Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Mentoring


Μοριοδότηση

 1. Το πρόγραμμα πιστώνει 22,5 ECVET.
 2. Δίνει τη μέγιστη μοριοδότηση σύμφωνα με το νέο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών. (NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4589 Αρ. Φύλλου 13).
 3. Μοριοδοτείται στις εκάστοτε προκηρύξεις για εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς συνεργάτες δημοσίων ΙΕΚ ή/και ΣΔΕ ή/και σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα «Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Mentoring» διεξάγεται εξ αποστάσεως (online), στα ελληνικά και έχει διάρκεια 9 μήνες.

Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου.

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν τη συμβουλευτική, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και το mentoring. Επίσης, να προετοιμάσει εξειδικευμένους επιστήμονες, οι οποίοι θα βοηθούν άτομα στην επαγγελματική τους εξερεύνηση, στη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων, στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές, στην επαγγελματική τους ανάπτυξη και γενικότερα, στην καθοδήγηση σε όλα τα πλαίσια της ζωής τους.

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 • σε όσους ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
 • σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Στελέχη Εκπαίδευσης.
 • σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας στις Δομές Δια Βίου Μάθησης (Δ.ΙΕΚ, Δ.ΣΕΚ, ΕΠΑΣ, ΚΔΒΜ, Σχολές Γονέων, ΣΔΕ).
 • σε όσους εξετάζουν δυνατότητες σταδιοδρομίας σε θέσεις που αφορούν στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας σε εφήβους, νέους και ενήλικες, όπως πτυχιούχους ψυχολογίας ή Φ.Π.Ψ. με ειδίκευση στην Ψυχολογία ή την Παιδαγωγική, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Παιδαγωγικής, Κοινωνικής Εργασίας, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Κοινωνικής Διοίκησης, Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Οικονομικών Επιστημών, Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές ενηλίκων.
 • σε Επαγγελματίες Υγείας.
 • σε Στελέχη Γραφείων Διασύνδεσης ή Κέντρων Υποστήριξης της Απασχόλησης.
 • σε αδιόριστους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης.
 • σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
 • σε όσους επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται ήδη στο χώρο της Συμβουλευτικής.
 • σε Γονείς.
 • σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ, ΚΔΒΜ).
 • Συμβουλευτική και Καθοδήγηση
  • Ορισμός συμβουλευτικής και οι στόχοι της – Συμβουλευτική σχέση και χαρακτηριστικά συμβούλου
  • Εννοιολογικές Προσεγγίσεις Συμβουλευτικής και Καθοδήγησης/Προπονητικής – Συμβουλευτική Στήριξη Εκπαιδευτικού – Τα Δύο Είδη Κοινωνικοποίησης και τα Είδη
  • Μάθησης που Περιλαμβάνει – Η έννοια του Κριτικού Φίλου (Critical Friend)
  • Τα πέντε Στάδια στη Διαδικασία της Καθοδήγησης – Οι Τρεις Διαστάσεις της Καθοδήγησης – Τα οφέλη της Συμβουλευτικής – Η Συμβουλευτική ως Στρατηγική Ηγετικής
  • Ανάπτυξης – Οι Περιορισμοί και τα Κυριότερα Προβλήματα της Συμβουλευτικής
  • Νέο Μοντέλο Συμβουλευτικής – Οι Ομάδες Συνεργασίας Εκπαιδευτικών: Η Διαμόρφωσή τους και ο Ρόλος του Διευθυντή – Η Συμβολή των Παραγόντων της Εκπαίδευσης στην Ομαλή Ένταξη των Νέων Εκπαιδευτικών
 • Σχολική Συμβουλευτική
  • Παλαιότερα Μοντέλα Παρέμβασης στα Σχολεία – Κοινωνικό vs Ιατρικό Μοντέλο – Νέα Μοντέλα Προσέγγισης του Παιδιού/Παρέμβασης (Ολιστικό, Οικοσυστημικό) (Ecosystemic) – Βασικές Αρχές του Νέου Ενταξιακού Σχολείου – Ορισμοί Σχολικής Συμβουλευτικής
  • Μοντέλα Παρέμβασης στο Πλαίσιο του Σχολείου για την Πρόληψη/Αντιμετώπιση Ψυχοκοινωνικών Δυσκολιών – Συμβουλευτική Παρέμβαση για Παιδιά, Γονείς, Δασκάλους – Βασικές Αρχές/Στόχοι της Συμβουλευτικής Παρέμβασης στα Σχολεία – Ομάδες Παιδιών που Κατηγοριοποιούνται ως Παιδιά με Ε.Ε.Α. – Συμβουλευτική Διαδικασία στο Πλαίσιο του Σχολείου για Παιδιά με Προβλήματα/ΕΕΑ
  • Χαρακτηριστικά της Στάσης και Βασικές Δεξιότητες του Σχολικού Ψυχολόγου/Συμβούλου/Εκπαιδευτικού – Οφέλη της Ενεργητικής Ακρόασης (ΕΑ) – Βασικές Υποχρεώσεις και Προτεραιότητες του Εκπαιδευτικού σε Σχέση με τους Ευάλωτους Μαθητές
  • Στόχοι Σχολικής Συμβουλευτικής και Ψυχοπαιδαγωγικής Παρέμβασης σε Σχέση με τους Μαθητές με ΕΕΑ – Λειτουργίες της Συμβουλευτικής Δράσης – Βασικά βήματα της Ολιστικής (ψυχοδυναμική/συστημική/ενταξιακή/resilient) Ψυχοπαιδαγωγικής
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός και ο Ρόλος των Γονέων
  • Η Έννοια του Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επαγγελματική Ανάπτυξη Ατόμων – Τι Πρέπει να Γνωρίζω πριν Επιλέξω Σπουδές και Επάγγελμα – Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού και οι Υπηρεσίες που Προσφέρουν
  • Μέσα Εκπαιδευτικής Επαγγελματικής Συμβουλευτικής – Αλληλεπίδραση Μαθητή/Γονέα/Σχολείου σε Θέματα που Σχετίζονται με Εκπαιδευτικές και Επαγγελματικές Επιλογές
  • Οικογένεια και Επιλογή Σταδιοδρομίας Συνεργασία Συμβούλων – Γονέων Τρόποι Διευκόλυνσης των Γονέων στην Ανάπτυξη Συμπεριφορών που Διευκολύνουν τη Λήψη Αποφάσεων των Παιδιών – Τύποι Γονέων – Τύποι Μητέρων
  • Κριτήρια επιλογής σπουδών και επαγγέλματος
 • Mentoring
  • Οι Πρώτες Αναφορές σε Μέντορες – Ο Ορισμός του Mentoring – Τα Πλεονεκτήματα του Mentoring
  • Ποιος είναι ο Μέντορας: Ο ρόλος του και οι αρμοδιότητές του – Τι δεν Πρέπει να Κάνει ο Μέντορας – Χαρακτηριστικά Ενός Καλού Μέντορα
  • Ο Ρόλος του Μέντορα Επιχειρηματικότητας – Συμβουλές και Προϋποθέσεις για την Ανάπτυξη Ποιοτικής Σχέσης Μεταξύ του Μέντορα και του Νέου Υποψηφίου
  • Οι Τέσσερις Τύποι Mentoring
 • Συμβουλευτική Συνέντευξη
  • Ορισμός της Συνέντευξης – Διαφορές Μεταξύ Συνέντευξης και Συζήτησης – Η Συνέντευξη στην Κοινωνική Εργασία Επικοινωνία στη Συνέντευξη
  • Τα Χαρακτηριστικά της Καλής Επικοινωνίας – Πρότυπα Επικοινωνίας – Τύποι Λεκτικής Επικοινωνίας – Η Σημασία της Μη Λεκτικής Επικοινωνίας – Σκοποί της Συνέντευξης
  • Η Ερευνητική και η Συμβουλευτική Συνέντευξη – Στάδια Παρέμβασης στη Συμβουλευτική – Κατανοώντας τη Συμβουλευτική Σχέση και οι 6 Βασικές Αρχές που τη Διέπουν
  • Η Τεχνική της Ενεργητικής Ακρόασης – Η Τεχνική της Ανατροφοδότησης και οι Κατηγορίες της – Στάση Σώματος του Καλού Ακροατή – Φραγμοί στη Διαδικασία Ακρόασης
 • Επαγγελματική Ανάπτυξη Ειδικών Ομάδων
  • Δυσκολία Ορισμού της Έννοιας Αναπηρία και Άτομα με Ειδικές Ανάγκες – Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά Ατόμων με Αναπηρία – Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Προώθηση στην Απασχόληση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες – Σκοπός της Ειδικής Εκπαίδευσης – Η Ισχύουσα Νομοθεσία
  • Αύξηση Ευκαιριών Απασχόλησης για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες – Τι Περιλαμβάνει η Εξεύρεση Εργασίας – Τρόποι Εξεύρεσης Εργασίας και Βελτίωσης της Απασχολησιμότητας – Στήριξη στην Κοινωνική και Επαγγελματική Ένταξη των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
  • Οι Δράσεις, τα Οφέλη και τα Χαρακτηριστικά της Συμβουλευτικής Υποστήριξης – Τα Εργαλεία της Υποστήριξης και Προώθησης της Απασχόλησης – Τα Οφέλη των Δράσεων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
  • Συμβουλευτική Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας: Το Μοντέλο της Επανόδου για Αποφυλακιζόμενα Άτομα
 • Συμβουλευτική και Νέες Τεχνολογίες
  • Ο Ρόλος της Τεχνολογίας στην Ψυχολογία – Θεραπευτική Τεχνολογία – Παρεμβάσεις Υποστηριζόμενες από το Διαδίκτυο: Διαδικτυακά Υποστηριζόμενες Παρεμβάσεις (web based), Διαδικτυακά Χειριζόμενο Θεραπευτικό Λογισμικό, Διαδικτυακή Συμβουλευτική ή/και Θεραπεία, Λοιπές Θεραπευτικές Δραστηριότητες
  • Η Έννοια, ο Ορισμός και τα Οφέλη της Τηλεσυμβουλευτικής – Τα Μειονεκτήματα και οι Προκλήσεις της Τηλεσυμβουλευτικής
  • Η Τηλεσυμβουλευτική ως Έγκυρο Θεραπευτικό Μοντέλο: Ηθικά και Δεοντολογικά Θέματα Θεραπευτική Σχέση – Θεραπευτικό Συμβόλαιο
  • E-Counseling vs Τηλεσυμβουλευτική: Διεθνής και Ελληνική Πραγματικότητα – Συμπεράσματα
 • Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
  • Εισαγωγή στις Μεθόδους Κοινωνικής Έρευνας
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποσοτικών Ερευνών: Μέθοδοι Δειγματοληψίας, Συλλογής και Ανάλυσης Ερευνητικών Δεδομένων
  • Ζητήματα και Στάδια Σχεδιασμού Ποιοτικών Ερευνών
  • Δεοντολογία Έρευνας και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών
 • Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος
 • Απολυτήριο Λυκείου

Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό

 

  Προσωπικές Πληροφορίες

 

Verification

Δωρεάν εξ αποστάσεως σεμινάριο στην διαχείριση άγχους |Stress Management


Το δωρεάν  σεμινάριο στην διαχείριση άγχους (Stress Management) διεξάγεται εξ αποστάσεως, στα ελληνικά και αντιστοιχεί σε 100 ώρες συμβατικής διδασκαλίας και προσωπικής ενασχόλησης. Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Η παρακολούθηση της επιμόρφωσης είναι ΔΩΡΕΑΝ

Δίνεται η δυνατότητα πιστοποίησης με κόστος 60€.

Η σωστή διαχείριση του άγχους (stress management) είναι πολύ σημαντική δεξιότητα που χρειάζεται να αναπτυχθεί για όσους θέλουν να πετύχουν μία σωστή ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Δεν υπάρχουν ‘μαγικές’ συνταγές, αλλά υπάρχουν τεχνικές και μέθοδοι να πετύχουμε τους στόχους μας και να νιώθουμε καλά και εμείς οι ίδιοι.

Η επιμόρφωση διαχείρισης άγχους απευθύνεται σε ενήλικες όλων των κοινωνικών ομάδων (εργαζόμενους, γονείς κλπ), οι οποίοι νοιώθουν ιδιαίτερα πιεσμένοι, αγχωμένοι και κουρασμένοι και δυσκολεύονται να είναι λειτουργικοί στην καθημερινότητά τους.

Το εκπαιδευτικό υλικό χωρίζεται στις εξής δέκα (10) ενότητες:

 1. Η φύση και τα αίτια του άγχους: η αντίδραση στο στρες
 2. Πως το στρες επιδρά στην καθημερινότητά μας
 3. Στρες και υγεία
 4. Οι επιδράσεις του στρες: βιολογική, ψυχολογική, συναισθηματική και πνευματική
 5. Η επίδραση του μυαλού μας στο να νιώθουμε καλά
 6. Οι επιπτώσεις της θετικής και αρνητικής σκέψης
 7. Η εκμετάλλευση της δύναμης των συναισθημάτων
 8. Στρες και αποδοτικότητα
 9. Τρόποι αντιμετώπισης του στρες
 10. Τεχνικές χαλάρωσης και ασκήσεις

Πότε είναι οι εγγραφές;

Μπορώ να παρακολουθώ εξ αποστάσεως;

Υπάρχει κάποιο κόστος εγγραφής;

Θα χρειαστεί να αγοράσω κάποια βιβλία;

Μπορώ να δουλεύω παράλληλα;

Απαιτείται πρακτική άσκηση;

Θα πάρω κάποια βεβαίωση παρακολούθησης;

 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εντός 3 εργάσιμων ημερών θα σας αποσταλούν οι κωδικοί για την πρόσβαση στην πλατφόρμα
 

  Προσωπικές Πληροφορίες

 • Εκπαίδευση

 

Verification

Εξ αποστάσεως σεμινάριο στην Παγκοσμιοποίηση και Μετανάστευση | Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Το σεμινάριο στην Παγκοσμιοποίηση και Μετανάστευση: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεξάγεται εξ αποστάσεως, στα ελληνικά και αντιστοιχεί σε 200 ώρες συμβατικής διδασκαλίας και προσωπικής ενασχόλησης. Αίτηση μπορούν να κάνουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι εφόσον έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου.

Μετά το πέρας του προγράμματος θα δοθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης  από το CE.A.R.S

Η επιμόρφωση απευθύνεται σε φοιτητές και απόφοιτους κοινωνικών και πολιτικών επιστημών που θέλουν να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή και γνώση με το συγκεκριμένο αντικείμενο

Ενότητες

 • Εισαγωγικές έννοιες :
  • Βασικά γνωρίσματα της Παγκοσμιοποίησης
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέρος της Παγκοσμιοποίησης
  • Σύγχρονες θεωρίες σχετικά με την Παγκόσμια Μετανάστευση
 • Τα μεταναστευτικά ρεύματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την πρώτη περίοδο της Παγκοσμιοποίησης
  • Τα πρώτα μαζικά μεταναστευτικά ρεύματα από την Ανατολική Ευρώπη
  • Η ενσωμάτωση της Ανατολικής Ευρώπης στην Ε.Ε
  • Αποτελέσματα και συνέπειες.
 • Ευρωπαϊκή Ένωση, Παγκοσμιοποίηση και Μετανάστευση στον 21ο αιώνα
  • Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιφέρεια της
  • Αιτίες επιλογής της Ε.Ε ως μεταναστευτικού προορισμού
  • Προβληματισμοί σχετικά με τα νέα ρεύματα μετανάστευσης
 • Η σημερινή διάρθρωση και κατάσταση της Ε.Ε
  • Τα προβλήματα της Ε.Ε λόγω της οικονομικής κρίσης
  • Η Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
  • Η Ε.Ε ως «χώρα υποδοχής» της Μετανάστευσης
 • Πιθανότητες σχετικά με το μέλλον της Ε.Ε σε σχέση με την Μετανάστευση
  • Πιθανές επιπτώσεις της Μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση
  • Σχέση Μετανάστευσης και μελλοντικής Ομοσπονδοποίησης
  • Συμπερασματικές προσεγγίσεις
Απολυτήριο λυκείου

Πότε είναι οι εγγραφές;

Μπορώ να παρακολουθώ εξ αποστάσεως;

Υπάρχει κάποιο κόστος εγγραφής;

Θα χρειαστεί να αγοράσω κάποια βιβλία;

Τι απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος;

Μπορώ να δουλεύω παράλληλα;

Θα πάρω κάποια βεβαίωση παρακολούθησης;

 • Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση εγγραφής
 • Εξοφλήστε το ποσό των 100€
 • Σκανάρετε και αποστείλετε στο seminars@cears.edu.gr
  • την απόδειξη πληρωμής ή το ID πληρωμής της paypal
  • το απολυτήριο λυκείου (ή πτυχίο εφόσον υπάρχει)
  • και την ταυτοτητά σας (αν είναι στα λατινικά) ή το διαβατήριό σας
 • Εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της κατάθεσης θα σας αποσταλούν οι κωδικοί για την πρόσβαση στην πλατφόρμα
 

  Προσωπικές Πληροφορίες

 • Εκπαίδευση

 

Verification

Μέσω Τραπέζης

Με Πιστωτική