Δωρεάν εξ αποστάσεως σεμινάρια


Ο εκπαιδευτικός οργανισμός CEARS προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ εξ αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια με εγγραφές όλο το έτος.

  1. Εγγραφές όλο το έτος
  2. Δωρεάν παρακολούθηση
  3. Ασύγχρονη Εκπαίδευση
  4. Δυνατότητα πιστοποίησης με κόστος 60€

3D Studio Max

AutoCad

SketchUp

Stress Management

Δημιουργία Ιστοσελίδας

Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων