Επιμόρφωση Ενηλίκων


Το CE.A.R.S προσφέρει μοριοδοτούμενα σεμινάρια εκπαίδευσης ενηλίκων εξ αποστάσεως με εγγραφές όλο το έτος.

Δείτε όλα τα σεμινάρια παρατάτω:

Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων
Εκπαίδευση Eκπαιδευτών Eνηλίκων στα Kέντρα Kράτησης
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Προετοιμασία για εξετάσεις πιστοποίησης
Μεθοδολογία & Μικροδιδασκαλία στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων