Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Mentoring


Μοριοδότηση

 1. Το πρόγραμμα πιστώνει 22,5 ECVET.
 2. Δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).
 3. Μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Mentoring» διεξάγεται εξ αποστάσεως (online), στα ελληνικά και έχει διάρκεια 9 μήνες.

Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου.

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν τη συμβουλευτική, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και το mentoring. Επίσης, να προετοιμάσει εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι θα βοηθούν άτομα στην επαγγελματική τους εξερεύνηση, στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές, στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και γενικότερα, στην καθοδήγηση σε όλα τα πλαίσια της ζωής τους.

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 • σε όσους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
 • σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Στελέχη Εκπαίδευσης.
 • σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας στις Δομές Δια Βίου Μάθησης (Δ.ΙΕΚ, Δ.ΣΕΚ, ΕΠΑΣ, ΚΔΒΜ, Σχολές Γονέων, ΣΔΕ).
 • σε όσους εξετάζουν δυνατότητες σταδιοδρομίας σε θέσεις που αφορούν στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας σε εφήβους, νέους και ενήλικες, όπως πτυχιούχους ψυχολογίας ή Φ.Π.Ψ. με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παιδαγωγικής, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Οικονομικών Επιστημών, Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές ενηλίκων.
 • σε Επαγγελματίες Υγείας.
 • σε Στελέχη Γραφείων Διασύνδεσης ή Κέντρων Υποστήριξης της Απασχόλησης.
 • σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης.
 • σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
 • σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται ήδη στο χώρο της Συμβουλευτικής.
 • σε Γονείς.
 • σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ, ΚΔΒΜ).
 • Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
  • Ορισμός συμβουλευτικής και οι στόχοι της – Συμβουλευτική σχέση και χαρακτηριστικά συμβούλου
  • Εννοιολογικές Προσεγγίσεις Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης/Προπονητικής – Συμβουλευτική Στήριξη Εκπαιδευτικού – Τα Δύο Είδη Κοινωνικοποίησης και τα Είδη
  • Μάθησης που Περιλαμβάνει – Η έννοια του Κριτικού Φίλου (Critical Friend)
  • Τα πέντε Στάδια στη Διαδικασία της Καθοδήγησης – Οι Τρεις Διαστάσεις της Καθοδήγησης – Τα οφέλη της Συμβουλευτικής – Η Συμβουλευτική ως Στρατηγική Ηγετικής
  • Ανάπτυξης – Οι Περιορισμοί και τα Κυριότερα Προβλήματα της Συμβουλευτικής
  • Νέο Μοντέλο Συμβουλευτικής – Οι Ομάδες Συνεργασίας Εκπαιδευτικών: Η Διαμόρφωσή τους και ο Ρόλος του Διευθυντή – Η Συμβολή των Παραγόντων της Εκπαίδευσης στην Ομαλή Ένταξη των Νέων Εκπαιδευτικών
 • Σχολική Συμβουλευτική
  • Παλαιότερα Μοντέλα Παρέμβασης στα Σχολεία – Κοινωνικό vs Ιατρικό Μοντέλο – Νέα Μοντέλα Προσέγγισης του Παιδιού/Παρέμβασης (Ολιστικό, Οικοσυστημικό) (Ecosystemic) – Βασικές Αρχές του Νέου Ενταξιακού Σχολείου – Ορισμοί Σχολικής Συμβουλευτικής
  • Μοντέλα Παρέμβασης στο Πλαίσιο του Σχολείου για την Πρόληψη/Αντιμετώπιση Ψυχοκοινωνικών Δυσκολιών – Συμβουλευτική Παρέμβαση για Παιδιά, Γονείς, Δασκάλους – Βασικές Αρχές/Στόχοι της Συμβουλευτικής Παρέμβασης στα Σχολεία – Ομάδες Παιδιών που Κατηγοριοποιούνται ως Παιδιά με Ε.Ε.Α. – Συμβουλευτική Διαδικασία στο Πλαίσιο του Σχολείου για Παιδιά με Προβλήματα/ΕΕΑ
  • Χαρακτηριστικά της Στάσης και Βασικές Δεξιότητες του Σχολικού Ψυχολόγου/Συμβούλου/Εκπαιδευτικού – Οφέλη της Ενεργητικής Ακρόασης (ΕΑ) – Βασικές Υποχρεώσεις και Προτεραιότητες του Εκπαιδευτικού σε Σχέση με τους Ευάλωτους Μαθητές
  • Στόχοι Σχολικής Συμβουλευτικής και Ψυχοπαιδαγωγικής Παρέμβασης σε Σχέση με τους Μαθητές με ΕΕΑ – Λειτουργίες της Συμβουλευτικής Δράσης – Βασικά βήματα της Ολιστικής (ψυχοδυναμική/συστημική/ενταξιακή/resilient) Ψυχοπαιδαγωγικής
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός και ο Ρόλος των Γονέων
  • Η Έννοια του Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επαγγελματική Ανάπτυξη Ατόμων – Τι Πρέπει να Γνωρίζω πριν Επιλέξω Σπουδές και Επάγγελμα – Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού και οι Υπηρεσίες που Προσφέρουν
  • Μέσα Εκπαιδευτικής Επαγγελματικής Συμβουλευτικής – Αλληλεπίδραση Μαθητή/Γονέα/Σχολείου σε Θέματα που Σχετίζονται με Εκπαιδευτικές και Επαγγελματικές Επιλογές
  • Οικογένεια και Επιλογή Σταδιοδρομίας Συνεργασία Συμβούλων – Γονέων Τρόποι Διευκόλυνσης των Γονέων στην Ανάπτυξη Συμπεριφορών που Διευκολύνουν τη Λήψη Αποφάσεων των Παιδιών – Τύποι Γονέων – Τύποι Μητέρων
  • Κριτήρια επιλογής σπουδών και επαγγέλματος
 • Mentoring
  • Οι Πρώτες Αναφορές σε Μέντορες – Ο Ορισμός του Mentoring – Τα Πλεονεκτήματα του Mentoring
  • Ποιος είναι ο Μέντορας: Ο ρόλος του και οι αρμοδιότητές του – Τι δεν Πρέπει να Κάνει ο Μέντορας – Χαρακτηριστικά Ενός Καλού Μέντορα
  • Ο Ρόλος του Μέντορα Επιχειρηματικότητας – Συμβουλές και Προϋποθέσεις για την Ανάπτυξη Ποιοτικής Σχέσης Μεταξύ του Μέντορα και του Νέου Υποψηφίου
  • Οι Τέσσερις Τύποι Mentoring
 • Συμβουλευτική Συνέντευξη
  • Ορισμός της Συνέντευξης – Διαφορές Μεταξύ Συνέντευξης και Συζήτησης – Η Συνέντευξη στην Κοινωνική Εργασία Επικοινωνία στη Συνέντευξη
  • Τα Χαρακτηριστικά της Καλής Επικοινωνίας – Πρότυπα Επικοινωνίας – Τύποι Λεκτικής Επικοινωνίας – Η Σημασία της Μη Λεκτικής Επικοινωνίας – Σκοποί της Συνέντευξης
  • Η Ερευνητική και η Συμβουλευτική Συνέντευξη – Στάδια Παρέμβασης στη Συμβουλευτική – Κατανοώντας τη Συμβουλευτική Σχέση και οι 6 Βασικές Αρχές που τη Διέπουν
  • Η Τεχνική της Ενεργητικής Ακρόασης – Η Τεχνική της Ανατροφοδότησης και οι Κατηγορίες της – Στάση Σώματος του Καλού Ακροατή – Φραγμοί στη Διαδικασία Ακρόασης
 • Επαγγελματική Ανάπτυξη Ειδικών Ομάδων
  • Δυσκολία Ορισμού της Έννοιας Αναπηρία και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες – Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά Ατόμων με Αναπηρία – Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Προώθηση στην Απασχόληση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες – Σκοπός της Ειδικής Εκπαίδευσης – Η Ισχύουσα Νομοθεσία
  • Αύξηση Ευκαιριών Απασχόλησης για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες – Τι Περιλαμβάνει η Εξεύρεση Εργασίας – Τρόποι Εξεύρεσης Εργασίας και Βελτίωσης της Απασχολησιμότητας – Στήριξη στην Κοινωνική και Επαγγελματική Ένταξη των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
  • Οι Δράσεις, τα Οφέλη και τα Χαρακτηριστικά της Συμβουλευτικής Υποστήριξης – Τα Εργαλεία της Υποστήριξης και Προώθησης της Απασχόλησης – Τα Οφέλη των Δράσεων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
  • Συμβουλευτική Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας: Το Μοντέλο της Επανόδου για Αποφυλακιζόμενα Άτομα
 • Συμβουλευτική και Νέες Τεχνολογίες
  • Ο Ρόλος της Τεχνολογίας στην Ψυχολογία – Θεραπευτική Τεχνολογία – Παρεμβάσεις Υποστηριζόμενες από το Διαδίκτυο: Διαδικτυακά Υποστηριζόμενες Παρεμβάσεις (web based), Διαδικτυακά Χειριζόμενο Θεραπευτικό Λογισμικό, Διαδικτυακή Συμβουλευτική ή/και Θεραπεία, Λοιπές Θεραπευτικές Δραστηριότητες
  • Η Έννοια, ο Ορισμός και τα Οφέλη της Τηλεσυμβουλευτικής – Τα Μειονεκτήματα και οι Προκλήσεις της Τηλεσυμβουλευτικής
  • Η Τηλεσυμβουλευτική ως Έγκυρο Θεραπευτικό Μοντέλο: Ηθικά και Δεοντολογικά Θέματα Θεραπευτική Σχέση – Θεραπευτικό Συμβόλαιο
  • E-Counseling vs Τηλεσυμβουλευτική: Διεθνής και Ελληνική Πραγματικότητα – Συμπεράσματα
 • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
 • Απολυτήριο Λυκείου

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό

 

  Προσωπικές Πληροφορίες

 

Verification

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων (για τις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ)


Μοριοδότηση

 1. Το πρόγραμμα πιστώνει 22,5 ECVET.
 2. Δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).
 3. Μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» διεξάγεται εξ αποστάσεως (online), στα ελληνικά και έχει διάρκεια 9 μήνες.

Τo πρόγραμμα πληρεί τις προϋποθέσεις για μοριοδότηση ως σεμινάριο που οργανώθηκε από δημόσιο φορέα, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου.

Σκοπός του πιστοποιημένου μεταπτυχιακού προγράμματος επαγγελματικής εξειδίκευσης είναι αφενός η επικαιροποίηση γνώσεων και προσόντων των εν ενεργεία εκπαιδευτικών συμμετεχόντων και η βέλτιστη θεωρητική και πρακτική προετοιμασία των συμμετεχόντων για τις εξετάσεις της εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους ενεργεία εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στους υποψήφιους εκπαιδευτές ΔΙΕΚ, ΙΙΕΚ, ΣΔΕ και γενικότερα σε όλους τους πτυχιούχους που ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στον τομέα της εκπαίδευσης.

Επιπροσθέτως όμως, η επιμόρφωση αυτή αποτελεί την στοχευμένη προετοιμασία για τις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ καθώς αναλύονται τόσο τα θέματα της θεωρητικής εξέτασης όσο και η μικροδιδασκαλία της πρακτικής εξέτασης.

 • Θεωρίες Εκπαίδευσης Ενηλίκων – Ιστορική Εξέλιξη – Eκπαιδευτική Πολιτική
  • Ορίζοντας τις μορφές εκπαίδευσης στην Ελλάδα
  • Βασικές αρχές και χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Η εξέλιξη της εκπαίδευσης ενηλίκων από τη δεκαετία του 80 έως σήμερα
  • Η δια βίου μάθηση στην Ελλάδα
 • Εκπαιδευόμενοι – Ομάδα Στόχος
  • Τα χαρακτηριστικά της ομάδας των ενηλίκων εκπαιδευομένων
  • Οι θεωρίες μάθησης
  • Η δυναμική και η διεργασία της ομάδας
  • Η λειτουργία της εκπαιδευτικής ομάδας και ο ρόλος του εκπαιδευτή
 • Βασικές Ικανότητες – Φύλο – Διαπολιτισμικότητα
  • Οι βασικές ικανότητες
  • Η οπτική του φύλου στην εκπαίδευση ενηλίκων
  • Η έννοια της διαπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων
  • Μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας – στρατηγικές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 • Μεθοδολογία Σχεδιασμού – Κοινωνικοοικονομικό Πλαίσιο
  • Τα στάδια σχεδιασμού της διδακτικής ενότητας
  • Οι εκπαιδευτικές ανάγκες
  • Οι διδακτικοί στόχοι
  • Οι εκπαιδευτικές τεχνικές
 • Εκπαιδευτικό Υλικό – Εποπτικά Μέσα – Χώροι Μάθησης
  • Τα εποπτικά μέσα
  • Το εκπαιδευτικό υλικό
  • Ο εκπαιδευτικός χώρος
  • Εμπόδια κατά τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας
 • Αξιολόγηση – Συνεχής Βελτίωση
  • Αντικείμενο και λόγοι αξιολόγησης στην εκπαίδευση ενηλίκων
  • Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος
  • Τα μοντέλα αξιολόγησης
  • Η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτή ενηλίκων
 • Η Μικροδιδασκαλία
  • Οι βασικές αρχές της μικροδιδασκαλίας
  • Τα βήματα της μικροδιδασκαλίας
  • Παράδειγμα σχεδιασμού μικροδιδασκαλίας
  • Η αξιολόγηση της μικροδιδασκαλίας – Σημεία κλειδιά
 • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
 • Απολυτήριο Λυκείου

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό

 

  Προσωπικές Πληροφορίες

 

Verification

Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών


Μοριοδότηση

 1. Το πρόγραμμα πιστώνει 22,5 ECVET.
 2. Δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).
 3. Μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα «Ανίχνευση Μαθησιακών Δυσκολιών» διεξάγεται εξ αποστάσεως (online), στα ελληνικά και έχει διάρκεια 9 μήνες (450 ώρες)

Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου.

 • Η παρουσίαση και η συζήτηση θεωρητικών θεμάτων που αφορούν τις μαθησιακές δυσκολίες.
 • Η κατανόηση των βασικών ενδείξεων και χαρακτηριστικών των παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες.
 • Η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων αξιολόγησης και διδασκαλίας παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες.
 • Σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για κατάρτιση στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο.
 • Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη της εκπαίδευσης και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό. Σε εκπαιδευτικούς που έχουν πρόσφατα αποκτήσει το πτυχίο τους ή που δεν έχουν κάποια εξειδίκευση στις Μαθησιακές δυσκολίες.
 • Σε άνεργους, φοιτητές ή απόφοιτους ΑΕΙ που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν σε θέσεις γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, όλων των βαθμίδων.
 •  Διασαφηνίσεις που Αφορούν στην Έννοια των Μαθησιακών Δυσκολιών & Αιτιολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Η έννοια του όρου «μάθηση» – Τύποι και είδη μάθησης
  • Η έννοια των Μαθησιακών Δυσκολιών – Αναγνωστικές Δυσκολίες ή Δυσλεξία
  • Αιτιολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών- Νευροβιολογικοί παράγοντες
  • Αιτιολογία των Μαθησιακών Δυσκολιών- Γνωστικοί παράγοντες – Συναισθηματικοί παράγοντες
 • Χαρακτηριστικά των Μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Γενικά χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Μαθησιακός τομέας
  • Ψυχοκοινωνικός τομέας
  • Οι δυνατότητες των μαθητών με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά
  • Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά: Εισαγωγή Οι ικανότητες στα Μαθηματικά
  • Δυσαριθμησία
  • Τύποι Δυσαριθμησίας
  • Χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες στα Μαθηματικά – Ανομοιογένεια
 • Μαθησιακές Δυσκολίες και Γνωστικά Ελλείμματα: Σύγχρονες Γνωστικές προσεγγίσεις
  • Οπτική Επεξεργασία – Μνήμη – Φωνολογική Επεξεργασία
  • Αυτοματισμός – Ακουστική Επεξεργασία – Μεταγνωστικές Δεξιότητες – Ρυθμός
  • Σύγχρονες γνωστικές προσεγγίσεις – Μεταγνωστικές Διεργασίες και κίνητρα
  • Μαθησιακές Δυσκολίες και Μεταγνωστικά ελλείμματα – Ερμηνείες των μεταγνωστικών προβλημάτων – Διδασκαλία γνωστικών στρατηγικών
 • Βασικές Αρχές Ανίχνευσης – Αξιολόγησης Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Η έννοια και η σημασία της αξιολόγησης – Έγκαιρη ανίχνευση των Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Βασικές αρχές ανίχνευσης των Μαθησιακών -Δυσκολιών στην Προσχολική ηλικία – Αξιολόγηση των Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Μοντέλα Αξιολόγησης για τη διάγνωση των Μαθησιακών Δυσκολιών – Εργαλεία συλλογής πληροφοριών – Κλινική Συνέντευξη
  • Αξιολόγηση της Νοημοσύνης – Εκτίμηση των Μαθησιακών Ικανοτήτων – Αξιολόγηση των Γνωστικών διεργασιών – Αξιολόγηση της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής
 • Αξιολόγηση Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Διαγνωστική έρευνα – Διαγνωστική εκτίμηση και εκπαιδευτικός
  • Διδακτική Αξιολόγηση
  • Αξιολόγηση του μαθητή – Αξιολόγηση αναγνωστικής ετοιμότητας – Αξιολόγηση φωνολογικής επίγνωσης
  • Αξιολόγηση της ανάγνωσης – Αξιολόγηση της γραφής – Αξιολόγηση της ορθογραφίας
 • Παρέμβαση και Υποστήριξη των Μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας σε Περιπτώσεις Παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Προγράμματα παρέμβασης
  • Τύποι παρεμβατικών προγραμμάτων – Μοντέλα παρέμβασης για την αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων παρέμβασης – Παρέμβαση στο Μαθησιακό τομέα – Παρέμβαση στον Ψυχοκοινωνικό τομέα
  • Συνεργασία σχολείου και οικογένειας σε περιπτώσεις μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
 • Απολυτήριο Λυκείου

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό

 

  Προσωπικές Πληροφορίες

 

Verification

Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες


Μοριοδότηση

 1. Το πρόγραμμα πιστώνει 22,5 ECVET.
 2. Δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).
 3. Μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα «Διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες» διεξάγεται εξ αποστάσεως (online), στα ελληνικά και έχει διάρκεια 9 μήνες (450 ώρες)

Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου.

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα αναγνώρισης και αντιμετώπισης των Μαθησιακών Δυσκολιών κατά τη διδασκαλία των ξενόγλωσσων μαθημάτων. Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που χρειάζονται, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτή ειδικής αγωγής.

 • σε όσους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
 • σε καθηγητές ξένων γλωσσών.
 • σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι: ΑΕΙ Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ: Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, Νοσηλευτικής και συναφών ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής).
 • σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
 • σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ, ΚΔΒΜ).
 • Μαθησιακές Δυσκολίες: Αίτια, Χαρακτηριστικά και Πρακτικές Διδασκαλίας
  • Ορισμοί Μαθησιακών Δυσκολιών – Κατηγορίες Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Αίτια Μαθησιακών Δυσκολιών – Χαρακτηριστικά παιδιών με ΜΔ
  • Δυσλεξία: ορισμός, αίτια, χαρακτηριστικά ατόμων με δυσλεξία
  • Στρατηγικές παρέμβασης και τεχνικές για τη διδασκαλία των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
 • Μοντέλα Ερμηνείας της Αναπηρίας – Στάσεις και Αντιλήψεις Απέναντι στα Άτομα με Αναπηρία
  • Ανάλυση των βασικών μοντέλων της αναπηρίας: του ιατρικού και του κοινωνικού
  • Ιατρικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας: το άτομο ως παθητικός δέκτης της αναπηρίας που καλείται να προσαρμόσει τον τρόπο ζωής του στο προσωπικό αυτό πρόβλημα
  • Κοινωνικό μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας: η αναπηρία προσδιορίζεται βάσει κοινωνικών κριτηρίων, αποτελεί προϊόν κοινωνικής δραστηριότητας, μια προβληματική κατάσταση που κατεξοχήν δημιουργεί η κοινωνία
  • Στάσεις και αντιλήψεις των παιδιών και των εκπαιδευτικών για τα άτομα με αναπηρία
 • Μαθησιακές Δυσκολίες και Διδασκαλία Ξενόγλωσσων Μαθημάτων
  • Ορισμός Μαθησιακών Δυσκολιών – Εξελικτικές Δυσκολίες Λόγου και Ομιλίας – Εξελικτικές Δυσκολίες στην Ακαδημαϊκή Επίδοση – Δυσγραφία, Δυσορθογραφία, Δυσαναγνωσία και Δυσαριθμησία
  • Τομείς στους οποίους Εμφανίζονται οι Μαθησιακές Δυσκολίες – Διαφοροποίηση Δυσκολιών Ανάλογα με τη Γλώσσα που Διδάσκεται – Χαρακτηριστικά Μαθητών με
  • Μαθησιακές Δυσκολίες κατά την Εκμάθηση μιας Ξένης Γλώσσας: στο Γραπτό και τον Προφορικό Λόγο, Μέσα στην Τάξη, στην Αλληλουχία, στο Χωροχρονικό Προσανατολισμό
  • Προτάσεις για τη Διδασκαλία Μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες: Πολυαισθητηριακή Διδασκαλία, Διδασκαλία Φωνολογικής Ενημερότητας, Εξατομικευμένη Διδασκαλία, Διασκεδαστικό Μάθημα
  • Τρόποι Βελτίωσης της Ανάγνωσης και της Κατανόησης Κειμένων, του Λεξιλογίου, του Γραπτού Λόγου, της Γραμματικής και του Συντακτικού – Γενικές Οδηγίες – Συμβουλές Αντιμετώπισης των Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Διαφοροποίηση της Διδασκαλίας σε Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Εννοιολογικές προσεγγίσεις της διαφοροποίησης – Χαρακτηριστικά διαφοροποιημένης διδασκαλίας
  • Οφέλη/πλεονεκτήματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας – Προϋποθέσεις διαφοροποιημένης διδασκαλίας και ο ρόλος του εκπαιδευτικού
  • Η σημασία της αξιολόγησης στη διαφοροποιημένη διδασκαλία – Η συμβολή των ΤΠΕ στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
  • Τομείς παρέμβασης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
 • Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση και Νέες Τεχνολογίες
  • Ορισμός Καθολικού Σχεδιασμού – Ορισμός Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση – Στόχος του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση – Η πρόκληση που θέτει ο
  • Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση – Βασικές αρχές του Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση – Οφέλη Καθολικού Σχεδιασμού για τη Μάθηση
  • Υποστηρικτές και Κατακριτές της Ένταξης των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση – Οφέλη Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
  • Οφέλη Νέων Τεχνολογιών σε Μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρία – Κατηγοριοποίηση Χρήσης ΤΠΕ σε Άτομα με Αναπηρία ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
  • Καθολικός Σχεδιασμός για τη Μάθηση και Υποστηρικτικές Τεχνολογίες – Δυσκολίες και Εμπόδια Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση
 • Συνεργατικές Σχολικές Κοινότητες
  • Χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις συνεργασίας σχολείου-οικογένειας
  • Ο ρόλος των γονέων στην εκπαίδευση των παιδιών τους – Οφέλη συνεργασίας σχολείου & οικογένειας
  • Δυσκολίες και προβλήματα στη συνεργασία σχολείου – οικογένειας
  • Θεωρητικά και συνεργατικά μοντέλα συνεργασίας σχολείου – οικογένειας
 • Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Ορισμός και Στόχοι Συμβουλευτικής – Συμβουλευτική Σχέση και Χαρακτηριστικά Συμβούλου
  • Οφέλη Συμβουλευτικής Γονέων – Χαρακτηριστικά Οικογένειας με Παιδί με Αναπηρία
  • Στάδια Γονέων Παιδιών με Αναπηρία
  • Η Σχέση του Παιδιού με τα Άλλα Αδέλφια
 • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
 • Απολυτήριο Λυκείου

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό

 

  Προσωπικές Πληροφορίες

 

Verification

Διαπολιτισμική και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση


Μοριοδότηση

 1. Το πρόγραμμα πιστώνει 22,5 ECVET.
 2. Δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).
 3. Μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα «Διαπολιτισμική και Συμπεριληπτική Εκπαίδευση» διεξάγεται εξ αποστάσεως (online), στα ελληνικά και έχει διάρκεια 9 μήνες (450 ώρες)

Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν τις βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.
 • Διακρίνουν τα διάφορα είδη διγλωσσίας και τα μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαίδευση.
 • Γνωρίζουν αποτελεσματικές τεχνικές και πρακτικές διδασκαλίας.
 • Εφαρμόζουν αποτελεσματικές πρακτικές διαπολιτισμικής διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Ενθαρρυνθούν στη χρήση των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών για τη διδασκαλία των αλλόγλωσσων μαθητών.
 • Υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι στην ορθή εκπαιδευτική αντιμετώπιση των αλλόγλωσσων μαθητών.
 • Σε όσους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
 • Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι: ΑΕΙ Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ: Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, Νοσηλευτικής και συναφών ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής).
 • Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
 • Σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ).
 • Εννοιολογικές Προσεγγίσεις Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
  • Η έννοια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης – Δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην πολυπολιτισμικότητα
  • Στόχοι, αρχές και αξιώματα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
  • Η έννοια της ετερότητας – Λόγοι ανάδυσης ενός πολυπολιτισμικού μωσαϊκού
  • Ενιαία εκπαίδευση-Συνεκπαίδευση-Συμπερίληψη-Παιδαγωγική της ένταξης
 • Μοντέλα Διαχείρισης της Ετερότητας στην Εκπαίδευση
  • Η έννοια της κουλτούρας και του πολιτισμού
  • Προσεγγίσεις/μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας: αφομοιωτικό μοντέλο, μοντέλο ενσωμάτωσης
  • Προσεγγίσεις/μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας: πολυπολιτισμικό μοντέλο, αντιρατσιστικό μοντέλο και διαπολιτισμικό μοντέλο
  • Οι βασικές αρχές της διαπολιτισμικής προσέγγισης
 • Πρακτικές Διαπολιτισμικής Διαχείρισης της Ετερότητας στην Εκπαίδευση
  • Η ετερότητα στο σχολικό περιβάλλον – Ο άξονας της διαπολιτισμικής διάστασης στην εκπαίδευση
  • Οι κανόνες της αποτελεσματικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
  • Διαπολιτισμικές διδακτικές πρακτικές
  • Η αξιοποίηση των σχολικών μαθημάτων ως ερέθισμα για την ανάδυση διαφορετικών πολιτισμικών πλαισίων
 • Πρακτικές Διαπολιτισμικής Διαχείρισης της Ετερότητας στην Εκπαίδευση
  • Η σημασία του ρόλου του εκπαιδευτικού
  • Η κοινωνική αλλαγή ως στόχος του σχολείου
  • Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα του εκπαιδευτικού
  • Σύνδεση σχολείου – οικογένειας – κοινωνίας
 • Η Συμβολή της Λογοτεχνίας στη Διαπολιτισμική Διαχείριση της Ετερότητας
  • Το διαπολιτισμικό περιεχόμενο της Λογοτεχνίας
  • Η συμβολή της Λογοτεχνίας στην ανάπτυξη της προσωπικής κοσμοθεωρίας, στη διαμόρφωση ταυτότητας και στην ανάπτυξη ενσυναίσθησης
  • Λογοτεχνία και στερεοτυπικές αναφορές
  • Το λογοτεχνικό κείμενο ως τρόπος διερεύνησης του πολιτισμικού περιβάλλοντος
 • Σχολική Βία και Πολυπολιτισμικότητα
  • Αποσαφήνιση του όρου «σχολικός εκφοβισμός» – Τα κύρια χαρακτηριστικά, τα είδη, οι αιτίες και οι επιπτώσεις του σχολικού εκφοβισμού
  • Χαρακτηριστικά θύτη και θύματος – Εκφοβισμός και εθνοπολιτισμική ετερότητα
  • Πρόληψη και καταπολέμηση του εκφοβισμού
  • Στερεότυπα και προκαταλήψεις
 • Διαπολιτισμική Επικοινωνία και Διαχείριση Συγκρούσεων
  • Ορισμός της έννοιας της σύγκρουσης και της οργανωσιακής σύγκρουσης
  • Διάκριση συγκρούσεων – Αιτίες και επιπτώσεις συγκρούσεων
  • Ο ρόλος του ηγέτη στη διαχείριση των συγκρούσεων
  • Στυλ και στρατηγικές διαχείρισης συγκρούσεων
 • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
 • Απολυτήριο Λυκείου

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό

 

  Προσωπικές Πληροφορίες

 

Verification

Ειδική Αγωγή


Μοριοδότηση

 1. Το πρόγραμμα πιστώνει 22,5 ECVET.
 2. Δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).
 3. Μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα «Ειδική Αγωγή» διεξάγεται εξ αποστάσεως (online), στα ελληνικά και έχει διάρκεια 9 μήνες (450 ώρες)

Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου.

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα ειδικής αγωγής. Στο τέλος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που χρειάζονται ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτή σε θέματα ειδικής αγωγής.

 • Σε όσους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
 • Σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι: ΑΕΙ Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ: Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, Νοσηλευτικής και συναφών ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής).
 • Σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
 • Σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ).
 • Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και Συμπερίληψη
  • Η ιστορία της Ειδικής Αγωγής – Ο νόμος της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Νόμος 3699/2008)
  • Η έννοια της αναπηρίας
  • Εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων «ενιαία εκπαίδευση», «ένταξη», «συμπερίληψη»
  • Θεμελιώδεις διακηρύξεις και νομοθεσίες για την ενιαία εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία
 • Μαθησιακές Δυσκολίες: Χαρακτηριστικά Ατόμων με ΜΔ, Στρατηγικές Παρέμβασης & Τεχνικές Διδασκαλίας
  • Κατηγορίες Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Αίτια Μαθησιακών Δυσκολιών – Χαρακτηριστικά παιδιών με ΜΔ
  • Δυσλεξία: ορισμός, αίτια, χαρακτηριστικά ατόμων με δυσλεξία
  • Στρατηγικές παρέμβασης και τεχνικές για τη διδασκαλία των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες
 • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): Χαρακτηριστικά Ατόμων με ΔΑΦ, Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις & Προκλήσεις
  • Ορισμός Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος – Αυτισμός: ορισμός, αιτιολογία, χαρακτηριστικά
  • Αρχές εκπαίδευσης και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις ατόμων με αυτισμό
  • Προκλήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ένταξη των αυτιστικών παιδιών
  • Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών προς τους αυτιστικούς μαθητές
 • Η Εκπαίδευση των Κωφών/Βαρήκοων Ατόμων: Εννοιολογικές Προσεγγίσεις και Εμπόδια Συμπερίληψης
  • Εννοιολογία κώφωσης/βαρηκοΐας: προγλωσσική και μεταγλωσσική κωφότητα, νευροαισθητήρια βαρηκοΐα», «βαρηκοΐα αγωγιμότητας» και «βαρηκοΐα μεικτού τύπου», «αμφοτερόπλευρη βαρηκοΐα» και «μονόπλευρη βαρηκοΐα», ελάχιστη (16-25 dB), ήπια (26-40 dB), μέτρια (41-55 dB), μέτρια προς σοβαρή (56-70 dB), σοβαρή (71-90 dB) και πλήρης (91+ dB)
  • Πανεπιστημιακή εκπαίδευση κ/β φοιτητών και παράγοντες που την επηρεάζουν
  • Εμπόδια κ/β φοιτητών
  • Εξωτερικοί και εσωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσβαση των ΚΒ φοιτητών
 • Άτομα με Προβλήματα Όρασης: Χαρακτηριστικά, Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις & Προβλήματα Προσβασιμότητας
  • Παιδιά με Προβλήματα όρασης – Ορισμοί – Εκπαιδευτικός ορισμός τυφλότητας – μερικής τύφλωσης – Σχετικότητα ορισμών
  • Κατηγορίες ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης – Αιτίες της τύφλωσης
  • Χαρακτηριστικά και δυσκολίες των ατόμων με αναπηρίες όρασης
  • Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες όρασης – Πρόσβαση φοιτητών με αναπηρία όρασης στο πανεπιστήμιο
 • Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικές Πρακτικές
  • Εννοιολογικές προσεγγίσεις της διαφοροποίησης – Χαρακτηριστικά διαφοροποιημένης διδασκ
  • Οφέλη/πλεονεκτήματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας – Προϋποθέσεις διαφοροποιημένης διδασκαλίας και ο ρόλος του εκπαιδευτικού
  • Η σημασία της αξιολόγησης στη διαφοροποιημένη διδασκαλία – Η συμβολή των ΤΠΕ στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
  • Τομείς παρέμβασης της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
 • Οι Δεξιότητες του Αυτοπροσδιορισμού και της Συνηγορίας του Εαυτού για τα Άτομα με Αναπηρία
  • Εμπόδια ατόμων με Αναπηρίες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  • Η Έννοια του Αυτοπροσδιορισμού και τα Συστατικά Στοιχεία του – Τα οφέλη του αυτοπροσδιορισμού για τα άτομα με αναπηρία
  • Δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού και ακαδημαϊκή πορεία ατόμων με αναπηρία – Δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού και άτομα χωρίς αναπηρία – Παράγοντες που επηρεάζουν τις δεξιότητες αυτοπροσδιορισμού των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  • Συνηγορία του εαυτού και τα συστατικά της στοιχεία – Συνηγορία του εαυτού και άτομα με αναπηρίες – Αυτοαποτελεσματικότητα (self-efficacy) και αυτοαντίληψη (self-concept)
 • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
 • Απολυτήριο Λυκείου

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό

 

  Προσωπικές Πληροφορίες

 

Verification

Αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση


Μοριοδότηση

 1. Το πρόγραμμα πιστώνει 22,5 ECVET.
 2. Δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).
 3. Μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα «Αξιοποίηση της Τέχνης στην Εκπαίδευση» διεξάγεται εξ αποστάσεως (online), στα ελληνικά και έχει διάρκεια 9 μήνες

Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου.

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη συμβολή της αισθητικής εμπειρίας -την οποία αποκτούμε μέσα από την επαφή με την τέχνη- στην ανάπτυξη του στοχασμού, του κριτικού στοχασμού και της δηµιουργικής ικανότητας των μαθητών, αλλά και σχετικά με τρόπους αξιοποίησης των διαφόρων τεχνών (θέατρο/κουκλοθέατρο, μουσική, εικαστικές τέχνες, μουσεία, κινηματογράφος) στην εκπαίδευση.

Α. Πτυχιούχοι

Α.Ε.Ι.

– Εκπαιδευτικοί

– Απόφοιτοι καθηγητικών σχολών

– Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, απόφοιτοι τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας

Ι.Ε.Κ.

– Ειδικής Προσχολικής Αγωγής και συναφών ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής

Β. Φοιτητές

– ΑΕΙ (Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, Τμημάτων Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Φυσικομαθηματικών Τμημάτων, κ.α.)

– ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής και συναφών ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής.

Γ. Άλλοι ενδιαφερόμενοι

Οποιος έχει γενικότερο ενδιαφέρον για το αντικείμενο

 • Η Xρήση και Συμβολή των Τεχνών στην Εκπαίδευση
  • Ορισμός και σκοπός της τέχνης – Τα παιδαγωγικά οφέλη της χρήσης των τεχνών
  • Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αξιοποίηση των τεχνών – Διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των Τεχνών
  • Λόγοι που η επαφή με την τέχνη αναπτύσσει τη δημιουργικότητα και τη δημιουργική σκέψη – Στάδια παιδαγωγικής αξιοποίησης ενός καλλιτεχνικού θέματος
  • Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική της Τέχνης
 • Θέατρο κι Εκπαίδευση
  • Το θέατρο ως τέχνη και ως όχημα για συνεργασία – Νέες Τεχνολογίες και θέατρο
  • Θέατρο στην Εκπαίδευση και ηθική εκπαίδευση Παιδαγωγική και Θέατρο στην Εκπαίδευση – Μετασχηματιστική εκπαίδευση, ηθική εκπαίδευση και Θέατρο στην Εκπαίδευση
  • Κουκλοθέατρο και δημιουργικότητα – Ο παιδαγωγός ως εμψυχωτής και δημιουργός – Εφαρμογές του Κουκλοθέατρου στην Εκπαίδευση
  • Θεατρικό Παιχνίδι και Παιδιά με Ειδικές -Εκπαιδευτικές Ανάγκες
 • Μουσική κι Εκπαίδευση
  • Ιστορική αναδρομή – Η αναγκαιότητα της μουσικής αγωγής
  • Η μουσική αγωγή στο ελληνικό σχολείο – Η ελληνική πραγματικότητα
  • Ο ρόλος της μουσικής στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: παιδαγωγικές προσεγγίσεις
  • Διαφοροποιημένη διδασκαλία στη μουσική εκπαίδευση
 • Εικαστικές Τέχνες κι Εκπαίδευση
  • Πώς ορίζονται οι εικαστικές τέχνες στο πρόγραμμα σπουδών- Σκοπός
  • Η Μάθηση στις εικαστικές τέχνες: εμπειρίες – γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις/αξίες/συμπεριφορές. Έννοιες – κλειδιά και Πυρήνας
  • Η εικαστική αγωγή στο σημερινό σχολείο και η έννοια της διαθεματικότητας – Διδακτική της τέχνης και ο ρόλος των εκπαιδευτικών
  • Εικαστικές Τέχνες και Περιβαλλοντική Αγωγή
 • Χορός κι Εκπαίδευση
  • Η σημασία και η αξία του χορού στην εκπαίδευση – Ο χορός μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα
  • Ο χορός στην αρχαία Ελλάδα
  • Ο χορός ως θεατρική πράξη
  • Η διδασκαλία του «παραδοσιακού» χορού
 • Μουσεία κι Εκπαίδευση
  • Παιδαγωγική & εκπαιδευτική σημασία Καλλιέργεια δεξιοτήτων – Διδακτικές ενέργειες για την παιδαγωγική αξιοποίηση των μουσείων
  • Η Ερμηνεία στα Μουσεία – Η χρήση των αντικειμένων και των συλλογών
  • Η ερμηνεία του υλικού πολιτισμού
  • Μόνιμες και Προσωρινές Εκθέσεις – Επισκέπτες και ερμηνεία
 • Κινηματογράφος κι Εκπαίδευση
  • Γιατί είναι σημαντική η κινηματογραφική παιδεία – Ποια είναι η κατάλληλη βαθμίδα για την εισαγωγή της κινηματογραφικής παιδείας
  • Εισαγωγή του κινηματογράφου στη διαδικασία της εκπαίδευσης
  • Καλές πρακτικές στην Ελλάδα και διεθνώς
  • Παραδείγματα ταινιών προς διδακτική αξιοποίηση
 • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
 • Απολυτήριο Λυκείου

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό

 

  Προσωπικές Πληροφορίες

 

Verification

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων


Η επιμόρφωση μοριοδοτείται, εκτός των άλλων, και στις προκηρύξεις Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ – ΔΣΕΚ

Το σεμινάριο στην Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων  διεξάγεται εξ αποστάσεως (online), στα ελληνικά και αντιστοιχεί σε 400 ώρες οι οποίες περιλαμβάνουν την μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού, τον δημιουργικό αναστοχασμό πάνω σε αυτό και την σχετική με τις εργασίες έρευνα και συγγραφή.

Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου.

Μετά το πέρας του προγράμματος θα δοθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης  από το CE.A.R.S – Αρ. Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ 2101721

Από τη θεωρία

Ανατρέχοντας σε έγκυρες επιστημονικά πηγές, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα

 • θα γνωρίσουν τις κυριότερες τάσεις για τη διδασκαλία της φιλοσοφίας στην αρχαιότητα
 • θα εξοικειωθούν με τον σύγχρονο ερευνητικό προβληματισμό
  • για το διδακτό της φιλοσοφίας
  • για το υπόβαθρο δασκάλου και μαθητή
  • για τις μεθόδους διδασκαλίας της φιλοσοφίας

Στην πράξη

Μελετώντας αναλυτικές πρωτότυπες προτάσεις διδασκαλίας (συμβατές με την διδακτέα ύλη της Β’ και, κυρίως, της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου),

 • θα γνωρίσουν εκπροσώπους της προσωκρατικής, κλασικής και ελληνιστικής φιλοσοφίας
 • θα εξοικειωθούν με εναλλακτικούς τρόπους διδακτικής προσέγγισης της φιλοσοφικής σκέψης, που αφορούν
  • τον προσδιορισμό πρωτεύοντος και δευτερευόντων στόχων
  • την επιλογή μεθοδολογικών εργαλείων προσαρμοσμένων στις ανάγκες της εκάστοτε θεματικής
  • την εκ του σύνεγγυς ερμηνεία κειμένων (από το πρωτότυπο και τη μετάφραση)
  • την εμβάθυνση στον φιλοσοφικό προβληματισμό
  • την επιλογή δραστηριοτήτων αξιολόγησης των μαθητών
 • θα εξασκηθούν στη δημιουργία ενδεικτικών διδακτικών προτάσεων είτε ανεξάρτητων είτε προσαρμοσμένων σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες της διδακτέας ύλης της B΄ και Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου

Α. Πτυχιούχοι

Α.Ε.Ι.

– Εκπαιδευτικοί

– Απόφοιτοι καθηγητικών σχολών

– Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, απόφοιτοι τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία καθώς και απόφοιτοι τμημάτων Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας

Ι.Ε.Κ.

– Ειδικής Προσχολικής Αγωγής και συναφών ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής

Β. Φοιτητές

– ΑΕΙ (Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, Τμημάτων Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Φυσικομαθηματικών Τμημάτων, κ.α.)

– ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής και συναφών ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής.

Γ. Άλλοι ενδιαφερόμενοι

Οποιος έχει γενικότερο ενδιαφέρον για την διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων

1ο Μέρος

Θεωρητική προσέγγιση (ιστορικά στοιχεία, τρέχοντα ερευνητικά προβλήματα και προτάσεις)

Ι. Η διδασκαλία της φιλοσοφίας στην αρχαιότητα (από τους Προσωκρατικούς μέχρι τον Πλωτίνο και τον Πρόκλο)

ΙΙ. Το διδακτό της φιλοσοφίας

III. Ο δάσκαλος, ο μαθητής, η μέθοδος

IV. Παραδείγματα διαλογικής και ερευνητικής μεθόδου

2ο Μέρος

Προτάσεις διδασκαλίας (κείμενα, στρατηγική, ερμηνευτικά σχόλια, δραστηριότητες αξιολόγησης των μαθητών, βιβλιογραφία)

Ι. Προσωκρατική φιλοσοφία

Ι. Θαλής: Γνωριμία με τον πρώτο (;) φιλόσοφο

ΙΙ. Aναξίμανδρος: Το άπειρο ως αρχή – πηγή του κόσμου

ΙΙI. Πυθαγόρας: Φιλόσοφος και δάσκαλος

II. Κλασική φιλοσοφία

I. Αμφισβητώντας τη γραφή (Πλάτων, Φαίδρος)

ΙΙ. Εργαλεία γνώσης για τον κόσμο (Πλάτων, Τίμαιος)

ΙΙΙ. Αξιολογώντας το «ήθος» ως μέσο πειθούς (Αριστοτέλης,

ητορική)

ΙΙΙ. Ελληνιστική φιλοσοφία *

Ι. Επίκουρος: Για μια μακάρια ζωή (Ἐπιστολὴ πρὸς Μενοικέα)

[*Στη συγκεκριμένη ενότητα παρέχεται το βασικό υλικό για την τελική δραστηριότητα αξιολόγησης (βλ. «τρόπος αξιολόγησης…»)]

1ο Μέρος

Θεωρητική προσέγγιση (ιστορικά στοιχεία, τρέχοντα ερευνητικά προβλήματα και προτάσεις):

1 εργασία (400-600 λέξεις) με θέμα επιλογής από τα 2 διαθέσιμα.

2ο Μέρος

Προτάσεις διδασκαλίας – Ι. Προσωκρατική φιλοσοφία, ΙΙ. Κλασική φιλοσοφία:

1 πειραματική πρόταση διδασκαλίας (400-600 λέξεις) με θέμα επιλογής από τα 12 διαθέσιμα.

Προτάσεις διδασκαλίας – ΙΙΙ. Ελληνιστική φιλοσοφία:

1 πλήρης πρόταση διδασκαλίας (600-800 λέξεις) για την οποία δίνονται οδηγίες και υλικό (κείμενα και ερμηνευτικά σχόλια).

 • Απολυτήριο Λυκείου

Πότε είναι οι εγγραφές;

Μπορώ να παρακολουθώ εξ αποστάσεως;

Υπάρχει κάποιο κόστος εγγραφής;

Θα χρειαστεί να αγοράσω κάποια βιβλία;

Τι απαιτείται για την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης;

Μπορώ να δουλεύω παράλληλα;

Απαιτείται πρακτική άσκηση;

Θα πάρω κάποια βεβαίωση παρακολούθησης;

 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 180€
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • την απόδειξη πληρωμής
  • το απολυτήριο λυκείου (ή πτυχίο εφόσον υπάρχει)
  • και την ταυτοτητά σας (αν είναι στα λατινικά) ή το διαβατήριό σας
 • Εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της κατάθεσης θα σας αποσταλούν οι κωδικοί για την πρόσβαση στην πλατφόρμα

Μέσω Τραπέζης

Μέσω Πιστωτικής

Λίγα λόγια για τον ακαδημαϊκο υπεύθυνο

Ηλίας Γεωγρούλας, PhD

Ο Ηλίας Γεωργούλας εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή («Σώμα και ψυχή στον Τίμαιο του Πλάτωνα») στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε ζητήματα φυσιολογίας, ψυχολογίας και παιδαγωγικής στην Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, για τα οποία αρθρογραφεί σε επιστημονικά περιοδικά (βλ. ενδεικτικά «The psychological background of the first education in Plato’s Laws», Apeiron 45 (4), 2012, 338-353 και «The mortal soul in Platos Timaeus», Elenchos 32(1), 2011, 5-19). Συνέγραψε το «Αριστοτέλης, Μικρά Φυσικά» εκδ. Νήσος, Αθήνα 2014, που τιμήθηκε με το Κρατικό Βραβείο Απόδοσης Έργου της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στα Νέα Ελληνικά 2015. H τρέχουσα ερευνητική του ενασχόληση αφορά την επίδραση της αριστοτελικής σκέψης στις θεωρίες της φυσιολογίας κατά την περίοδο του Διαφωτισμού. Έχει διδάξει στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών κ.α.

I am raw html block.
Click edit button to change this html

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Aξιοποίηση της διαθεματικότητας και διεπιστημονικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση


Μοριοδότηση

Η κατοχή του σεμιναρίου στην Aξιοποίηση της διαθεματικότητας και διεπιστημονικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προσμετράται στη μοριοδότηση για τα Πρότυπα, Πειραματικά, Καλλιτεχνικά, Μουσικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία και εντάσσεται στο πεδίο «επιμόρφωση στην ειδικότητα»

Το  σεμινάριο στην Aξιοποίηση της διαθεματικότητας και διεπιστημονικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποσκοπεί στην κατάρτιση εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης στην εφαρμογή των αρχών της διαθεματικότητας και διεπιστημονικότητας στην εκπαιδευτική πράξη και η επιτυχής ολοκλήρωσή του οδηγεί στην πιστοποίηση επιμόρφωσης 200 ωρών στο εν λόγω γνωστικό πεδίο. Συγκεκριμένα, το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελεί μια εισαγωγή στη θεωρητική πρόσληψη των εννοιών με βάση τα νέα Προγράμματα Σπουδών και οργανώνεται με άξονα συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογών στη σχολική τάξη, συνδυάζοντας γνωστικά αντικείμενα ίδιου κλάδου σπουδών, όπως για παράδειγμα τη Γλώσσα και Λογοτεχνία, αλλά και διαφορετικών, όπως Θετικές (βλ. Χημεία) με Ανθρωπιστικές επιστήμες (βλ. Ιστορία της τέχνης)

Το σεμινάριο στην Aξιοποίηση της διαθεματικότητας και διεπιστημονικότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση διεξάγεται εξ αποστάσεως, στα ελληνικά  και αντιστοιχεί σε 200 ώρες συμβατικής διδασκαλίας και προσωπικής ενασχόλησης. Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου.

Μετά το πέρας του προγράμματος θα δοθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το CE.A.R.S – Αρ. Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ 2101721

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας και ιδιωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο της τυπικής, όσο και της εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως και σε φοιτητές και ερευνητές όλων των ειδικοτήτων, που εντάσσονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Το συγκεκριμένο σεμινάριο αποτελεί καίρια επιλογή για τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, όσον αφορά στη διατήρηση της θέσης τους, αλλά και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Η κατοχή του σεμιναρίου προσμετράται στη μοριοδότηση για τα Πρότυπα, Πειραματικά, Καλλιτεχνικά, Μουσικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία και εντάσσεται στο πεδίο «επιμόρφωση στην ειδικότητα».

Ακολουθώντας τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις για την εκπαιδευτική μεθοδολογία, το επιμορφωτικό υλικό παρουσιάζει δειγματικές εργασίες και διδακτικά σενάρια που έχουν ακέραια εφαρμοστεί σε πραγματικές συνθήκες και αξιοποιούν ποικίλες όψεις της διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης. Μάλιστα, σε συνδυασμό με την παροχή πρόσθετου/υποστηρικτικού θεωρητικού υλικού (για όποιον θέλει να εμβαθύνει περισσότερο στις επιμέρους θεματικές), το επιμορφωτικό μας πρόγραμμα ασκεί τους εκπαιδευόμενους στην υλοποίηση διαθεματικών δράσεων στη σχολική τάξη με την αξιοποίηση μιας μεγάλης γκάμας τεχνικών και παιδαγωγικών εργαλείων. Συγκεκριμένα, επιδιώκει να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με τους τρόπους οργάνωσης και πραγματοποίησης διδασκαλιών σε γνωστικά αντικείμενα διαφόρων τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αφορούν:

 1. στη διδακτική μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος μέσω αξιοποίησης διάφορων μορφών τέχνης στην εκπαίδευση (ζωγραφική, λογοτεχνία, θέατρο κ.α.)
 2. στη διδακτική χρήση ψηφιακών εργαλείων στη σύγχρονη τάξη
 3. στις διάφορες τακτικές συνδιδασκαλίας και ετεροδιδασκαλίας από εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων
 4. στην εφαρμογή της βιωματικής μάθησης και της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας
 5. στην οργάνωση διδακτικών δραστηριοτήτων σε επίπεδο Σχολικών Προγραμμάτων και Ομίλων αριστείας/δημιουργικότητας
 6. και σε παραδείγματα διδακτικής προσέγγισης μέσω της διερευνητικής μάθησης και εποπτείας-αξιολόγησης ερευνητικών εργασιών

Έτσι, κάθε διδακτική ενότητα εστιάζει σε διαφορετικά μεθοδολογικά εργαλεία που σχετίζονται με τη διαθεματικότητα και διεπιστημονικότητα, αναφέροντας επακριβώς εμπλεκόμενα μαθήματα, στοχοθεσία, μεθοδολογία, στάδια εφαρμογής και συμπεράσματα από την υλοποίησή τους στη σχολική τάξη. Υπό αυτή την έννοια, ο εκπαιδευόμενος/η έχει τη δυνατότητα να κατανοήσει έμπρακτα τις διαστάσεις και τους τρόπους εφαρμογής τους, να προβληματιστεί από τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες κάθε εφαρμογής, να εμπνευστεί και να καθοδηγηθεί με άξονα συγκεκριμένα σενάρια, ώστε να σχεδιάσει τις δικές του διδακτικές προτάσεις, προσαρμοσμένες στην ειδικότητά του και τα γνωστικά του αντικείμενα. Ο πλουραλισμός αυτός των οπτικών γωνιών και επιστημονικών ορολογιών επιτυγχάνεται από τη σύμπραξη και καθοδήγηση της διδακτικής ομάδας, εφόσον στελεχώνεται από άτομα με διαφορετικές ειδικότητες (Φιλόλογος, Χημικός, Πληροφορικός), οι οποίοι συνδυάζουν την επιστημονική κατάρτιση στο αντικείμενό τους με την πολύχρονη διδακτική εμπειρία στη σχολική τάξη.

Η ύλη του επιμορφωτικού προγράμματος έχει κατατμηθεί τυπικά σε 11 εβδομάδες (συμπεριλαμβανομένου και της εκπόνησης σύντομου διδακτικού σεναρίου). Ωστόσο, μπορεί ο κάθε σπουδαστής/στρια να το ολοκληρώσει με τον δικό του/της ρυθμό, αρκεί να απαντήσει σε όλα τα τεστ και να υποβάλει την τελική εργασία του/της, δηλαδή ένα σύντομο διαθεματικό σενάριο.

Σε επίπεδο αξιολόγησης, η απόκτηση της νέας γνώσης σε κάθε διδακτική ενότητα θα αποτιμάται μέσω τεστ 15-20 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής ανά εβδομάδα. Το τεστ θα συμπληρώνεται στο τέλος της κάθε ενότητας και στόχος είναι ο σπουδαστής/στρια να πετυχαίνει σκορ πάνω από 60%. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες (10η -11η), δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί κάποιο τεστ, αλλά ως τελική υποχρέωση ορίζεται η εκπόνηση μιας σύντομης διαθεματικής δραστηριότητας (1500-2000 λέξεων).

Η εκπαιδευτική ομάδα

Τ. Μιχαηλίδης, Δρ. Φιλόλογος

Ν. Ζήκος, Δρ. Χημείας

Δ. Βινατσέλλα, MSc. Πληροφορικής

Απολυτήριο λυκείου


Πότε είναι οι εγγραφές;

Μπορώ να παρακολουθώ εξ αποστάσεως;

Υπάρχει κάποιο κόστος εγγραφής;

Θα χρειαστεί να αγοράσω κάποια βιβλία;

Τι απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος;

Μπορώ να δουλεύω παράλληλα;

Θα πάρω κάποια βεβαίωση παρακολούθησης;

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
Εξοφλήστε το ποσό των 120€
Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
την απόδειξη πληρωμής
το απολυτήριο λυκείου (ή πτυχίο εφόσον υπάρχει)
και την ταυτοτητά σας (αν είναι στα λατινικά) ή το διαβατήριό σας
Εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της κατάθεσης θα σας αποσταλούν οι κωδικοί για την πρόσβαση στην πλατφόρμα


Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική

Λίγα λόγια για τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους

Τάσος Μιχαηλίδης, PhD

Είναι διδάσκων στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης και μεταδιδακτορικός ερευνητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Παράλληλα, εργάζεται ως φιλόλογος στο Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά με πενταετή θητεία και είναι συνεργάτης της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών πραγματοποιώντας δειγματικές διδασκαλίες για τους φοιτητές και συντονίζοντας την πρακτική τους άσκηση (mentoring). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη Νεοελληνική Φιλολογία (19ου και 20ου αιώνα), τη Θεωρία Λογοτεχνίας, τη Συγκριτική Φιλολογία, τη Δημιουργική Γραφή, τη Διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων και την εκπαιδευτική καινοτομία, με έμφαση στην αξιοποίηση της διαθεματικότητας και διεπιστημονικότητας στη σύγχρονη έρευνα και εκπαίδευση. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, έχει διατελέσει κριτής εργασιών σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια, ενώ είναι ενεργό μέλος επιστημονικών ενώσεων της ειδικότητάς του. Έχει υπερδεκαετή πείρα στην ιδιωτική και δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι, επίσης, λογοτέχνης και έχει εκδώσει δύο ποιητικές συλλογές: Σπαράγματα προσώπων (2012), από τις εκδόσεις του περιοδικού Manifesto και Ασυνταξίες λαβυρίνθων (2018) από τον Γκοβόστη. Ποιήματα και διηγήματά του έχουν δημοσιευθεί σε λογοτεχνικά περιοδικά, έχουν συμπεριληφθεί σε ποιητικές ανθολογίες και έχουν διακριθεί σε πανελλήνιους λογοτεχνικούς διαγωνισμούς.

Ζήκος Νικόλαος, PhD

Εκπαιδευτικός Χημικός στο Ζάννειο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά (2014-σήμερα). Απόφοιτος του Χημικόυ Τμήματος του ΕΚΠΑ, με Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη Βιομηχανική Χημεία και Διδακτορική Διατριβή επίσης στη Βιομηχανική Χημεία. Κάτοχος δεύτερου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το ΕΑΠ και του Πιστοποητικού Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό από την ΑΣΠΑΙΤΕ. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση Γερμανικής. Πιστοποίηση Α΄ και Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ και στην εκπαίδευση ενηλίκων (ΕΟΠΠΕΠ). Θητεία σε θέση ευθύνης ως Διευθυντής σχολικής μονάδας, Πρόεδρος Λυκειακής Επιτροπής (2011-2012) και υπεύθυνος ΓΡΑΣΕΠ (2010-2011). Αναπληρωτής Αρχισυντάκτης στο περιοδικό Χημικά Χρονικά (2016-2017). Συμμετοχή με εισηγήσεις ή προφορικές ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, προεδρείο και κριτής εργασιών στα εν λόγω συνέδρια. Συμμετοχή στη συγγραφή πέντε συλλογικών τόμων. Εμπειρογνώμων του ΙΕΠ στην αναμόρφωση και εκπόνηση Προγράμματος Σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για τη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου. Μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων (ΙΕΚ, σεμινάριο MOODLE).

Βινατσέλλα Δήμητρα, MSc.

Εκπαιδευτικός πληροφορικής της Δ.Δ.Ε. Πειραιά (2007–σήμερα). Απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε “Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα”. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας και καλή γνώση Γαλλικής. Θητεία σε θέση ευθύνης ως Tεχνικός Yπεύθυνος στο ΚΕ. ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Πειραιά, από το 2012 μέχρι σήμερα, με καθήκοντα υποστήριξης για θέματα σχετικά με τις υποδομές ΤΠΕ όλων των τύπων εκπαιδευτικών και διοικητικών μονάδων. Ενεργή συμμετοχή σε διοικητικές και μηχανογραφικές εργασίες της Δ.Δ.Ε. με στόχο την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωσή τους, καθώς και σε επιτροπές εξετάσεων. Διοργάνωση σεμιναρίων και ενημερωτικών ημερίδων με τεχνολογικό ή εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Επιστημονική δραστηριότητα με συμμετοχή σε ερευνητικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα. Μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών και συστημάτων διαχείρισης μάθησης, συμμετέχοντας σε πολλαπλά επιμορφωτικά προγράμματα, ως εισηγήτρια αλλά και ως επιμορφούμενη.

Όσοι παρακολουθούν το πρόγραμμα αυτό ενδιαφέρονται και για:

Εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων στα κέντρα κράτησης


Μοριοδότηση επιμόρφωσης
Η επιμόρφωση μοριοδοτείται  στην επιλογή Συμβούλων-Συντονιστών Εκπαίδευσης σε Καταστήματα Κράτησης.

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο εκπαίδευσης ενηλίκων εξ αποστάσεως

Το  σεμινάριο στην Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων στα κέντρα κράτησης διεξάγεται εξ αποστάσεως (elearning), στα ελληνικά και αντιστοιχεί σε 400 ώρες συμβατικής διδασκαλίας και προσωπικής ενασχόλησης. Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου.

Μετά το πέρας του προγράμματος θα δοθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το CE.A.R.S – Αρ. Πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ 2101721

 1. Εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να διδάξουν σε δομές που λειτουργούν σε Καταστήματα Κράτησης
 2. Σε φοιτητές-σπουδαστές που επιθυμούν να ασχοληθούν με την διδασκαλία σε ενήλικες κρατούμενους
 3. Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν με ευάλωτες κοινωνικά ομάδες
 4. Σε Εκπαιδευτές Ενηλίκων που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους
 5. Σε Στελέχη Εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικούς
 6. Σε Ψυχολόγους
 7. Σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο

Α) Σε επίπεδο Γνώσεων

 • Η κατανόηση βασικών εννοιών περί εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Η κατανόηση των χαρακτηριστικών, των προσδοκιών και αναγκών των ενήλικων εκπαιδευομένων και του ρόλου του εκπαιδευτή
 • Η κατανόηση του νομικού πλαισίου της χώρας

Β) Σε επίπεδο Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων

 • Η ικανότητα παρακίνησης των κρατουμένων να συμμετέχουν στα προγράμματα και να επανασυνδεθούν με την εκπαιδευτική διαδικασία
 • Η ικανότητα ενθάρρυσης των κρατούμενων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να παραμείνουν στην εκπαιδευτική ομάδα
 • Να χρήση ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών κατά την διάρκεια της διδασκαλίας
 • Η διαχείριση του άγχους
 • Η κατανόηση των προσωπικών ορίων κατά την διαδικασία της υλοποίησης των προγραμμάτων
 • Βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικές τεχνικές
 • Η εκπαίδευση ενηλίκων στις φυλακές
 • Το νομικό πλαίσιο της εκπαίδευσης στα καταστήματα κράτησης
 • Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στα καταστήματα κράτησης
 • Ο ρόλος της ομάδας στην εκπαιδευτική διαδικασία στα καταστήματα κράτησης
 • Διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων
 • Μελέτη Περιπτώσεων

Απολυτήριο λυκείου


Πότε είναι οι εγγραφές;

Μπορώ να παρακολουθώ εξ αποστάσεως;

Υπάρχει κάποιο κόστος εγγραφής;

Θα χρειαστεί να αγοράσω κάποια βιβλία;

Τι απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος;

Μπορώ να δουλεύω παράλληλα;

Θα πάρω κάποια βεβαίωση παρακολούθησης;

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
Εξοφλήστε το ποσό των 180€
Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
την απόδειξη πληρωμής
το απολυτήριο λυκείου (ή πτυχίο εφόσον υπάρχει)
και την ταυτοτητά σας (αν είναι στα λατινικά) ή το διαβατήριό σας
Εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της κατάθεσης θα σας αποσταλούν οι κωδικοί για την πρόσβαση στην πλατφόρμα


Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική

Όσοι παρακολουθούν το πρόγραμμα αυτό ενδιαφέρονται και για: