Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε άρθρα εφημερίδων


Όταν θέλετε να κάνετε αναφορά σε εφημερίδα, θα πρέπει να έχετε συλλέξει τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Το επώνυμο και το αρχικό γράμμα από το μικρό όνομα του αρθρογράφου

 • Τίτλος άρθρου KAI τίτλο εφημερίδας

 • Ημερομηνία κυκλοφορίας της εφημερίδας

 • Τις σελίδες της εφημερίδας στην οποία βρίσκεται το άρθρο

 • Την σελίδα από την οποία πήρατε τις πληροφορίες που χρησιμοποιείτε

 • Τον ιστότοπο στον οποίο έχετε εντοπίσει την πηγή, όταν αναφέρεστε σε ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας.

Αναφορά σε ηλεκτρονική έκδοση εφημερίδας:

Για ένα άρθρο του Travis , στην Guardian την 21η Ιανουαρίου του 2010

 • Εντός του κειμένου αναφέρετε: Ο Travis (2010) αναγνωρίζει….. // Σε ένα άρθρο της εφημερίδας The Guardian από τον Travis (2010)….

 • Στο τέλος της εργασίας, στην λίστα παραπομπών γράφετε:

Travis, A. (2010) ‘Crime drops 8% despite recession’, The Guardian [online], 21 January. Available from: http://www.guardian.co.uk/uk/2010/jan/21/police-figuresunexpected-drop-crime (Accessed 3 January 2010)

Αναφορά σε έντυπη έκδοση εφημερίδας

 • Εντός κειμένου αναφέρετε: Macleod (2010, p.3) ερμηνεύει…. // Το άρθρο του Macleod’s στην εφημερίδα The Times (2010, p.3) υπογραμμίζει…

 • Στο τέλος της εργασίας, στην λίστα παραπομπών γράφετε:

Macleod, A. (2010) ‘Public sector pay freeze’, The Times, 21 January, p.3

Σε περίπτωση που το άρθρο της εφημερίδας έχει ανώνυμο αρθρογράφο, αναφέρετε:

 • Εντός κειμένου: Σε ένα άρθρο στους Times (2010, p.2) φαίνεται οτι…

 • Στο τέλος της εργασίας: The Times (2010) ‘Diplomacy without arms’, The Times, February 1, p.2

vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε εργασίες

Σε περιπτώσεις όπου οι αναφορές σας παραπέμπουν σε πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές διπλωματικές και διδακτορικές διατριβές, γράφετε με σαφή ένδειξη του επιπέδου σπουδών: Εντός του κειμένου : Όπως ο Arnold (1985, p.167) αναλύει…. Το πείραμα έλαβε χώρο πριν 10 χρόνια (Arnold, 1985, p.70). Στην λίστα παραπομπών στο τέλος της εργασίας: Arnold, R.J. (1985) The Schekino experiment: […]

0 comments
vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε άρθρα

Για τις αναφορές σας σε ακαδημαϊκά journal θα χρειαστείτε: Το επώνυμο και το αρχικό γράμμα από το μικρό όνομα των αρθρογράφων Τίτλος άρθρου KAI τίτλο του Journal Ημερομηνία δημοσίευσης Τους αριθμούς volume και issue του journal Όνομα εκδότη / εκδοτικού οίκου Αριθμός σελίδας στην οποία αναφέρεστε (όπου είναι δυνατόν) Τον αριθμό των σελίδων του άρθρου […]

0 comments
vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε Βιβλία

Για τις αναφορές σε βιβλία πρέπει έχετε τα παρακάτω στοιχεία: Το επώνυμο του συγγραφέα και το αρχικό γράμμα από το μικρό του όνομα Τίτλος του βιβλίου Ημερομηνία έκδοσης Τόπος έκδοσης (πόλη) Όνομα εκδότη / εκδοτικού οίκου Σειρά έκδοσης (μετά την 1η έκδοση) Αριθμός σελίδας στην οποία αναφέρεστε (όπου είναι δυνατόν) Ενώ όταν χρησιμοποιείτε ένα κεφάλαιο […]

