Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε άρθρα


Για τις αναφορές σας σε ακαδημαϊκά journal θα χρειαστείτε:

 • Το επώνυμο και το αρχικό γράμμα από το μικρό όνομα των αρθρογράφων

 • Τίτλος άρθρου KAI τίτλο του Journal

 • Ημερομηνία δημοσίευσης

 • Τους αριθμούς volume και issue του journal

 • Όνομα εκδότη / εκδοτικού οίκου

 • Αριθμός σελίδας στην οποία αναφέρεστε (όπου είναι δυνατόν)

 • Τον αριθμό των σελίδων του άρθρου που περιέχονται στο journal.

Ακαδημαϊκό άρθρο

Στην περίπτωση που θέλετε να αναφέρετε στο άρθρο ‘Who killed the Maples?’ του Motluk στο ακαδημαϊκό journal New Scientist, οι αναφορές σας θα πρέπει να είναι:

Εντός του κειμένου :

 • Η Chalk River reactor είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ραδιενεργών υλικών (Motluk, 2010, σ.30).

 • Ο Motluk (2010, p.31) αναλύει …

 • Σύμφωνα με μια πηγή (Motluk, 2010, σ.30) ….

Στο τέλος της εργασίας :

 • Motluk, A. (2010) ‘Who killed the Maples?’, New Scientist, 16 January, pp. 30-33

Ακαδημαϊκά άρθρα με περισσότερους από 4 συγγραφείς

Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείτε την λατινική συντομογραφία ‘et al.’ (και άλλοι) εντός κειμένου, γραμμένη σε italics.

 • Οι Krams et. al. (2009, p.513) υποστηρίζουν ….

 • Σε ένα πρόσφατο άρθρο στο Proceedings of the Royal Society B από τους Krams et. al. (2009, pp.513-518)….

Ενώ στο τέλος του κειμένου, στην λίστα αναφορών γράφετε όλες τις πληροφορίες:

 • Krams, I., Berzins, A., Krama, T., Wheatcroft, D., Igaune, K. and Rantala, M.J. (2009) ‘The increased risk of predation increases cooperation’, Proceedings of the Royal Society B, vol.277, no.1681, 22 February, pp.513-518

Ακαδημαϊκά άρθρα online

Αρκετά από τα journal θα τα βρείτε διαδικτυακά, είτε από τους καταλόγους της βιβλιοθήκης είτε από άλλες πηγές, γεγονός που πρέπει να το αναφέρετε στην λίστα αναφορών στο τέλος του κειμένου.

Ενώ εντός εργασίας χρησιμοποιείτε τον γνωστό τρόπο αναφοράς:

 • Όπως ο Hogan (2006, σ.379) υποστηρίζει. ..

 • …………..(Hogan, 2006, σ.379).

Στο τέλος της εργασίας γράφετε :

 • Hogan, J. (2006) ‘Snapshot, face facts: a blow for Mars conspiracy theorists’, Nature [online], vol. 443, 28

September, p.379. Available from: http://www.nature.com/nature/journal/v443/n7110/full/443379a.html (Accessed 24 January 2010)

Βάσεις δεδομένων journal (databases)

 • βιβλιοθήκη σας παρέχει πρόσβαση σε ορισμένες βάσεις δεδομένων για ακαδημαϊκά άρθρα όπως το ScienceDirect ή το Ebsco. Για παράδειγμα μια αναφορά σε άρθρο που βρίσκεται στο ScienceDirect, γράφεται κανονικά εντός του κειμένου ενώ στο τέλος της εργασίας παραπέμπετε:

 • Geraskin, S.A., Fesenko, S.V. and Alexakhin, R.M. (2008) ‘Effects of non-human species irradiation after the

Chernobyl NPP accident’, Environmental International [online], vol.34, no.6, pp.880-897. Available from: http://www.sciencedirect.com/ (Accessed 21 January 2010)

Ενώ σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βάσεις δεδομένων παρέχουν μια συντόμευση DOI (Digital Object Identifier) για την ευκολότερη και πιο μόνιμη ηλεκτρονική πρόσβαση του άρθρου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απευθείας την ακριβής διεύθυνση:

 • Geraskin, S.A., Fesenko, S.V.and Alexakhin, R.M. (2008) ‘Effects of non-human species irradiation after the Chernobyl NPP accident’, Environmental International [online],vol.34, no.6, pp.880-897. Available from: doi:10.1016/j.envint.2007.12.012 (ScienceDirect) (Accessed 21 January 2010).

vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε εργασίες

Σε περιπτώσεις όπου οι αναφορές σας παραπέμπουν σε πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές διπλωματικές και διδακτορικές διατριβές, γράφετε με σαφή ένδειξη του επιπέδου σπουδών: Εντός του κειμένου : Όπως ο Arnold (1985, p.167) αναλύει…. Το πείραμα έλαβε χώρο πριν 10 χρόνια (Arnold, 1985, p.70). Στην λίστα παραπομπών στο τέλος της εργασίας: Arnold, R.J. (1985) The Schekino experiment: […]

0 comments
vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε άρθρα εφημερίδων

Όταν θέλετε να κάνετε αναφορά σε εφημερίδα, θα πρέπει να έχετε συλλέξει τις παρακάτω πληροφορίες: Το επώνυμο και το αρχικό γράμμα από το μικρό όνομα του αρθρογράφου Τίτλος άρθρου KAI τίτλο εφημερίδας Ημερομηνία κυκλοφορίας της εφημερίδας Τις σελίδες της εφημερίδας στην οποία βρίσκεται το άρθρο Την σελίδα από την οποία πήρατε τις πληροφορίες που χρησιμοποιείτε […]

0 comments
vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε Βιβλία

Για τις αναφορές σε βιβλία πρέπει έχετε τα παρακάτω στοιχεία: Το επώνυμο του συγγραφέα και το αρχικό γράμμα από το μικρό του όνομα Τίτλος του βιβλίου Ημερομηνία έκδοσης Τόπος έκδοσης (πόλη) Όνομα εκδότη / εκδοτικού οίκου Σειρά έκδοσης (μετά την 1η έκδοση) Αριθμός σελίδας στην οποία αναφέρεστε (όπου είναι δυνατόν) Ενώ όταν χρησιμοποιείτε ένα κεφάλαιο […]

0 comments