Μεθοδολογία Έρευνας: Η Ερευνητική Διαδικασία


2008-11-15_0705Έρευνα είναι κάτι που κάνουν οι άνθρωποι προκειμένου να διαπιστώσουν κάτι με συστηματικό τρόπο, διευρύνοντας κατά συνέπεια τις γνώσεις τους.  Ο όρος «συστηματικός τρόπος» υπονοεί ότι η έρευνα βασίζεται σε λογικές σχέσεις και όχι μόνο σε πεποιθήσεις, επομένως απαιτείται  επεξήγηση των μεθόδων συλλογής δεδομένων, επιχειρηματολογία σχετικά με το γιατί τα αποτελέσματα έχουν νόημα και επεξήγηση των περιορισμών της έρευνας. Επιπλέον,  η έρευνα πρέπει να ολοκληρωθεί σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Επομένως, είναι σημαντικό να οροθετήσουμε  την έρευνά ώστε να έχει συγκεκριμένη προθεσμία ολοκλήρωσης.

Μεταξύ των σκοπών της έρευνας μπορεί να περιλαμβάνονται η περιγραφή, η επεξήγηση, η κατανόηση, η επίκριση και η ανάλυση.

Μέθοδοι και Μεθοδολογία

Μέθοδοι:

  1. τεχνικές και διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση και ανάλυση δεδομένων.
  2. Ερωτηματολόγια, παρατήρηση και συνεντεύξεις
  3. Τεχνικές ανάλυσης ποσοτικών (στατιστικών) και ποιοτικών (μη στατιστικών) δεδομένων.

Μεθοδολογία:

  1. η θεωρία του τρόπου πραγματοποίησης της έρευνας.

Η Ερευνητική Διαδικασία

με1με2

εξ αποστάσεως σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Κανόνες μορφοποίησης διπλωματικής εργασίας

Γραμματοσειρά: Times New Roman Μέγεθος Γραμματοσειράς: 12  (κείμενο) και 10  (υποσημειώσεις) Διάσταση Σελίδας: Α4 Περιθώρια: 2 εκ. (πάνω, κάτω, δεξιά), 2,5 εκ. αριστερά Στοίχιση: Πλήρης Μορφή παραγράφου: 1,5 διάστιχο Παράγραφοι: Μεταξύ των παραγράφων να μεσολαβεί ένα 1,5 διάστιχο κενό.

0 comments

Η δομή της επιστημονικής εργασίας

Η βασική δομή μιας επιστημονικής εργασίας είναι: Τίτλος εργασίας Ο τίτλος πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο σύντοµος και περιεκτικός. Στόχος είναι να προσελκύει τον αναγνώστη, παρέχοντάς του όσο το δυνατό µεγαλύτερη πληροφορία για το θέµα που διαπραγµατεύεται η εργασία. Αν στην εργασία χρησιµοποιούµαι µια συγκεκριµένη µεθοδολογία, αυτή µπορεί να αναφέρεται στον τίτλο. Τον […]

0 comments
vivliografia-references-harvard

Πως γράφω βιβλιογραφία σε εργασία

Η αναφορά στη δουλειά άλλων είναι μια από τις σημαντικότερες ακαδημαϊκές συμβάσεις. Δείχνει αναγνώριση ότι η δική σας δουλειά στηρίζεται (και) σε άλλους, χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσε να γίνει. Δείχνει ότι έχετε έλεγχο των πραγμάτων που έχουν γραφτεί στο πεδίο σας. Αποτρέπει τη λογοκλοπή (plagiarism), ένα από τα σοβαρότερα (αν όχι το σοβαρότερο) […]

0 comments