0 comments

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε άρθρα


Για τις αναφορές σας σε ακαδημαϊκά journal θα χρειαστείτε:

 • Το επώνυμο και το αρχικό γράμμα από το μικρό όνομα των αρθρογράφων

 • Τίτλος άρθρου KAI τίτλο του Journal

 • Ημερομηνία δημοσίευσης

 • Τους αριθμούς volume και issue του journal

 • Όνομα εκδότη / εκδοτικού οίκου

 • Αριθμός σελίδας στην οποία αναφέρεστε (όπου είναι δυνατόν)

 • Τον αριθμό των σελίδων του άρθρου που περιέχονται στο journal.

Ακαδημαϊκό άρθρο

Στην περίπτωση που θέλετε να αναφέρετε στο άρθρο ‘Who killed the Maples?’ του Motluk στο ακαδημαϊκό journal New Scientist, οι αναφορές σας θα πρέπει να είναι:

Εντός του κειμένου :

 • Η Chalk River reactor είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ραδιενεργών υλικών (Motluk, 2010, σ.30).

 • Ο Motluk (2010, p.31) αναλύει …

 • Σύμφωνα με μια πηγή (Motluk, 2010, σ.30) ….

Στο τέλος της εργασίας :

 • Motluk, A. (2010) ‘Who killed the Maples?’, New Scientist, 16 January, pp. 30-33

Ακαδημαϊκά άρθρα με περισσότερους από 4 συγγραφείς

Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείτε την λατινική συντομογραφία ‘et al.’ (και άλλοι) εντός κειμένου, γραμμένη σε italics.

 • Οι Krams et. al. (2009, p.513) υποστηρίζουν ….

 • Σε ένα πρόσφατο άρθρο στο Proceedings of the Royal Society B από τους Krams et. al. (2009, pp.513-518)….

Ενώ στο τέλος του κειμένου, στην λίστα αναφορών γράφετε όλες τις πληροφορίες:

 • Krams, I., Berzins, A., Krama, T., Wheatcroft, D., Igaune, K. and Rantala, M.J. (2009) ‘The increased risk of predation increases cooperation’, Proceedings of the Royal Society B, vol.277, no.1681, 22 February, pp.513-518

Ακαδημαϊκά άρθρα online

Αρκετά από τα journal θα τα βρείτε διαδικτυακά, είτε από τους καταλόγους της βιβλιοθήκης είτε από άλλες πηγές, γεγονός που πρέπει να το αναφέρετε στην λίστα αναφορών στο τέλος του κειμένου.

Ενώ εντός εργασίας χρησιμοποιείτε τον γνωστό τρόπο αναφοράς:

 • Όπως ο Hogan (2006, σ.379) υποστηρίζει. ..

 • …………..(Hogan, 2006, σ.379).

Στο τέλος της εργασίας γράφετε :

 • Hogan, J. (2006) ‘Snapshot, face facts: a blow for Mars conspiracy theorists’, Nature [online], vol. 443, 28

September, p.379. Available from: http://www.nature.com/nature/journal/v443/n7110/full/443379a.html (Accessed 24 January 2010)

Βάσεις δεδομένων journal (databases)

 • βιβλιοθήκη σας παρέχει πρόσβαση σε ορισμένες βάσεις δεδομένων για ακαδημαϊκά άρθρα όπως το ScienceDirect ή το Ebsco. Για παράδειγμα μια αναφορά σε άρθρο που βρίσκεται στο ScienceDirect, γράφεται κανονικά εντός του κειμένου ενώ στο τέλος της εργασίας παραπέμπετε:

 • Geraskin, S.A., Fesenko, S.V. and Alexakhin, R.M. (2008) ‘Effects of non-human species irradiation after the

Chernobyl NPP accident’, Environmental International [online], vol.34, no.6, pp.880-897. Available from: http://www.sciencedirect.com/ (Accessed 21 January 2010)

