HRM: Πως γίνεται η επιλογή των διεθνών στελεχών


Τα κριτήρια επιλογής διεθνών στελεχών, είναι οι παράγοντες που χρησιμοποιούνται για την εύρεση ατόμων που θεωρούνται ως τα πλέον κατάλληλα για διεθνείς θέσεις εργασίας. Κάποιες πολυεθνικές εταιρείες χρησιμοποιούν μία εκτενή λίστα παραγόντων ενώ άλλες βασίζονται σε μικρότερο αριθμό παραγόντων. Υπάρχει ένας αριθμός κριτηρίων επιλογής που συνήθως χρησιμοποιούνται στον προσδιορισμό των ατόμων που θα σταλούν στο εξωτερικό. Αυτά τα κριτήρια εστιάζουν ταυτόχρονα στην εξέταση τόσο του υποψήφιου όσο και της οικογένειάς του.

Ικανότητα Προσαρμογής

Ένα κριτήριο επιλογής είναι η ικανότητα του ατόμου να προσαρμόζεται σε πολιτισμικές αλλαγές. Για τον προσδιορισμό της ικανότητας υιοθέτησης μια νέας κουλτούρας, οι πολυεθνικές εταιρείες εξετάζουν έναν αριθμό χαρακτηριστικών, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

α) εργασιακή εμπειρία σε κουλτούρες άλλες από αυτήν του υποψήφιου,

β) προηγούμενη εμπειρία σε διεθνή ταξίδια,

γ) γνώση ξένων γλωσσών (η πλήρης ευχέρεια δεν είναι γενικά απαραίτητη),

δ) ικανότητα επίλυσης προβλημάτων μέσα σε διαφορετικά πλαίσια δράσης και από διαφορετικές οπτικές γωνίες, και

ε) συνολική ευαισθησία ως προς το πολιτισμικό περιβάλλον.

confidence2-660

Αυτοπεποίθηση & Ανεξαρτησία

Οι μάνατζερ που τοποθετούνται σε διεθνείς θέσεις πρέπει να διαθέτουν αυτοπεποίθηση και να είναι ανεξάρτητοι επειδή συχνά είναι αναγκασμένοι να λαμβάνουν άμεσες αποφάσεις, χωρίς να μπορούν συμβουλευτούν τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Επίσης, οι πολυεθνικές εταιρείες συχνά θεωρούν ότι οι νέοι σε ηλικία μάνατζερ ενθουσιάζονται στη προοπτική εργασίας στο εξωτερικό και επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για άλλες κουλτούρες. Όμως, οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μάνατζερ διαθέτουν μεγαλύτερη εμπειρία και ωριμότητα για να ανταποκριθούν στη πρόκληση της εργασίας στο εξωτερικό. Προκειμένου να εξισορροπήσουν τα δυνατά σημεία των δύο ηλικιακών ομάδων, πολλές εταιρείες στέλνουν ταυτόχρονα νεαρής και μεγαλύτερης ηλικίας έμπειρο προσωπικό στην ίδια διεθνή θέση, ούτως ώστε ο ένας να έχει τη δυνατότητα να μάθει από τον άλλο.

Σπουδές

Κάποιες πολυεθνικές εταιρείες πιστεύουν ότι ένας πανεπιστημιακός τίτλος είναι σημαντικός για τους διεθνείς μάνατζερ. Εντούτοις, η πεποίθηση αυτή δεν είναι κοινά αποδεκτή διεθνώς. Ο καλύτερος συνδυασμός γενικά, φαίνεται να είναι ένας προπτυχιακός τίτλος σπουδών συνδυασμένος με έναν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων από ένα αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

mental

Φυσική & Συναισθηματική Υγεία

Οι εκπατρισμένοι πρέπει να έχουν καλή φυσική και συναισθηματική υγεία. Αυτοί που έχουν φυσικά προβλήματα που θα περιορίσουν τις δραστηριότητές τους, αντιμετωπίζονται αρνητικά στη διαδικασία επιλογής. Το ίδιο ισχύει και με εκείνους που κρίνεται ότι είναι λιγότερο πιθανό να αντέξουν το πολιτισμικό σοκ.

Οικογενειακή Κατάσταση

Οι πολυεθνικές λαμβάνουν επίσης υπόψη την οικογενειακή κατάσταση του ατόμου. Μία άσχημη οικογενειακή ζωή θα επηρεάσει αρνητικά τη παραγωγικότητα του εργαζόμενου.

Μία έρευνα στις πολυεθνικές εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών έδειξε ότι ο πρωταρχικός λόγος για την αποτυχία των εκπατρισμένων στελεχών ήταν η ανικανότητα των συζύγων τους να προσαρμοστούν σε ένα διαφορετικό φυσικό ή πολιτισμικό περιβάλλον. Γι’ αυτόν τον λόγο κάποιες εταιρείες επιλέγουν την πραγματοποίηση συνέντευξης τόσο στον μάνατζερ όσο και στη σύζυγό του πριν αποφασίσουν εάν θα τον στείλουν στο εξωτερικό.

Συνέντευξη

Η πιο κοινή διαδικασία επιλογής είναι η συνέντευξη. Ωστόσο, ορισμένες εταιρείες χρησιμοποιούν και ψυχομετρικά τεστ ως ένα επιπλέον εργαλείο που θα τις βοηθήσει στη λήψη της τελικής απόφασης.

toon271

Ο ρόλος των προϊσταμένων στην παρακίνηση

Η παρακίνηση των εργαζομένων προσδιορίζεται από παράγοντες που ελέγχονται- καθορίζονται α) σε επίπεδο επιχείρησης και β) σε επίπεδο του κάθε προϊσταμένου ο οποίος έχει την ευθύνη της διοίκησης και συνεπώς και της παρακίνησης των συνεργατών του. Σε επίπεδο επιχείρησης σχεδιάζονται συστήματα και πολιτικές για την παρακίνηση, ικανοποίηση και δέσμευση των εργαζομένων. Τέτοια συστήματα και πολιτικές […]

0 comments
1476_nr3j

Τα χαρακτηριστικά του χαρισματικού ηγέτη

Έχει παρατηρηθεί ότι η χαρισματική ηγεσία είναι η πιο αποτελεσματική. Αυταρχική μέχρι ενός σημείου, αλλά κυρίως δημοκρατική θα την χαρακτηρίζαμε. Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη Αναδεικνύεται Χρησιμοποιεί προσωπική δύναμη Εμπνέει Πείθει Δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης Δίνει έμφαση στους ανθρώπους και στις προσωπικές σχέσεις Διοικεί αποτελεσματικά τις συγκρούσεις Προκαλεί το κατεστημένο, κάνει αλλαγές, καινοτομεί, είναι φορέας αλλαγών […]

0 comments
17062015-5

Πηγές συγκρούσεων στον χώρο εργασίας

Για τον επιτυχή χειρισμό της κάθε σύγκρουσης από τον προϊστάμενο- ηγέτη, βασική προϋπόθεση είναι η διάγνωση και η κατανόηση των γενεσιουργών αιτιών που την δημιουργούν. Αν αυτές οι αιτίες δεν εντοπιστούν επακριβώς, είναι τυχαίο γεγονός το να αντιμετωπιστεί θετικά η σύγκρουση. Συνήθως στην πράξη οι κυριότερες πηγές συγκρούσεων είναι: Συγκρουόμενοι στόχοι: δύο στόχοι είναι συγκρουόμενοι […]

0 comments

Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων

Όλη η εκπαιδευτική διαδικασία προσφέρεται αποκλειστικά από το Marconi University Φορέας αναγνώρισης: Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΤΕΕΝ). Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ Γενικές ΠληροφορίεςΣε ποιους απευθύνεταιΕνότητεςΔίδακτραΠροαπαιτούμενα ΕγγραφήςΣυχνές ΕρωτήσειςΖητήστε περισσότερες πληροφορίες To εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων είναι ενός έτους (ημερολογιακού) και παραδίδεται με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα Αγγλικά [...]
0 comments

Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό Executive MBA | ΕΜΒΑ

To πρόγραμμα έχει ήδη αναγνωριστεί στην Ελλάδα Η όλη εκπαιδευτική διαδικασία προσφέρεται αποκλειστικά από το Πανεπιστήμιο Marconi Γενικές ΠληροφορίεςΑναγνώρισηΠροαπαιτούμενα ΕγγραφήςΣυχνές ΕρωτήσειςΖητήστε περισσότερες πληροφορίες To Executive MBA (ΕΜΒΑ) παραδίδεται εξ αποστάσεως με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα Αγγλικά και είναι διάρκειας ενός έτους, χωρισμένο σε εκπαιδευτικές ενότητες που αφορούν οικονομικά, χρηματοοικονομικά και αγορές, [...]
0 comments

Εξ αποστάσεως ΜΒΑ | International MBA

To πρόγραμμα έχει ήδη αναγνωριστεί στην Ελλάδα Η όλη εκπαιδευτική διαδικασία προσφέρεται αποκλειστικά από το Marconi University Γενικές ΠληροφορίεςΔομήΠιστοποίηση CIMAΑναγνώρισηΠροαπαιτούμενα ΕγγαφήςΣυχνές ΕρωτήσειςΖητήστε περισσότερες πληροφορίες To εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό διοίκησης επιχειρήσεων MBA είναι ενός έτους (ημερολογιακού) και παραδίδεται εξ αποστάσεως  με την μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα Ελληνικά ή τα Αγγλικά. Οι εγγραφές [...]
0 comments