκπαιδευτική μονάδα που υπηρετούν όσο και στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τους περίγυρο.
 • Οι επιμορφούμενοι να είναι σε θέση και να έχουν τη διάθεση να αναπτύξουν Κοινότητες πρακτικής και Μάθησης με άλλους Συναδέλφους τους

Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του Πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε αξιολόγηση με τελική εργασία. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η παρακολούθηση και συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται τόσο σε ατομικό, όσο και σε και ομαδικό επίπεδο, με στόχο τη δημιουργία ενός κοινωνικοπολιτιστικού πλαισίου μάθησης. Το πρόγραμμα εξελίσσεται δυναμικά μέσα από τη συνεχή διαμορφωτική αξιολόγησή του και την διάδραση μεταξύ των συμμετεχόντων και των διδασκόντων. Η υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης βασίζεται στις ομάδες που δημιουργούν οι συμμετέχοντες και κάθε ομάδα έχει το δικό της forum για ανταλλαγή απόψεων και ποικίλων άλλων δράσεων. Οι διδάσκοντες του προγράμματος αναλαμβάνουν ως μέντορες την υποστήριξη κάθε ομάδας προσωπικά, ώστε να αναπτύσσονται και να αξιοποιούνται εκπαιδευτικά οι σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας και του μέντορα της ομάδας. Σε εβδομαδιαία βάση ο μέντορας κάθε ομάδας παρακολουθεί τη διαδικασία, ώστε με την ανατροφοδότηση και τις παρεμβάσεις του, οι συμμετέχοντες να κατανοούν εις βάθος και να κατακτούν το περιεχόμενο κάθε ενότητας. Η τελική αξιολόγηση έχει τη μορφή εργασίας, στην οποία ο επιμορφούμενος καλείται να αναλύσει ένα θέμα βάση το επαγγελματικό του αντικείμενο και τα ενδιαφέροντά του, υιοθετώντας μια εξατομικευμένη προσέγγιση.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Ο κάθε εκπαιδευόμενος οργανώνει το χρόνο του για τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και την αξιολόγησή του (τελική εξέταση). Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου γίνονται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας. Η πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και υλοποίησης ηλεκτρονικών μαθημάτων, το οποίο διαθέτει ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον χρήσης, άκρως αυτοεπεξηγηματικό, κάνοντας τη χρήση της πλατφόρμας εύκολη και γρήγορα κατανοητή. Η πρόσβαση όλων των χρηστών στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης είναι δυνατή μέσω οποιουδήποτε φυλλομετρητή (π.χ. internet explorer, Firefox) με πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή τους. Οι εκπαιδευόμενοι μέσω της πλατφόρμας έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων (κείμενα, παρουσιάσεις, εικόνες, οπτικοακουστικό υλικό, υλικό αυτοαξιολόγησης, εργασίες κλπ.) ενώ υπάρχει η δυνατότητα για την απευθείας επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω κατάλληλων εργαλείων επικοινωνίας και συνεργασίας (χώρος ελεύθερης συζήτησης – forum, ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων, chat, διαμοιρασμός υλικού, κτλ.).

 1. Παιδαγωγικά Ζητήματα- Θέματα Διδακτικής με αξιοποίηση Τεχνολογίας
 2. Πλατφόρμες Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης/Εργαλεία Ασύγχρονης Εκπαίδευσης
 3. Εργαλεία Σύγχρονης Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
 4. Πλατφόρμες/Εργαλεία Συνεργασίας web 2.0
 5. Εργαλεία ανάπτυξης δραστηριοτήτων/ δεδομένα επίδοσης/ανατροφοδότησης μαθητών
 6. Πλατφόρμες & Διαδραστικό υλικό
 7. Αναδυόμενες Τεχνολογίες και ένταξή τους στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
 8. Αναδυόμενες Χρήσεις και στάσεις των γηγενών (digital natives) και ζητήματα στην Εκπαιδευτική Κοινότητα
 9. Προσωπικά Δεδομένα, Δεοντολογία και Ηθική στην αξιοποίηση των ΤΠΕ και των ευρύτερων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
 10. Ψηφιακά εργαλεία δημιουργίας-επεξεργασίας και αξιοποίησή τους

Οι εισηγητές του προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ. Ε. Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ακολουθεί λίστα με τους βασικούς εισηγητές:

Νικόλαος Φαχαντίδης – Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ε.Κ.Π., ΠΑΜΑΚ

Βασίλειος Δαγδιλέλης – Καθηγητής (αφυπ.) Τμήματος Ε.Κ.Π., ΠΑΜΑΚ

Ιωάννης Λεύκος – Μέλος ΕΕΔΙΠ, Τμήματος Ε.Κ.Π., ΠΑΜΑΚ

Μαριάννα Καρατσιώρη – Μέλος ΕΕΔΙΠ, Τμήματος Ε.Κ.Π., ΠΑΜΑΚ

Σοφία Πλιάσα – Υποψηφία Διδάκτωρ Τμήματος Ε.Κ.Π., ΠΑΜΑΚ, Πανεπιστημιακή υπότροφος ΠΑΜΑΚ

Χριστίνα Λούστα – Εκπαιδευτικός, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΠΜΣ ΠΑΜΑΚ) Ερευνητική συνεργάτης εργαστηρίου Lires ΠΑΜΑΚ

Το πρόγραμμα ¨Οι Ψηφιακές Τεχνολογίες στη Δια Ζώσης & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση¨, με τα χαρακτηριστικά που έχει ( π.χ. χρονική διάρκεια μεγαλύτερη των 7 μηνών, πλήθος ωρών περισσότερες από 400, κτλ.), ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις μοριοδότησης.  Όπως μοριοδότηση 2 μονάδων, σύμφωνα με το Νόμο 4589, ΦΕΚ Α΄ 13, 29/1/ 2019, άρθρο 57, εδάφιο α.ιι «Κριτήρια αξιολογικού πίνακα εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης».

 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 190€
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • απόδειξη πληρωμής
  • πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή απολυτήριο λυκείου ή βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές
  • ταυτότητα

Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική

Μουσική Αγωγή Βρεφών και Νηπίων


Η μοριοδοτούμενη επιμόρφωση «Μουσική Αγωγή Βρεφών και Νηπίων» υλοποιείται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και είναι διάρκειας 180 ωρών (4 μηνών).

Εγγραφές έως 16 Σεπτεμβρίου 2021

Έναρξη:20 Σεπτεμβρίου 2021

Διάρκεια: 180 ώρες / 4 μήνες

Τιμή: 200€

Υλοποίηση: Eξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε μουσικούς, μουσικοπαιδαγωγούς, απόφοιτους και φοιτητές / σπουδαστές πανεπιστημιακών μουσικών τμημάτων, ωδείων και μουσικών σχολών, απόφοιτους και φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων. Τμημάτων βρεφονηπιοκομίας και άλλων σχολών αγωγής και εκπαίδευσης. Εργαζόμενους σε ωδεία, μουσικές σχολές και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Νηπιαγωγούς και βρεφονηπιοκόμους και γενικότερα σε εκπαιδευτικούς ή μουσικούς που ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με τη μουσική εκπαίδευση βρεφών και νηπίων. Επίσης σε άτομα που ενδιαφέρονται να καταρτιστούν θεωρητικά και να καλλιεργήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες στον κλάδο της βρεφικής και προσχολικής μουσικής εκπαίδευσης. Όπως επίσης απευθύνετε σε γονείς και άλλους ενδιαφερόμενους.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή θεωρητικής κατάρτισης και η εξειδίκευση των συμμετεχόντων στον κλάδο της βρεφικής και προσχολικής μουσικής απασχόλησης και αγωγής, έτσι ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για τον άρτιο σχεδιασμό μουσικών δράσεων και την αποτελεσματική χρήση και διδασκαλία της μουσικής με βρέφη και νήπια. Επιπλέον, μέσα από την εκπαίδευση σε καλές πρακτικές και πρότυπες προσεγγίσεις στη μουσική απασχόληση κι εκπαίδευση βρεφών και νηπίων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση των μουσικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, καθώς και στην επαφή τους με αναπτυξιακά κατάλληλο ρεπερτόριο και μουσικοπαιδαγωγικό υλικό.