Ενώ σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι βάσεις δεδομένων παρέχουν μια συντόμευση DOI (Digital Object Identifier) για την ευκολότερη και πιο μόνιμη ηλεκτρονική πρόσβαση του άρθρου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απευθείας την ακριβής διεύθυνση:

 • Geraskin, S.A., Fesenko, S.V.and Alexakhin, R.M. (2008) ‘Effects of non-human species irradiation after the Chernobyl NPP accident’, Environmental International [online],vol.34, no.6, pp.880-897. Available from: doi:10.1016/j.envint.2007.12.012 (ScienceDirect) (Accessed 21 January 2010).

vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε εργασίες

Σε περιπτώσεις όπου οι αναφορές σας παραπέμπουν σε πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές διπλωματικές και διδακτορικές διατριβές, γράφετε με σαφή ένδειξη του επιπέδου σπουδών: Εντός του κειμένου : Όπως ο Arnold (1985, p.167) αναλύει…. Το πείραμα έλαβε χώρο πριν 10 χρόνια (Arnold, 1985, p.70). Στην λίστα παραπομπών στο τέλος της εργασίας: Arnold, R.J. (1985) The Schekino experiment: […]

0 comments
vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε άρθρα εφημερίδων

Όταν θέλετε να κάνετε αναφορά σε εφημερίδα, θα πρέπει να έχετε συλλέξει τις παρακάτω πληροφορίες: Το επώνυμο και το αρχικό γράμμα από το μικρό όνομα του αρθρογράφου Τίτλος άρθρου KAI τίτλο εφημερίδας Ημερομηνία κυκλοφορίας της εφημερίδας Τις σελίδες της εφημερίδας στην οποία βρίσκεται το άρθρο Την σελίδα από την οποία πήρατε τις πληροφορίες που χρησιμοποιείτε […]

0 comments
vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε Βιβλία

Για τις αναφορές σε βιβλία πρέπει έχετε τα παρακάτω στοιχεία: Το επώνυμο του συγγραφέα και το αρχικό γράμμα από το μικρό του όνομα Τίτλος του βιβλίου Ημερομηνία έκδοσης Τόπος έκδοσης (πόλη) Όνομα εκδότη / εκδοτικού οίκου Σειρά έκδοσης (μετά την 1η έκδοση) Αριθμός σελίδας στην οποία αναφέρεστε (όπου είναι δυνατόν) Ενώ όταν χρησιμοποιείτε ένα κεφάλαιο […]

0 comments

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε Βιβλία


Για τις αναφορές σε βιβλία πρέπει έχετε τα παρακάτω στοιχεία:

 • Το επώνυμο του συγγραφέα και το αρχικό γράμμα από το μικρό του όνομα

 • Τίτλος του βιβλίου

 • Ημερομηνία έκδοσης

 • Τόπος έκδοσης (πόλη)

 • Όνομα εκδότη / εκδοτικού οίκου

 • Σειρά έκδοσης (μετά την 1η έκδοση)

 • Αριθμός σελίδας στην οποία αναφέρεστε (όπου είναι δυνατόν)

Ενώ όταν χρησιμοποιείτε ένα κεφάλαιο ή τμήμα (chapter) του βιβλίου πρέπει να έχετε επίσης

 • Όνομα συγγραφέα του κεφαλαίου και αρχικό γράμμα από το μικρό του όνομα καθώς και τον τίτλο του κεφαλαίου

Βιβλίο από 1 συγγραφέα

Ένα παράδειγμα αναφοράς ΕΝΤΟΣ του κειμένου της εργασίας σας είναι το παρακάτω:

 • Σύμφωνα με τον Ransom (2002, p.100) οι πωλήσεις των τζίν….

 • Την δεκαετία του 1980 οι πωλήσεις των τζίν μειώθηκαν (Ransom, 2002, p.100).

