Αίτηση Επιμορφώσεων


Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση μόνο στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να παρακολουθήσετε κάποιο από τις προσφερόμενες επιμορφώσεις.

Εάν ενδιαφέρεστε για κάποιο προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό παρακαλώ κάντε κλικ εδώ

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες για να προχωρήσετε με την αίτησή σας

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ελληνικών ΑΕΙ
Ατομικές Δεξιότητες
Εκπαίδευση
Μετανάστευση / Διαπολιτισμικότητα
Νομικά
Ξένες Γλώσσες
Οργάνωση & Διοίκηση
Πληροφορική/Softwares
Τουριστικά & Ναυτιλιακά
Υγεία
Ψυχολογία & Συμβουλευτική
Διάφορες Επιμορφώσεις