 • «Βασικά χαρακτηριστικά της βρεφικής και νηπιακής ηλικίας»
 • «Ο ρόλος της μουσικής στην καθημερινή φροντίδα, απασχόληση, ψυχαγωγία και ανάπτυξη βρεφών και νηπίων»
 • «Βασικές θεωρητικές αρχές και ερευνητικά ευρήματα για τη μουσική ανάπτυξη βρεφών και νηπίων»
 • «Προσεγγίσεις και μέθοδοι στη μουσική διδασκαλία βρεφών και νηπίων: Θεωρία και εφαρμογές»
 • «Μουσική καθοδήγηση και διδασκαλία βρεφών και νηπίων: Μεθοδολογία διδασκαλίας και καλές πρακτικές»
 • «Σχεδιάζοντας πρότυπες μουσικές δραστηριότητες για τη μουσική διδασκαλία βρεφών και νηπίων»
 • «Ο ρόλος του γονέα στη μουσική ανάπτυξη και αγωγή βρεφών και νηπίων»
 • «Εκμάθηση οργάνου κατά τη νηπιακή ηλικία: η μέθοδος Suzuki»

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω μεθόδων εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-Learning) κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, όπου δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου. Ωστόσο θα διενεργηθούν και δύο μαθήματα (6 ώρες) με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεδιάσκεψη). Η διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού και η συνεργασία εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου διενεργείται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας με χρήση απλού φυλλομετρητή (Chrome, Firefox, InternetExplorerκλπ).

Η εισηγήτρια του προγράμματος είναι μέλος του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση:

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Λήδα Στάμου Καθηγήτρια – Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Συνεργάτιδα και Εκπαιδεύτρια Προγράμματος: Ραφαέλα Τρούλου, Υποψήφια Διδάκτωρ – Μουσικός / Μουσικοπαιδαγωγός

Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε αξιολόγηση με εργασία στο τέλος του προγράμματος. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό, διαφορετικά λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Προαπαιτούμενες γνώσεις – προσόντα- εφόδια :

α) Βασικό επίπεδο μουσικών γνώσεων/ικανοτήτων (βασικές γνώσεις θεωρίας μουσικής και ικανότητα για σωστό τονικά τραγούδι)

β) Ικανοποιητική κατανόηση της αγγλικής γλώσσας: το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος θα διατίθεται στην ελληνική γλώσσα, ωστόσο κάποια από τα άρθρα που θα συνοδεύουν τις διδακτικές σημειώσεις δύναται να είναι στην αγγλική γλώσσα.

γ) Πρόσβαση στο διαδίκτυο και βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ (χρήση απλού φυλλομετρητή π.χ Chrome, Firefox, Internet Explorer).

 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 200€
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • απόδειξη πληρωμής
  • πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή απολυτήριο λυκείου ή βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές
  • ταυτότητα

Το πρόγραμμα παρέχεται αυτή τη στιγμή και για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, με ιδιαίτερα μεγάλη έκπτωση και είναι, με διαφορά, το οικονομικότερο ετήσιο πρόγραμμα που προσφέρεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Για το λόγο αυτό δεν παρέχονται περεταίρω εκπτώσεις.


Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική

Ειδική Αγωγή Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες


Μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Η μοριοδοτούμενη επιμόρφωση «Ειδική Αγωγή: Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» υλοποιείται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και είναι διάρκειας 420 ωρών (8 μηνών). Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί μέσω πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και 12 ώρες Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.

Εγγραφές έως 16 Σεπτεμβρίου 2021

Έναρξη:20 Σεπτεμβρίου 2021

Διάρκεια: 420 ώρες / 8 μήνες

Τιμή: 295€

Υλοποίηση: Eξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες. Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά και τα ειδικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ, ΣΜΕΑ, ΕΕΕΕΚ).

 • Αποτελεσματική διδασκαλία μαθητών με Ήπιες Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Θεωρίες, προγράμματα, μέθοδοι, τεχνικές
 • Διδασκαλία μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στην Ανάγνωση και στη Γραφή
 • Διδασκαλία μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά και μαθητών με Μη-λεκτικές Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Αποτελεσματική διδασκαλία χαρισματικών και ταλαντούχων μαθητών
 • Οπτική Αναπηρία: όροι, ορισμοί και χαρακτηριστικά
 • Γραφή και ανάγνωση της Braille
 • Κοινωνικές δεξιότητες ατόμων με πρόβλημα όρασης
 • Παροχή κοινωνικής στήριξης στα άτομα με αναπηρία
 • Νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες: όροι, ορισμοί και χαρακτηριστικά
 • Εκπαίδευση παιδιών και νέων εφήβων με νοητικές και αναπτυξιακές αναπηρίες
 • Βαριές ή/και πολλαπλές αναπηρίες: όροι, ορισμοί και χαρακτηριστικά
 • Εκπαίδευση παιδιών και νέων εφήβων με βαριές ή/και πολλαπλές αναπηρίες
 • Εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας
 • Υποστηρικτική τεχνολογία για άτομα με πρόβλημα όρασης, προβλήματα ακοής, κινητική αναπηρία, νοητική καθυστέρηση και διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 420 ώρες (8μήνες) και υλοποιείται πλήρως μέσω μεθόδων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-Learning), ακολουθώντας πιστά τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Οι τηλεδιασκέψεις έχουν συνολική διάρκεια 12 ωρών. Η παρακολούθησή τους δεν είναι υποχρεωτική, ενώ επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης των βιντεοσκοπημένων μαθημάτων σε μετέπειτα χρόνο, όποια χρονική στιγμή επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος, προσαρμόζοντας έτσι τα μαθήματα στο δικό του πρόγραμμα.

Τα προγράμματα εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ αναγνωρίζονται και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159Α/06.09.2016), με την υπουργική απόφαση 61048/Ε2/2017 (ΦΕΚ 1239 Β/10.04.2017), με τον Ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78Α/ 30.5.2017), με την υπουργική απόφαση 48190/Ε1/2019 (ΦΕΚ 1088 Β/02.04.2019) και με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ’ αρίθμ. 3ΕΑ/2019.

 1. – 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ)
 2. – 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ

Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019, άρθρο 58)

Καθηγητής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

Καθηγητής, Ιωάννης Αγαλιώτης

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Λευκοθέα Καρτασίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια, Ελένη Κουστριάβα

Το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η αποδεδειγμένη και αναγνωρίσιμη διεθνώς ποιότητα του διδακτικού προσωπικού του. Το διδακτικό προσωπικό διαθέτει:

 1. 1. ΦΕΚ διορισμού στο πανεπιστήμιο, απόλυτα συναφές με την Ειδική Αγωγή
 2. 2. Υψηλή εξειδίκευση στα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Αποκατάστασης
 3. 3. Πλούσιο ερευνητικό και διδακτικό έργο, απόλυτα συναφές με την Ειδική Αγωγή
 4. 4. Πλούσια διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των συγγραφέων του εκπαιδευτικού υλικού των ενοτήτων) είναι καθηγητές Πανεπιστημίου και συγκεκριμένα διδάσκουν ως μόνιμο προσωπικό στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην κατεύθυνσή της Ειδικής Αγωγής.  Το συγκεκριμένο τμήμα είναι το ένα από τα δύο τμήματα στην Ελλάδα που οι απόφοιτοί του εργάζονται στην Ειδική Αγωγή.

Επιπλέον, όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού, διδάσκουν στα υψηλού κύρους μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.

Ο κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να επιλέξει ως μέθοδο αξιολόγησης όποια από τις δύο παρακάτω επιθυμεί.

 1. Γραπτή εξ αποστάσεως εξέταση κατά την οποία θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, που θα καλύπτουν όλη την ύλη του προγράμματος. Η εξέταση θεωρείται επιτυχημένη, όταν έχει απαντηθεί σωστά το 50% τουλάχιστον των ερωτήσεων.
 2. Εκπόνηση δύο (2) βιβλιογραφικών εργασιών σε θέματα που θα δοθούν από τους διδάσκοντες στο πρόγραμμα.

Επιπλέον, εάν κάποιος εκπαιδευόμενος το επιθυμεί, μπορεί να αξιολογηθεί και με τις δύο παραπάνω μεθόδους και η τελική επίδοση να προκύψει ως μέσος όρος της επίδοσης στις δύο διαδικασίες αξιολόγησης (γραπτή εξέταση και εργασίες).

 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 295€
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • απόδειξη πληρωμής
  • πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή απολυτήριο λυκείου ή βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές
  • ταυτότητα

Το πρόγραμμα παρέχεται αυτή τη στιγμή και για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, με ιδιαίτερα μεγάλη έκπτωση και είναι, με διαφορά, το οικονομικότερο ετήσιο πρόγραμμα που προσφέρεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Για το λόγο αυτό δεν παρέχονται περεταίρω εκπτώσεις.


Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική

Έμφυλες σχέσεις εξουσία και σεξουαλικότητα στην εκπαίδευση


Μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Η μοριοδοτούμενη επιμόρφωση «Έμφυλες σχέσεις εξουσία και σεξουαλικότητα στην εκπαίδευση» υλοποιείται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και είναι διάρκειας 504 ωρών (9 μηνών).

Εγγραφές έως 1 Οκτωβρίου 2021

Έναρξη: 4 Οκτωβρίου 2021

Διάρκεια: 504 ώρες / 9 μήνες

Τιμή: 200€

Υλοποίηση: Eξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ιωάννης Μάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής – Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
 • Απόφοιτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Πτυχιούχους Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 • Απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Όσους/ες εργάζονται, ή αναζητούν εργασία, σε:
  • Εκπαιδευτικούς φορείς,
  • Δημόσια και ιδιωτικά σχολεία,
  • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης,
  • Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
  • Πολιτιστικούς φορείς και Ιδρύματα,
  • Πολιτιστικά σωματεία,
  • Προγράμματα επιμόρφωσης,
  • Μουσεία,
  • Βιβλιοθήκες

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Για θέματα ενδεχόμενης μοριοδότησης, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να απευθύνονται στους ανάλογους φορείς.

Σκοπός του παρόντος προγράμματος είναι η εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική επιμόρφωση των συμμετεχόντων/ουσών σε ζητήματα σχετικά με το κοινωνικό φύλο, το σώμα και τη σεξουαλικότητα, τα στερεότυπα, την έμφυλη βία και το σχολικό εκφοβισμό στο χώρο της εκπαίδευσης.

 • «Ανθρωπολογία και σπουδές φύλου: Αρσενικά και θηλυκά σώματα»
 • «Γυναικοκτονίες στην Ελλάδα και την Ευρώπη: Ζητήματα ορισμού, καταγραφής και πρόληψης »
 • «Η σχολική βία ως στρατηγική αστυνόμευσης της έμφυλης τάξης »
 • «Η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου. Διεθνές και εθνικό νομικό πλαίσιο »
 • « Σεξουαλικότητες στην κινηματογραφική αφήγηση και τηλεόραση »
 • « Οι έμφυλες σχέσεις και η σεξουαλικότητα στη νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή λογοτεχνία»
 • « Σεξουαλική αγωγή και ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα στο ελληνικό σχολείο. Φυτεύοντας σπόρους»
 • «Έμφυλες σχέσεις στη σχολική καθημερινότητα: Η εθνογραφική μέθοδος ως εργαλείο κατανόησης και συνεργατικής μάθησης»
 • «Φύλο, σεξουαλικότητα και Τέχνη: Η διδακτική προσέγγιση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση»
 • «Προαγωγή της ισότητας φύλων και του σεξουαλικού προσανατολισμού στη σχολική εκπαίδευση – ανθρώπινα δικαιώματα και δικαιώματα του παιδιού»
 • «Γνωρίζω το σώμα μου και ανακαλύπτω τον εαυτό μου στο σπίτι και το σχολείο: Διδακτικές προτάσεις, παιδαγωγικά παραδείγματα και εμψυχωτικές εφαρμογές»
 • Η κατανόηση των τρόπων, με τους οποίους συγκροτούνται, οργανώνονται και αναπαρίστανται κοινωνικά και πολιτισμικά οι έμφυλες ταυτότητες και σχέσεις
 • Η ευαισθητοποίηση απέναντι στους τρόπους, με τους οποίους αναπαράγονται κυρίαρχες ιδεολογίες για τα φύλα και σχέσεις εξουσίας στη σχολική καθημερινότητα.
 • Η ανάδειξη κατάλληλων διδακτικών προσεγγίσεων και τρόπων διδασκαλίας για τα θέματα αυτά με έμφαση σε παιδιά και εφήβους.
 • Η εισαγωγή καλών πρακτικών για τη διαχείριση των ζητημάτων αυτών από τους/ τις εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες και τους γονείς.

Ο τρόπος διεξαγωγής του προγράμματος γίνεται με μεικτή χρήση των μεθόδων:

 • Εξ Αποστάσεως (Σύγχρονη τηλεκπαίδευση)
 • Εξ Αποστάσεως (Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

Το πρόγραμμα είναι εντατικής μορφής και συγκεκριμένα οι ώρες διδασκαλίας κατανέμονται ως εξής:

 • 44 ώρες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για την διεξαγωγή βιωματικών εκπαιδευτικών τεχνικών και παραδειγμάτων, σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες.
 • 460 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει εκπόνηση εργασιών σε ευρύτερα θέματα ( μελέτες περιπτώσεων), ηλεκτρονικά τεστ ανά ενότητα και συγγραφή τελικής εργασίας με το πέρας του προγράμματος.

Για την απόκτηση του Πιστοποιητικού οι εκπαιδευόμενοι/ες αξιολογούνται με εργασίες και τεστ, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, και με την υποβολή τελικής εργασίας με το πέρας του προγράμματος Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους/στις συμμετέχοντες/ουσες Πιστοποιητικό από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Οι εισηγητές/τριες του προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού ( Δ. Ε. Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων και στελέχη της Εκπαίδευσης με πολύχρονη εμπειρία και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση στα θέματα Κοινωνικού Φύλου, Έμφυλων Ταυτοτήτων και Σεξουαλικότητας.

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

Ιωάννης Μάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής – Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εκπαιδευτές/τριες του Προγράμματος είναι:

Τσιμπιρίδου Φωτεινή, Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, Καθηγήτρια Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ζάϊκος Νίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μαυρογένη Σταυρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ελένη Σιδέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Στάθης Παπασταθόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πεγκλίδου Αθηνά, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ.

Χιόνη Μαρία, Εκπαιδευτικός,Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας

Μαρία Χατζηνικολάου, Εκπαιδευτικός,Υπεύθυνη εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας

Γεωργία Τσαμαδιά, Εκπαιδευτικός, ΜΑ στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία – Λαογραφία,Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 200€
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • απόδειξη πληρωμής
  • πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή απολυτήριο λυκείου ή βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές
  • ταυτότητα

Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική

Γραφή και ανάγνωση της Μπράιγ


Η επιμόρφωση «Γραφή και ανάγνωση της Μπράιγ» υλοποιείται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και είναι διάρκειας 70 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της μεικτής εκπαίδευσης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση).

Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής – Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εγγραφές έως 16 Σεπτεμβρίου 2021

Έναρξη: 20 Σεπτεμβρίου 2021

Διάρκεια: 70 ώρες

Τιμή: 90€

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων με τύφλωση.

Για να διδάξει κάποιος εκπαιδευτικός την μπράιγ σε έναν μαθητή με οπτική αναπηρία, απαιτούνται γνώσεις και δεξιότητες για να μπορεί: α) να διαβάζει και να γράφειτηνμπράιγ και β) να διδάξει την μπράιγ σε μαθητές με οπτική αναπηρία.

Αυτός ο στόχος, είναι διαφορετικός από την απλή εκμάθηση γραφής και ανάγνωσης του κώδικα μπράιγ και δεν καλύπτεται από κάποιο άλλο πρόγραμμα στη χώρα αυτή τη στιγμή. Κύριος στόχος του προγράμματος αυτού, είναι η απόκτηση βασικών γνώσεων για τη διδασκαλία της μπράιγ σε μαθητές με οπτική αναπηρία.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες σε αυτό, γνώσεις αναφορικά με την γραφή και ανάγνωση της μπράιγ, τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν με επιτυχία στην εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών με τύφλωση στα γενικά και ειδικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΤΕΕ, ΣΜΕΑ, ΕΕΕΕΚ) και σε ιδρύματα/κέντρα αποκατάστασης ατόμων με τύφλωση.

Διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα ΔΕΝ παρέχει βεβαίωση πιστοποίησης γνώσης της Ελληνικής Γραφής Braille σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία(Υπουργική Απόφαση 61048/Ε2/2017 – ΦΕΚ 1239/Β/10-4-2017). Οι βεβαιώσεις πιστοποίησης επάρκειας της γραφής Braille χορηγούνται μόνο από α) το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), β) το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες, με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο Εκμάθησης της Braille», γ) από το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τις οποίες πιστοποιείται η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος «Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης στον κώδικα Braille».

Στην πράξη το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται κυρίως σε όσες/ους έχουν ήδη την πιστοποίηση στη μπράιγ και επιθυμούν να αποκτήσουν γνώση σε ένα υψηλότερο επίπεδο, που αφορά κυρίως στη διδασκαλία της μπράιγ και σε θέματα αξιολόγησης.

 • Ελληνικός και Αγγλικός Κώδικας Μπράιγ
 • Διδασκαλία των Μοντέλων Ανάγνωσης της Μπράιγ
 • Αξιολόγηση Τεχνικών Ανάγνωσης
 • Αξιολόγηση αναγνωστικής ικανότητας (ταχύτητας, ακρίβειας, κατανόησης)
 • Βελτίωση της Ταχύτητας Ανάγνωσης
 • Μελέτη περίπτωσης

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 70 ώρες οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 • 4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευσης
 • 66 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, η οποία μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει την υλοποίηση 1 εργασίας, που θα ολοκληρωθεί σε συνεργασία με τον επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος Καθ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο.

Οι εισηγητές του προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ο εισηγητής του προγράμματος είναι ο: · Κ. Παπαδόπουλος, Καθηγητής Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Παν. Μακεδονίας

 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 90€
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • απόδειξη πληρωμής
  • πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή απολυτήριο λυκείου ή βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές
  • ταυτότητα

Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική

Εκπαίδευση και Αγωγή Ατόμων με Αυτισμό: Πρόγραμμα Κατάρτισης για τους Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι εργάζονται ως λειτουργοί παράλληλης στήριξης


Η επιμόρφωση «Εκπαίδευση και Αγωγή Ατόμων με Αυτισμό: Πρόγραμμα Κατάρτισης για τους Εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι εργάζονται ως λειτουργοί παράλληλης στήριξης» υλοποιείται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και είναι διάρκειας 70 ωρών.

Υλοποίηση: Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση
Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Εγγραφές έως 23 Σεπτεμβρίου 2021

Έναρξη: 27 Σεπτεμβρίου 2021

Διάρκεια: 70 ώρες

Τιμή: 200€

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και σε ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι λειτουργούν ως προσωπικό παράλληλης στήριξης σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης της προσχολικής, Α/θμιας, Β/θμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εκπαίδευση, κατάρτιση & επιμόρφωση του προσωπικού παράλληλης στήριξης, όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων γενικής εκπαίδευσης, προκειμένου να υποστηριχθούν οι μαθητές με ΔΦΑ και/ή μαθησιακές δυσκολίες στην ομαλή συμμετοχή στο σχολικό τους περιβάλλον και στην πρόσληψη των γνώσεων που παρέχει ένα σχολείο γενικής εκπαίδευσης, αλλά παράλληλα να υποστηριχθούν τα μέλη των οικογενειών τους ώστε οι μαθητές να αποδώσουν στη εκπαιδευτική διαδικασία

 • Οι συνοδοί παράλληλης στήριξης να μπορούν να κινητροδοτήσουν τους υποστηριζόμενους μαθητές να ενταχθούν ομαλά στο σχολικό περιβάλλον.
 • Οι συνοδοί παράλληλης στήριξης να μπορούν να βοηθήσουν τους υποστηριζόμενους μαθητές τους να γίνουν αποδεκτοί στην τάξη από το δάσκαλο και τους συμμαθητές
 • Οι συνοδοί παράλληλης στήριξης να μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές στην παρακολούθηση & στην κατανόηση της διδασκόμενης σχολικής ύλης
 • Οι συνοδοί παράλληλης στήριξης να αποκτήσουν την επαγγελματική αυτοπεποίθηση να διαχειριστούν τις συμπεριφορές των μαθητών
 • Οι συνοδοί παράλληλης στήριξης να μπορούν να αντιληφθούν τα όποια ψυχολογικά προβλήματα προκύψουν στον υποστηριζόμενο μαθητή μέσα στο σχολικό του περιβάλλον.
 • Οι συνοδοί παράλληλης στήριξης να μπορούν να αναπτερώσουν το ηθικό των γονέων ή να στηρίξουν ψυχολογικά και να καθοδηγήσουν τους γονείς ώστε να γίνουν ενεργοί υποστηρικτές των παιδιών τους στο σπίτι.
 • Οι συνοδοί παράλληλης στήριξης να μπορούν να συνεργαστούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης.

H αξιολόγηση θα γίνεται διαδικτυακά με υποβολή εργασίας

1η Ενότητα: Χαρακτηριστικά των ατόμων με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού

 • Επικοινωνία και Εκπαίδευση Ατόμων με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού
 • Σύγχρονη προσέγγιση της αιτιολογίας των διαταραχών αυτιστικού φάσματος
 • Συνεκπαίδευση παιδιών με και χωρίς Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού στο Σχολείο
 • Ζητήματα Διάγνωσης και Αξιολόγησης παιδιών με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού και/ή μαθησιακές δυσκολίες
 • Ο ρόλος της Συστηματικής Παρατήρησης στην αντιμετώπιση των παιδιών με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού

2η Ενότητα: Συμπερίληψη μαθητών με διαταραχές Φάσματος Αυτισμού στο γενικό σχολείο

 • Παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη συμπερίληψη μαθητών με Διαταραχές στο Φάσμα του Αυτισμού στην εκπαίδευση και στην κοινωνία
 • Αξιολόγηση και διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στο σχολείο
 • Ο ρόλος της Τεχνολογίας στην Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε Μαθητές με Διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού

3η Ενότητα: Συνεργασία συνοδού παράλληλης εκπαιδευτικής στήριξης με τα μέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος

 • Συνεργασία Εκπαιδευτικών με τα μέλη των οικογενειών των παιδιών με ΔΦΑ και /ή Μαθησιακές δυσκολίες
 • Συμβουλευτική και Υποστήριξη Γονέων Παιδιών με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού
 • Υποστήριξη γονέων για διαχείριση κρίσεων, άγχους, πανικού, θυμού

4η Ενότητα: θέματα διδακτικής και εκπαιδευτικής πρακτικής

 • Το μάθημα της γλώσσας σε μαθητές με αυτισμό
 • Το μάθημα της αριθμητικής σε μαθητές με αυτισμό
 • Τα μαθήματα γενικής κατεύθυνσης σε μαθητές Β/θμιας εκπαίδευσης με αυτισμό
 • Η Φυσική δραστηριότητα και ο αθλητισμός στη ζωή των παιδιών με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού

5η Ενότητα: Παιδαγωγικά θέματα μαθητών με αυτισμό και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 • Ο ρόλος της επιβράβευσης και της τιμωρίας στο μαθητή με αυτισμό
 • Διαχείριση των μαθησιακών προβλημάτων (δυσλεξίας, ειδικών μαθησιακών δυσκολιών) σε μαθητές με αυτισμό
 • Διαχείριση δυσκολιών γραφής & ανάγνωσης σε μαθητές με αυτισμό
 • Συνεργασία σε ομάδες

6η Ενότητα: Αντιμετώπιση προκλήσεων στο σχολικό περιβάλλον

 • Σχολικός Εκφοβισμός σε παιδιά με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού
 • Χειρισμός επεισοδίων κακοποίησης & bullying από μαθητές ή εκπαιδευτικό προσωπικό εις βάρος μαθητή με αυτισμό

7η Ενότητα: Συνεργασία του συνοδού παράλληλης στήριξης με τον εκπαιδευτικό της τάξης και το Σχολικό περιβάλλον

 • Εκπαιδευτικές αρχές και διδακτική μεθοδολογία για άτομα με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού
 • Εκπαιδευτικές αρχές και διδακτική μεθοδολογία για άτομα με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού: ο ρόλος του εκπαιδευτικού
 • Μέθοδοι συνεργασίας με τον εκπαιδευτικό τάξης όπου συμμετέχει ο μαθητής με αυτισμό

8η Ενότητα: Αντιμετώπιση ψυχολογικών θεμάτων στον υποστηριζόμενο μαθητή

 • Διαχείριση Σεξουαλικότητας των μαθητών με Διαταραχές Φάσματος Αυτισμού
 • Η διαχείριση των συναισθημάτων ακύρωσης, άγχους, στεναχώριας, απελπισίας στους μαθητές με αυτισμό

Οι εισηγήσεις θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης λόγω των συνθηκών αντιμετώπισης του COVID 19. Θα υπάρχει δυνατότητα ερωταπαντήσεων μεταξύ εισηγητή και επιμορφούμενων Ο εισηγητής θα παρέχει σημειώσεις, το υλικό των εισηγήσεων (ppt) θα είναι διαθέσιμο στους εκπαιδευόμενους κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου

Η εισηγήτρια του προγράμματος είναι μέλος του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας .

Η κα. Συριοπούλου Χριστίνα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Στους εκπαιδευόμενους θα χορηγηθούν

 • Σημειώσεις
 • Βιβλιογραφία
 • Άρθρα
 • Προβολή αρχείου παρουσιάσεων
 • Δυνατότητα συμβουλευτικής μέσω διαδικτύου, κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του σεμιναρίου, για τις καθημερινές δραστηριότητες των συνοδών παράλληλης στήριξης
 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 200€
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • απόδειξη πληρωμής
  • πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή απολυτήριο λυκείου ή βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές
  • ταυτότητα

Α) Γενικές κατηγορίες

Σε κάθε πρόγραμμα ισχύει η παρακάτω εκπτωτική πολιτική εκτός αν ορίζεται διαφορετικά:

 • Ομάδες εγγραφόμενων: Ορίζεται έκπτωση 25% επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο μέλος ομάδας τεσσάρων (4) ατόμων και άνω. Η έκπτωση ισχύει με την ταυτόχρονη εγγραφή τεσσάρων ατόμων και δε συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.
 • Εφάπαξ καταβολή: Ισχύει έκπτωση με εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων. Έκπτωση 5% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι θα καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα προγραμμάτων κόστους άνω των 300€ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Η συγκεκριμένη έκπτωση για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μπορεί να συνδυαστεί με μία μόνο έκπτωση από τις επόμενες ειδικές κατηγορίες.

Β) Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων

Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά.

 • Έκπτωση 50% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
 • Έκπτωση 20% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχουν ολοκληρώσει κάποιο Πρόγραμμα στο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν.
 • Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει κάποιο Πρόγραμμα στο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν.
 • Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων.
 • Έκπτωση 10% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι άνεργοι, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας σε ισχύ.

Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων, ο/η εκπαιδευόμενος/η οφείλει να αποστέλλει στο τμήμα διοικητικής υποστήριξης έγκαιρα και στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης καθώς και να απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική διαφορά.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/νες.


Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική

Εκπαίδευση Ατόμων με Αυτισμό, χρήση Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και Συμβουλευτική Στήριξη


Μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Η μοριοδοτούμενη επιμόρφωση «Εκπαίδευση Ατόμων με Αυτισμό, χρήση Υποστηρικτικής Τεχνολογίας και Συμβουλευτική Στήριξη» υλοποιείται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και είναι διάρκειας 420 ωρών (7 μηνών).

Εγγραφές έως 23 Σεπτεμβρίου 2021

Έναρξη: 27 Σεπτεμβρίου 2021

Διάρκεια: 420 ώρες / 7 μήνες

Τιμή: 295€

Υλοποίηση: Eξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές, ειδικούς εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, γονείς ατόμων με παιδιά με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού, γιατρούς και παιδιάτρους και ειδικούς διαφόρων επιστημονικών πεδίων που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε γενικά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ειδικά σχολεία, σε ΕΕΕΚ και σε ΚΕΣΥ.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι μοριοδοτούμενο και εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα σε προκηρύξεις των οποίων τα κριτήρια αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά του προγράμματος, καθώς και για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζει δυο (2) μόρια για την Γενική Εκπαίδευση (σύμφωνα με τον Ν. 4589/2019 – άρθρο 57) και μισό (1/2) μόριο για τα στελέχη εκπαίδευσης σε εξέλιξη (σύμφωνα με τον Ν. 4547/2018).

Το πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτωθι θεματικών ενοτήτων:

 • Εισαγωγή στη διαταραχή φάσματος αυτισμού (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)
  • Σκοπός: Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την Εκπαίδευση Ατόμων με Αυτισμό και τη διαχείριση δυσκολιών συμπεριφοράς
  • Στόχος Διδακτικής Ενότητας : με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν χαρακτηριστικά αυτισμού σε παιδιά, εφήβους ενήλικες. Οι εκπαιδευόμενοι θα μυηθούν στη Συστηματική Παρατήρηση των παιδιών με αυτισμό
 • Αξιολόγηση: Εργαλεία Αξιολόγησης, Διαδικασία Αξιολόγησης για άτομα με Αυτισμό (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)
  • Σκοπός Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τα εργαλεία, τα μέσα, τις μεθόδους, τα κριτήρια και τη διαδικασία αξιολόγησης των ατόμων με αυτισμό
  • Στόχος Διδακτικής Ενότητας : με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να: Κατανοήσουν τα κριτήρια του αυτισμού Γνωρίσουν εργαλεία αξιολόγησης και τη διαδικασία αξιολόγησης των διαταραχών φάσματος αυτισμού Εφαρμόσουν εργαλεία κατάλληλα για το σχολικό περιβάλλον
 • Επικοινωνία: Εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας (PECS, Makaton), (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)
  • Σκοπός απόκτηση γνώσεων σε εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας, Επαυξητική Επικοινωνία, Περιβάλλον και ενίσχυση της επικοινωνίας
  • Στόχος Διδακτικής Ενότητας : με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας τρόπους πρόκλησης επικοινωνίας, τη δημιουργία περιβάλλοντος που καλλιεργεί και αυξάνει την επικοινωνία
 • Εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση +ασύγχρονη)
  • Σκοπός είναι η απόκτηση γνώσεων για τη διαχείριση διδακτικών στόχων, υλικού, μαθησιακού περιβάλλοντος για μαθητές με αυτισμό
  • Στόχος Διδακτικής Ενότητας : με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν το αναλυτικό πρόγραμμα για τον αυτισμό, βασικές ψυχοπαιδαγωγικές αρχές εκπαίδευσης στρατηγικές και εναλλακτικές προσεγγίσεις, δημιουργία κινήτρων, και ενισχυτών
 • Δομημένη Διδασκαλία (TEACCH) (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)
  • Σκοπός η απόκτηση γνώσεων για τις Αρχές της Δομημένης διδασκαλίας
  • Στόχος Διδακτικής Ενότητας : με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να διαχειριστούν το περιβάλλον, το πρόγραμμα και τις εργασίες με εφαρμογή της δομημένης προσέγγισης
 • Συμβουλευτική οικογένειας ατόμων με αυτισμό (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)
  • Σκοπός της ενότητας είναι η καθοδήγηση, υποστήριξη και συνεργασία με τους γονείς , τα αδέρφια και άλλα μέλη από το περιβάλλον του ατόμου με αυτισμό
  • Στόχος Διδακτικής Ενότητας : με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να παρέχουν στήριξη, πληροφόρηση στους γονείς και να επιτύχουν καλό επίπεδο συνεργασίας με ταμέλη της οικογένειας
 • Κοινωνικές Δεξιότητες, Διαχείριση συμπεριφοράς (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)
  • Σκοπός της ενότητας είναι η απόκτηση γνώσεων για την εφαρμογή προγραμμάτων και τεχνικών με σκοπό την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών με αυτισμό
 • Υποστηρικτική Τεχνολογία για την εκπαίδευση των Ατόμων με Αυτισμό (4 ώρες σύγχρονη τηλεκπαίδευση + ασύγχρονη)
  • Σκοπός της ενότητας είναι η απόκτηση γνώσεων για τα μέσα και το λογισμικό που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση και αυτόνομη διαβίωση ατόμων με αυτισμό
  • Στόχος Διδακτικής Ενότητας : με την ολοκλήρωση της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν συσκευές και λογισμικό (hardware και software) κατάλληλες για διδακτικές ενότητες, καλλιέργεια δεξιοτήτων σε ειδικούς τομείς, υποστήριξη σε καθημερινές ανάγκες διαβίωσης.

Οι συμμετέχοντες:

 • Θα αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις
 • Θα εντρυφήσουν σε θέματα εκπαίδευσης, υποστήριξης ατόμων με αυτισμό και των μελών των οικογενειών τους
 • Θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις για την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τη διαχείριση ξεσπασμάτων συμπεριφοράς, την αξιολόγηση των ατόμων με αυτισμό, την εναλλακτική επικοινωνία, την κοινωνική τους συμπερίληψη
 • Θα αποκτήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για την αξιοποίηση λογισμικών κι μέσων υποστηρικτικής τεχνολογίας για την καλλιέργεια δεξιοτήτων σε άτομα με αυτισμό.
 • Πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραμμα, προσαρμογή των διδακτικών στόχων αξιοποίηση των εικονικών (virtual) περιβαλλόντων

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι:

Στην εξειδίκευση σε θέματα :

 • Εκπαίδευσης
 • Αξιολόγησης
 • Software & Hardware για την Εκπαίδευση Ατόμων με Αυτισμό
 • Επαυξητική Επικοινωνία κι Καλλιέργεια Δεξιοτήτων με τη χρήση μέσων Υποστηρικτικής Τεχνολογίας

Διδακτικοί στόχοι:

 • πρόσβαση στο αναλυτικό πρόγραμμα με τη χρήση μέσων Υποστηρικτική Τεχνολογίας
 • Διαχείρισης ειδικών συμπεριφορών
 • Συμβουλευτικής Γονέων και των άλλων μελών της οικογένειας του ατόμου με αυτισμό

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 420 ώρες οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

 • 32 ώρες εξ αποστάσεως διδασκαλίας με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.
 • 388 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης,που θα περιλαμβάνει την υλοποίηση 4 βιβλιογραφικών και 1 ερευνητικής εργασίας, που θα ολοκληρωθούν σε συνεργασία με τους διδάσκοντες. Η ερευνητική εργασία θα έχει και τη φιλοσοφία της πρακτικής άσκησης, η οποία θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη διδάσκοντα.

Με τον όρο Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση εννοούμε τη διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα γίνεται με τη μορφή τηλεδιασκέψεων και τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι εκπαιδευόμενοι θα συνδέονται μέσω της πλατφόρμας σε μια εικονική τάξη και θα παρακολουθούν διαδικτυακά την παράδοση του μαθήματος από τον εκπαιδευτή. Στην ηλεκτρονική τάξη οι εκπαιδευόμενοι θα βλέπουν και θα ακούν τον εκπαιδευτή σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο το εκπαιδευτικό υλικό που θα παρουσιάζει ο εκπαιδευτής κατά την εισήγησή του (διαφάνειες, οπτικοακουστικό υλικό κλπ). Σημειώνεται ότι όλες οι τηλεδιασκέψεις θα καταγράφονται και το βίντεο κάθε καταγεγραμμένης τηλεδιάσκεψης θα είναι διαθέσιμο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της τηλεδιάσκεψης, ώστε σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει κάποιο μάθημα/ τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το βίντεο της καταγεγραμμένης τηλεδιάσκεψης αργότερα. Η πρόσβαση όλων των χρηστών στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης θα είναι δυνατή κάνοντας χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. internet explorer, Firefox), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή τους.

Οι εκπαιδευόμενοι μέσω της πλατφόρμας θα έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων ενώ υπάρχει και η δυνατότητα για απευθείας επικοινωνία με τον καθηγητή μέσω κατάλληλων εργαλείων συνεργατικότητας (χώρος ελεύθερης συζήτησης – forum, ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων – chat).

Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε αξιολόγηση με εργασία στο τέλος του προγράμματος. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό, διαφορετικά λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Οι εισηγητές του προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Συντελεστές του Προγράμματος:

Χριστίνα Συριοπούλου – Δελλή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. – Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ελένη Γκιόλντα Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τεχνολογία στην Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή

Κυριακή Σαρρή Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Τεχνολογίας στην Επαγγελματική Κατάρτιση των Αμεα

Μαρία Ζυγοπούλου MSc στις Τεχνολογίες

Στους συμμετέχοντες θα διανεμηθούν σε ηλεκτρονική μορφή:

 • σημειώσεις του διδάσκοντα για κάθε ενότητα,
 • άρθρα του διδάσκοντα σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά και συνέδρια για κάθε ενότητα,
 • βιβλιογραφία για κάθε ενότητα (τουλάχιστον 3 άρθρα και 1-2 βιβλία για κάθε ενότητα) στην οποία θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της βιβλιοθήκης του πανεπιστημίου (υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).
 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 295€
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • απόδειξη πληρωμής
  • πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή απολυτήριο λυκείου ή βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές
  • ταυτότητα

Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική

Αξιολόγηση & διαγνωστικά τεστ για άτομα με διαταραχή φάσματος αυτισμού (ADOS, ADI–R) & Πρώιμη ανίχνευση διαταραχών αυτιστικού φάσματος σε παιδιά μικρής ηλικίας με την δοκιμασία «ΠΑΙΣ»


👉Βεβαίωση επάρκειας στη χορήγηση της δοκιμασίας «ΠΑΙΣ»
👉 Ένταξη στο μητρώο πιστοποιημένων στη χορήγηση «ΠΑΙΣ» (του Γενικού Νοσοκομείου παίδων Αθηνών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού)
👉 Οι συμμετέχοντες παραλαμβάνουν το βαλιτσάκι με το υλικό για την εφαρμογή της Αναπτυξιακής δοκιμασίας «ΠΑΙΣ»

Η επιμόρφωση «Αξιολόγηση & διαγνωστικά τεστ για άτομα με διαταραχή φάσματος αυτισμού (ADOS, ADI–R) & Πρώιμη ανίχνευση διαταραχών αυτιστικού φάσματος σε παιδιά μικρής ηλικίας με την δοκιμασία «ΠΑΙΣ»» υλοποιείται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και είναι διάρκειας 21 ωρών.