 • Οι πωλήσεις των τζίν μειώθηκαν την δεκαετία του ‘80 (Ransom, 2002, p.100) και μετά ….

.ενώ στο τέλος της εργασίας σας, στην λίστα αναφορών (reference list) θα εμφανιστεί ως:

Ransom, D. (2002) The no-nonsense guide to fair trade, Oxford: New Internationalist

Βιβλίο με 2 ή 3 συγγραφείς

Παράδειγμα αναφορών εντός κειμένου

 • Όπως οι Sloman και Wirde (2009, p. 65) υποστηρίζουν…

 • Τα ποσοστά της ανεργίας είναι μεγαλύτερα στις γυναίκες (Sloman and Wirde, 2009, σ.419).

 • Οι εταιρίες που μεροληπτούν εναντίων διαφόρων ομάδων υστερούν σε ταλέντα (Torrington, Hall and Taylor, 2008, σ.579) και….

 • Σύμφωνα με τους Torrington, Hall και Taylor (2008, p.579) οι εταιρίες που……

Στο τέλος της εργασίας στην λίστα παραπομπών

 • Sloman, J. and Wirde, A. (2009) Economics, 7th ed., Harlow: Pearson Education

 • Torrington, D., Hall, L. and Taylor, S. (2008) Human resource management, 7th ed., Harlow: Prentice Hall

(7th ed. = 7th έκδοση (edition) του βιβλίου)

Βιβλίο με 4 ή περισσότερους συγγραφείς

Όταν αναφέρεστε σε βιβλίο με 4 ή περισσότερους συγγραφείς, χρησιμοποιείτε τη λατινική συντομογραφία ‘et al.’ (και άλλοι) εντός κειμένου, γραμμένη σε italics.

Εντός κειμένου γράφετε:

 • Ο Solomon et. al. (2006, σ.69) προτείνει….

 • Η κατανάλωση έχει πρόσφατα γίνει αντικείμενο μελέτης (Solomon et. al., 2006, σ.23).

.ενώ στο τέλος της εργασίας, στην λίστα αναφορών γράφετε:

 • Solomon, M., Bamossy, G., Askegaard, S. and Hogg, M.K. (2006) Consumer behaviour: a European perspective,

3rd ed., Harlow: Financial Times

 Κεφάλαια/τμήματα σε βιβλία

Αρκετά ακαδημαϊκά συγγράμματα είναι συλλογές από κεφάλαια γραμμένα από διαφορετικούς συγγραφείς τα οποία έχουν διορθωθεί και εκδοθεί από έναν ή περισσότερα πρόσωπα (editor). Στο παρακάτω παράδειγμα ο Tiesdell έχει γράψει ένα κεφάλαιο εν ονόματι ‘Glasgow: renaissance on the clyde?’ το οποίο εμφανίζεται σε ένα βιβλίο που έχει εκδωθεί από τον Punter και ονομάζεται Urban design and the British urban renaissance.

Έτσι, εντός του κειμένου αναφέρεται ως ..

 • Ο Tiesdell (2010, p.263) παραθέτει μια επισκόπηση…

 • Η προκυμαία του Clyde έχει αναπτυχθεί σημαντικά (Tiesdell, 2010, p.272).

ενώ στην λίστα αναφορών ως :

 • Tiesdell, S. (2010) ‘Glasgow: renaissance on the clyde?’, in Punter, J. (ed.). Urban design and the British urban

renaissance, Abingdon: Routledge, pp.262-279

Βιβλίο μόνο με editor

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει μόνο editor και όχι συγγραφέας (author) στο βιβλίο , χρησιμοποιείτε την συντομογραφία ed. για να δηλώσετε την ιδιότητα του γράφων.

 • Εντός του κειμένου: Ο Palmer (1996, p.74) σημειώνει οτι…

 • Στο τέλος της εργασίας: Palmer, A. (ed.) (1996) Who’s who in world politics: from 1860 to the present day,

London: Routledge

Βιβλίο χωρίς ημερομηνία έκδοσης

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν αναφέρετε η ημερομηνία έκδοσης του βιβλίου που θέλετε να αναφέρετε , χρησιμοποιείτε την συντομογραφία n.d. (no date).

 • Εντός του κειμένου: Ο Hendry (n.d., σ.21) περιγράφει….

 • Στο τέλος της εργασίας: Hendry, S. (n.d.) Flora and fauna of Scotland, Glasgow: Collins

Βιβλίο χωρίς συγγραφέα

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει όνομα συγγραφέα στην πηγή, αυτή αναφέρεται ως:

 • Εντός του κειμένου : Το Πορτογαλικό λεξικό τσέπης Harraps (1988, p.65) ορίζει ως….

 • Στο τέλος της εργασίας: Harraps’ pocket Portuguese dictionary (1988) London: Harrap

Ηλεκτρονικά βιβλία (e-books)

Βιβλία τα οποία μπορούν να προσεγγιστούν μέσω ηλεκτρονικών καταλόγων αναφέρονται με τον συνήθη τρόπο εντός του κειμένου:

 • Οι Chudley και Greeno (2006, p.26) συμπεραίνουν ότι ….

 • ………… (Chudley and Greeno, 2006, p.26).

.ενώ υπάρχει μια διαφοροποίηση στην λίστα παραπομπών/αναφορών στο τέλος του κειμένου:

Chudley, R. and Greeno, R. (2006) Building Construction Handbook [online], 6th ed., Oxford: Elsevier. Available from:

http://www.netlibrary.com/ (Accessed 21 January 2010)

Μεταφρασμένα βιβλία

Σε αυτή την περίπτωση παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τον μεταφραστή, στην λίστα αναφορών

Ενώ εντός του κειμένου αναφέρετε κανονικά:

Σύμφωνα με τον Vondung (2000, σ.64)….. // Στο έργο του Vondung «The apocalypse in Germany» (2000, σσ.36-50)….

Ενώ στην λίστα αναφορών στο τέλος της εργασίας:

Vondung, K. (2000) The apocalypse in Germany. Translated from German by S.D. Ricks, Columbia: University of Missouri Press

vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε εργασίες

Σε περιπτώσεις όπου οι αναφορές σας παραπέμπουν σε πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές διπλωματικές και διδακτορικές διατριβές, γράφετε με σαφή ένδειξη του επιπέδου σπουδών: Εντός του κειμένου : Όπως ο Arnold (1985, p.167) αναλύει…. Το πείραμα έλαβε χώρο πριν 10 χρόνια (Arnold, 1985, p.70). Στην λίστα παραπομπών στο τέλος της εργασίας: Arnold, R.J. (1985) The Schekino experiment: […]

0 comments
vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε άρθρα εφημερίδων

Όταν θέλετε να κάνετε αναφορά σε εφημερίδα, θα πρέπει να έχετε συλλέξει τις παρακάτω πληροφορίες: Το επώνυμο και το αρχικό γράμμα από το μικρό όνομα του αρθρογράφου Τίτλος άρθρου KAI τίτλο εφημερίδας Ημερομηνία κυκλοφορίας της εφημερίδας Τις σελίδες της εφημερίδας στην οποία βρίσκεται το άρθρο Την σελίδα από την οποία πήρατε τις πληροφορίες που χρησιμοποιείτε […]

0 comments
vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε άρθρα

Για τις αναφορές σας σε ακαδημαϊκά journal θα χρειαστείτε: Το επώνυμο και το αρχικό γράμμα από το μικρό όνομα των αρθρογράφων Τίτλος άρθρου KAI τίτλο του Journal Ημερομηνία δημοσίευσης Τους αριθμούς volume και issue του journal Όνομα εκδότη / εκδοτικού οίκου Αριθμός σελίδας στην οποία αναφέρεστε (όπου είναι δυνατόν) Τον αριθμό των σελίδων του άρθρου […]

0 comments