Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε ιστοσελίδες


Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστείτε για την αναφορά σας τα παρακάτω:

 • Το επώνυμο και το αρχικό γράμμα από το μικρό όνομα του γράφων

 • Ηλεκτρονική διεύθυνση που βρήκατε την πληροφορία

 • Τίτλο ή όνομα ιστότοπου

 • Τίτλο άρθρου ή σελίδας

 • Ημερομηνία δημοσίευσης

 • Ημερομηνία που προσεγγίσατε την πληροφορία

 • Τον αριθμό των σελίδων του άρθρου (π.χ. για PDF εκδόσεις).

Διαδικτυακό άρθρο με συντάκτη

Εντός του κειμένου :

 • Ο Kenway (2009, pp.10-13) δίνει έμφαση…

 • Μια αναφορά του ιδρύματος Joseph Rowntree Foundation με τίτλο Addressing in-work poverty (2008) αναφέρει…

Στο τέλος της εργασίας :

Kenway, P. (2008) Addressing in-work poverty [online]. Available from:

http://www.jrf.org.uk/publications/addressing-work-poverty (Accessed 21 January 2010)

Διαδικτυακό άρθρο χωρίς συντάκτη

Εντός του κειμένου :

 • Ένα ρεπορτάζ του BBC (2010) …. Στο τέλος της εργασίας :

Διαδικτυακό άρθρο με εταιρική σύνταξη

Εντός του κειμένου :

 • Ο «κώδικας των ηθικών συναλλαγών» της Vodafone (2010) υποστηρίζει …

Στο τέλος της εργασίας :

Vodafone Group Plc (2010) Code of ethical purchasing [online]. Available from: http://www.vodafone.com/start/responsibility/supply_chain/code_of_ethical_purchasing. html (Accessed 21 January 2010)

Έγγραφο PDF

Εντός του κειμένου :

 • Σύμφωνα με ένα ρεπορτάζ του H.M Treasury (2009, p.16)…..

 • Στις διαρθρωμένες αγορές (H.M. Treasury, 2009, p.20) εκφράζεται ότι …

Στο τέλος της εργασίας :

Blogs

Εντός του κειμένου :

 • Ο Plait (2010) αναγνωρίζει οτι….

 • Συμφώνα με τον Plait (2010), που γράφει στο περιοδικό Bad Astronomy……

Στο τέλος της εργασίας :

vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε εργασίες

Σε περιπτώσεις όπου οι αναφορές σας παραπέμπουν σε πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές διπλωματικές και διδακτορικές διατριβές, γράφετε με σαφή ένδειξη του επιπέδου σπουδών: Εντός του κειμένου : Όπως ο Arnold (1985, p.167) αναλύει…. Το πείραμα έλαβε χώρο πριν 10 χρόνια (Arnold, 1985, p.70). Στην λίστα παραπομπών στο τέλος της εργασίας: Arnold, R.J. (1985) The Schekino experiment: […]

0 comments
vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε άρθρα εφημερίδων

Όταν θέλετε να κάνετε αναφορά σε εφημερίδα, θα πρέπει να έχετε συλλέξει τις παρακάτω πληροφορίες: Το επώνυμο και το αρχικό γράμμα από το μικρό όνομα του αρθρογράφου Τίτλος άρθρου KAI τίτλο εφημερίδας Ημερομηνία κυκλοφορίας της εφημερίδας Τις σελίδες της εφημερίδας στην οποία βρίσκεται το άρθρο Την σελίδα από την οποία πήρατε τις πληροφορίες που χρησιμοποιείτε […]

0 comments
vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε άρθρα

Για τις αναφορές σας σε ακαδημαϊκά journal θα χρειαστείτε: Το επώνυμο και το αρχικό γράμμα από το μικρό όνομα των αρθρογράφων Τίτλος άρθρου KAI τίτλο του Journal Ημερομηνία δημοσίευσης Τους αριθμούς volume και issue του journal Όνομα εκδότη / εκδοτικού οίκου Αριθμός σελίδας στην οποία αναφέρεστε (όπου είναι δυνατόν) Τον αριθμό των σελίδων του άρθρου […]

0 comments