Υλοποίηση: Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση
Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Χριστίνα Συριοπούλου – Δελλή, Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια- Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εγγραφές έως 23 Σεπτεμβρίου 2021

Έναρξη: 27 Σεπτεμβρίου 2021

Διάρκεια: 21 ώρες

Τιμή: 430€

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ιατρούς, ψυχολόγους, σε ειδικούς παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για το αντικείμενο.

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες σε διαγνωστικά εργαλεία αυτισμού. Η εκπαίδευση και η καλλιέργεια δεξιοτήτων των ατόμων με διαταραχή φάσματος αυτισμού είναι εξατομικευμένη διαδικασία. Ο καθορισμός διδακτικών στόχων βασίζεται στην αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των δυσκολιών καθενός ατόμου. Τα εργαλεία που θα συζητηθούν παρέχουν δυνατότητα ενδελεχούς αξιολόγησης των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού.

Οι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι να καταρτιστούν σε εργαλεία αξιολόγησης για διαταραχές φάσματος αυτισμού και να εξοικειωθούν με την πρακτική εφαρμογή τους.

Το πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτωθι θεματικών ενοτήτων:

 • Αξιολόγηση ατόμων με αυτισμό (DSM-5)
 • Συστηματική παρατήρηση ατόμων με αυτισμό
 • Σχεδιασμός ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης
 • Διαγνωστικά εργαλεία ατόμων με αυτισμό (Θεωρητικό μέρος)
 • Διαγνωστικά εργαλεία ατόμων με αυτισμό (Πρακτικό μέρος)
 • Εισαγωγή στις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος.
 • Βασικές αρχές διάγνωσης Διαταραχών Επικοινωνίας Αυτιστικού Φάσματος στα παιδιά.
 • Ανίχνευση Διαταραχών Επικοινωνίας Αυτιστικού Φάσματος με τη Δοκιμασία «παĩς».
 • Αναλυτική Παρουσίαση των Τμημάτων της Δοκιμασίας «παĩς» και διαδικασία βαθμολόγησής της.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 • Αναλυτική παρουσίαση του σταθμισμένου υλικού της Δοκιμασίας «παĩς».
 • Υποδειγματική χορήγηση της δοκιμασίας «παĩς» σε παιδιά.
 • Επίδειξη εκπαιδευτικών Video. Συζήτηση.
 • Βιωματική Εξάσκηση σε επιλεγμένα περιστατικά και εξάσκηση σε ειδικά “VideoQuiz”. Συζήτηση.
 • Βαθμολόγηση της Δοκιμασίας μέσω ειδικών βίντεο από κάθε επιμορφούμενο ξεχωριστά.
 • Πρακτική εξάσκηση στη βαθμολόγηση της δοκιμασίας «παĩς» ατομικά μέσω ειδικής εφαρμογής σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
 • Αξιολόγηση της δοκιμασίας «παĩς». Συζήτηση.
 • Παραλαβή Βεβαίωσης Επάρκειας στη χορήγηση της δοκιμασίας «παĩς».

Το πρόγραμμα θα διεξάγεται , με τη μέθοδο της Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Με τον όρο Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση εννοούμε τη διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα γίνεται με τη μορφή τηλεδιασκέψεων και τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι εκπαιδευόμενοι θα συνδέονται μέσω της πλατφόρμας σε μια εικονική τάξη και θα παρακολουθούν διαδικτυακά την παράδοση του μαθήματος από τον εκπαιδευτή. Στην ηλεκτρονική τάξη οι εκπαιδευόμενοι θα βλέπουν και θα ακούν τον εκπαιδευτή σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο το εκπαιδευτικό υλικό που θα παρουσιάζει ο εκπαιδευτής κατά την εισήγησή του (διαφάνειες, οπτικοακουστικό υλικό κλπ). Σημειώνεται ότι όλες οι τηλεδιασκέψεις θα καταγράφονται και το βίντεο κάθε καταγεγραμμένης τηλεδιάσκεψης θα είναι διαθέσιμο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της τηλεδιάσκεψης, ώστε σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει κάποιο μάθημα/ τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το βίντεο της καταγεγραμμένης τηλεδιάσκεψης αργότερα. Η πρόσβαση όλων των χρηστών στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης θα είναι δυνατή κάνοντας χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. internet explorer, Firefox), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή τους.

Οι εισηγητές του προγράμματος είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Πανεπιστημίων καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Οι εισηγήτριες του προγράμματος είναι: · Χ. Συριοπούλου – Δελλή Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας . Λ. Ηλιοδρομίτη – Θωμαΐδου, Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ

 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 430€ ή την πρώτη δόση
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • απόδειξη πληρωμής
  • πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή απολυτήριο λυκείου ή βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές
  • ταυτότητα

Α) Γενικές κατηγορίες

Σε κάθε πρόγραμμα ισχύει η παρακάτω εκπτωτική πολιτική εκτός αν ορίζεται διαφορετικά:

 • – Ομάδες εγγραφόμενων: Ορίζεται έκπτωση 25% επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο μέλος ομάδας τεσσάρων (4) ατόμων και άνω. Η έκπτωση ισχύει με την ταυτόχρονη εγγραφή τεσσάρων ατόμων και δε συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.
 • – Εφάπαξ καταβολή: Ισχύει έκπτωση με εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων. Έκπτωση 5% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι θα καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα προγραμμάτων κόστους άνω των 300€ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Η συγκεκριμένη έκπτωση για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μπορεί να συνδυαστεί με μία μόνο έκπτωση από τις επόμενες ειδικές κατηγορίες.

Β) Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων

Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά.

 • – Έκπτωση 50% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
 • – Έκπτωση 20% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχουν ολοκληρώσει κάποιο Πρόγραμμα στο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν.
 • – Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει κάποιο Πρόγραμμα στο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν.
 • – Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • – Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων.
 • – Έκπτωση 10% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι άνεργοι, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας σε ισχύ.

Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων, ο/η εκπαιδευόμενος/η οφείλει να αποστέλλει στο τμήμα διοικητικής υποστήριξης έγκαιρα και στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης καθώς και να απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική διαφορά.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/νες.


Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική

Αυτισμός: Τα εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας και η εφαρμογή τους στην κοινωνική και εκπαιδευτική συμπερίληψη των ατόμων με διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού


Η επιμόρφωση «Αυτισμός: Τα εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας και η εφαρμογή τους στην κοινωνική και εκπαιδευτική συμπερίληψη των ατόμων με διαταραχή στο Φάσμα του Αυτισμού» υλοποιείται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και είναι διάρκειας 60 ωρών.

Υλοποίηση: Εξ αποστάσεως σύγχρονη τηλεκπαίδευση
Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Εγγραφές έως 23 Σεπτεμβρίου 2021

Έναρξη: 27 Σεπτεμβρίου 2021

Διάρκεια: 60 ώρες

Τιμή: 490€

Κάθε άτομο το οποίο εμπλέκεται στην εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση (γονείς, αδέρφια, συγγενείς, δάσκαλοι, ψυχολόγοι, θεραπευτές, φοιτητές) καθώς και στην αξιολόγηση (γιατροί ή άλλοι ειδικοί) ατόμων με διαταραχή φάσματος αυτισμού μπορεί να ωφεληθεί από το πρόγραμμα αυτό.

Αν και προηγούμενες γνώσεις καθώς και εμπειρία με άτομα με διαταραχή φάσματος αυτισμού, θα ήταν χρήσιμη, το πρόγραμμα είναι προσιτό και εύληπτο για άτομα που ασχολούνται, που θέλουν να ασχοληθούν ή που απλώς θέλουν να ενημερωθούν σε ανάλογα θέματα επικοινωνίας, εκπαίδευσης και κοινωνικοποίησης ατόμων με διαταραχή φάσματος αυτισμού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες μεθόδους εναλλακτικής επικοινωνίας και εκπαίδευσης παιδιών με διαταραχή φάσματος αυτισμού διεθνώς.

Παρέχει στους εκπαιδευόμενους τόσο θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση σε μεθόδους που μπορούν να εφαρμόσουν για κοινωνικούς αλλά και για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε άτομα με προβλήματα ή ελλείψεις στο λόγο, τη σημασιολογική ανάπτυξη και την επικοινωνία γενικότερα.

Τα οφέλη από τα προγράμματα αφορούν τόσο τα άτομα με διαταραχή φάσματος αυτισμού, ανεξαρτήτου ηλικίας, στο σχολικό περιβάλλον, στην οικογένεια ή αλλού, τα οποία μπορούν να διευκολυνθούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους όσο και τα πρόσωπα που βρίσκονται στο περιβάλλον τους και προσπαθούν να ικανοποιήσουν ανάγκες και επιθυμίες τους να προάγουν τις γνωστικές, κοινωνικές, επικοινωνιακές τους δεξιότητες με σκοπό την κοινωνική τους ένταξη και την αυτόνομη διαβίωσή τους στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

Επίσης συμβάλλουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων (προ)γραφής και (προ)ανάγνωσης.

Το πρόγραμμα καλύπτει το φάσμα των κάτωθι θεματικών ενοτήτων:

 • Χαρακτηριστικά των επικοινωνιακών δυσκολιών των μαθητών με διαταραχή φάσματος αυτισμού
 • Παρουσίαση εναλλακτικών προγραμμάτων επικοινωνίας – Θεωρητικό Μέρος
 • Παρουσίαση εναλλακτικών προγραμμάτων επικοινωνίας – Πρακτικό Μέρος
 • Εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος, Σχεδιασμός διδακτικών στόχων, Διδακτικές προσεγγίσεις και εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας
 • Σχεδιασμός υλικού για την καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας (προ)γραφής και (προ)ανάγνωσης

Το πρόγραμμα θα διεξάγεται , με τη μέθοδο της Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Με τον όρο Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση εννοούμε τη διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο, όπου όμως δεν απαιτείται ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι να βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα γίνεται με τη μορφή τηλεδιασκέψεων και τη χρήση διαδικτυακής πλατφόρμας. Οι εκπαιδευόμενοι θα συνδέονται μέσω της πλατφόρμας σε μια εικονική τάξη και θα παρακολουθούν διαδικτυακά την παράδοση του μαθήματος από τον εκπαιδευτή. Στην ηλεκτρονική τάξη οι εκπαιδευόμενοι θα βλέπουν και θα ακούν τον εκπαιδευτή σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα θα μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο το εκπαιδευτικό υλικό που θα παρουσιάζει ο εκπαιδευτής κατά την εισήγησή του (διαφάνειες, οπτικοακουστικό υλικό κλπ). Σημειώνεται ότι όλες οι τηλεδιασκέψεις θα καταγράφονται και το βίντεο κάθε καταγεγραμμένης τηλεδιάσκεψης θα είναι διαθέσιμο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της τηλεδιάσκεψης, ώστε σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευόμενος δεν θα μπορεί να παρακολουθήσει κάποιο μάθημα/ τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το βίντεο της καταγεγραμμένης τηλεδιάσκεψης αργότερα. Η πρόσβαση όλων των χρηστών στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης θα είναι δυνατή κάνοντας χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (π.χ. internet explorer, Firefox), από οποιοδήποτε σημείο με πρόσβαση στο διαδίκτυο, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις ή κάποια εγκατάσταση λογισμικού στον υπολογιστή τους.

Η εισηγήτρια του προγράμματος είναι μέλος του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με πολύχρονη εμπειρία, αλλά και εξειδικευμένη θεωρητική γνώση: · Χριστίνα Συριοπούλου – Δελλή, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 490€ (ή την πρώτη δόση)
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • απόδειξη πληρωμής
  • πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή απολυτήριο λυκείου ή βεβαίωση σπουδών για τους φοιτητές
  • ταυτότητα

Α) Γενικές κατηγορίες

Σε κάθε πρόγραμμα ισχύει η παρακάτω εκπτωτική πολιτική εκτός αν ορίζεται διαφορετικά:

 • Ομάδες εγγραφόμενων: Ορίζεται έκπτωση 25% επί των διδάκτρων σε κάθε εγγραφόμενο μέλος ομάδας τεσσάρων (4) ατόμων και άνω. Η έκπτωση ισχύει με την ταυτόχρονη εγγραφή τεσσάρων ατόμων και δε συνδυάζεται με καμία άλλη έκπτωση.
 • Εφάπαξ καταβολή: Ισχύει έκπτωση με εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων. Έκπτωση 5% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι θα καταβάλουν εφάπαξ τα δίδακτρα προγραμμάτων κόστους άνω των 300€ με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Η συγκεκριμένη έκπτωση για την εφάπαξ καταβολή διδάκτρων μπορεί να συνδυαστεί με μία μόνο έκπτωση από τις επόμενες ειδικές κατηγορίες.

Β) Ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων

Οι παρακάτω ειδικές κατηγορίες εκπτώσεων ΔΕΝ ισχύουν αθροιστικά.

 • Έκπτωση 50% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
 • Έκπτωση 20% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και έχουν ολοκληρώσει κάποιο Πρόγραμμα στο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν.
 • Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει κάποιο Πρόγραμμα στο ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στο παρελθόν.
 • Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι φοιτητές ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 • Έκπτωση 15% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία ΑΜΕΑ ή πολυτέκνων.
 • Έκπτωση 10% επί των διδάκτρων δικαιούνται οι εγγραφόμενοι οι οποίοι είναι άνεργοι, με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας σε ισχύ.

Προκειμένου να τεκμηριώνεται η ισχύς των επιλεγμένων στη φόρμα εγγραφής εκπτώσεων, ο/η εκπαιδευόμενος/η οφείλει να αποστέλλει στο τμήμα διοικητικής υποστήριξης έγκαιρα και στο πρωτότυπο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο τα σχετικά δικαιολογητικά, πριν την έναρξη του επιλεχθέντος Προγράμματος. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αποστολής ή μη επιβεβαίωσης της εγκυρότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διατηρεί το δικαίωμα της ανάκλησης της χορηγηθείσας έκπτωσης καθώς και να απαιτήσει την όποια προκύπτουσα χρηματική διαφορά.

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα ποσοστά των εκπτώσεων και λοιπών προσφορών επί των αρχικών τιμών των διδάκτρων, καθ’ όλη τη διάρκεια του τρέχοντος Κύκλου Σπουδών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι όποιες αλλαγές δεν αφορούν τους/τις ήδη εγγεγραμμένους/νες.


Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική