Μεταπτυχιακά Ψυχολογίας


Η Ψυχολογία είναι μια έκφανση του ανθρώπου από τότε που άρχισε να κατανοεί τον εαυτό του. Ψυχολογία είναι η μελέτη του ατόμου και πιο συγκεκριμένα του τρόπου που σκέφτεται, που δρα, που αντιδρά και αλληλεπιδρά. Καταπιάνεται με όλες τις μορφές συμπεριφοράς, σκέψεων, συναισθημάτων και κινήτρων που οδηγούν σε αυτή την συμπεριφορά.

Η Ψυχολογία είναι ένας ραγδαία αναπτυσσόμενος κλάδος που μελετάται ενδελεχώς στα Πανεπιστήμια ενώ έχει περάσει πλέον και στα σχολεία. Αρχικά συνδέθηκε με τις φυσιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου εγκεφάλου και εξερευνά περιοχές όπως η μάθηση, η μνήμη και η φυσιολογική πνευματική εξέλιξη των παιδιών.

Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία

Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους φοιτητές να ειδικευθούν στις ψυχολογικές και ψυχοθεραπευτικές επιστήμες, να εξοικειωθούν σε μεθόδους συμβουλευτικής σε άτομα, ζευγάρια, γονείς, οργανώσεις, κοινωνία, στην υποστηρικτική παρέμβαση και στην ενθάρρυνση και εξάσκηση με ομάδες και κοινότητες.

Τελειώνοντας το μεταπτυχιακό στην ψυχολογία, οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις:

 • των βασικών κλινικών και ψυχοδυναμικών μοντέλων που συνδέονται με τις ενδοψυχικές διαδικασίες, τις διαπροσωπικές σχέσεις, την έναρξη της ψυχοπαθολογίας και τις κλινικές σχέσεις των μοντέλων με τα άτομα
 • της χρήσης οικολογικών μοντέλων ευημερίας και ποιοτικές μεθόδους έρευνας και παρέμβασης
 • της συγκρότησης της υποκειμενικότητας, της διαδικασίας διαμόρφωσης προσωπικότητας, ηθικής και ιστορικής εκδήλωσης
 • των βασικών διαγνωστικών μοντέλων της αξιολόγησης της προσωπικότητας, απαραίτητη να σχηματίσει μια θεραπευτική πρόταση
 • των μεθόδων και τεχνικών συλλογής δεδομένων σαν αυτά που συνδέονται με: ψυχοδυναμική και εθνογραφική παρατήρηση, ατομική και ομαδική αξιολόγηση, τεστ προσωπικότητας, οργάνωση πολιτιστικής ανάλυσης, αξιολόγηση συνεδρίων και τέλος κλινική αξιολόγηση με άτομα και ομάδες.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Εκπαιδευτική Ψυχολογία: Ανθρώπινη Ανάπτυξη και Μάθηση (MSc)

Το Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως στην Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας εστιάζεται στη μελέτη των γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικο-πολιτισμικών διαδικασιών που συνιστούν το υπόβαθρο της εκπαίδευσης και της δια βίου ανθρώπινης ανάπτυξης. Απευθύνεται στους εν ενεργεία ή εν δυνάμει εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση του φυσιολογικού κατά του αποκλίνοντος προτύπου ανάπτυξης και μάθησης. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα αποβλέπει στη σε βάθος κατάρτιση των εκπαιδευτικών στους τομείς:

 • Των θεωρητικών προσεγγίσεων της μάθησης και των εκπαιδευτικών τους εφαρμογών.
 • Των μαθησιακών δυσκολιών, ιδιαίτερα στις εξελικτικές φάσεις της προσχολικής , σχολικής και εφηβικής ηλικίας, με απώτερο στόχο την ad hoc αντιμετώπιση τους ή την παραπομπή τους στα θεσμικώς αρμόδια όργανα.
 • Της κατά πεδίο ψυχολογικής ανάπτυξης με έμφαση στην προσχολική, σχολική και εφηβική ηλικία και την ενδοεξάρτηση της με τις μαθησιακές διαδικασίες.
 • Των κυριοτέρων εξελικτικών διαταραχών όπως αυτές εκδηλώνονται στην παιδική και την εφηβική ηλικία και των επιπτώσεων τους στο μαθησιακό αποτέλεσμα.
 • Των ταυτοτήτων φύλου και τη διασύνδεση τους με το σχολικό πλαίσιο.
 • Της συνειδητοποίησης του ρόλου που ασκούν οι πολιτισμικές και κοινωνικές παράμετροι στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης του εκπαιδευτικού με μαθητές και γονείς.
 • Των τεχνικών και των μεθόδων εκπαιδευτικής έρευνας.

Το Μεταπτυχιακό απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτους Παιδαγωγικής / Εκπαίδευσης ή παρόμοιων κλάδων που εργάζονται ή αναζητούν εργασία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σε όλο το φάσμα τη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.
 • Απόφοιτους Ψυχολογίας που επιθυμούν να συνεχίσουν μια ερευνητική ή ακαδημαϊκή καριέρα στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία.
 • Διευθυντές και εργαζόμενους σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία ή ιδρύματα κατάρτισης, που ενδιαφέρονται για περαιτέρω ενίσχυση και εξειδίκευση των γνώσεών τους στον τομέα της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Guglielmo-Marconi-University

Bachelor εξ αποστάσεως

Προπτυχιακές σπουδές εξ αποστάσεως από το Marconi University Bachelor εξ αποστάσεως Διάρκεια Γλώσσα Δίδακτρα Επιστήμες Ψυχολογίας και Τεχνικές 3 χρόνια Αγγλικά 6000€ Η/Υ | Bachelor of Computer Engineering 3 χρόνια Αγγλικά 6000€ Οικονομικές Επιστήμες 3 χρόνια Ιταλικά 6000€ Πολιτικές επιστήμες & Διεθνείς σχέσεις 3 χρόνια Ιταλικά 6000€ Εξ αποστάσεως πτυχίο στην Ψυχολογία| Bachelor of Psychological […]

0 comments
marconi university αναγνωρισηEuroPsy

Marconi University αναγνώριση Europsy

Το Marconi University προσφέρει εξ αποστάσεως σπουδές και βρίσκεται ανάμεσα στα Πανεπιστήμια της Ιταλίας που διαθέτουν Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Ψυχολογία τα οποία πληρούν τα κριτήρια που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Ψυχολόγων αναφορικά με το EuroPsy. Τι είναι το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό στην Ψυχολογία Europsy που διαθέτει το Marconi University; Το EuroPsy (ή […]

0 comments

 

Διοίκηση σχολικών μονάδων: Σύγχρονες Τάσεις


Μεταπτυχιακό στη διοίκηση σχολικών μονάδων εξ αποστάσεως
Μεταπτυχιακό στη διοίκηση σχολικών μονάδων εξ αποστάσεως. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Οργανωσιακή Κουλτούρα

Η οργανωσιακή παιδεία, δηλαδή η κοινή κουλτούρα που διαμορφώνεται στα μέλη ενός οργανισμού, θεωρείται κρίσιμη για την αποτελεσματικότητά του. Η οργανωσιακή κουλτούρα στον σύγχρονο οργανισμό δεν έχει συγκεντρωτικό χαρακτήρα, αλλά «βασίζεται στη δέσμευση και αφοσίωση των εργαζόμενων», οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά, παίρνουν πρωτοβουλίες και εκφράζουν τις καινοτόμες ιδέες τους. Με την έννοια «κουλτούρα» ορίζουμε τις κοινές αξίες, πιστεύω, παραδοχές και κανόνες που έχουν αναπτυχθεί σταδιακά ή έχουν οριστεί και διέπουν τα μέλη μιας οργάνωσης, τα οποία σκέπτονται και συμπεριφέρονται σαν ομάδα με κοινούς κώδικες, έχουν κοινούς στόχους και όραμα. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώνεται μία κοινή νοοτροπία που παίζει μεγάλο ρόλο στην ισορροπία του οργανισμού. Ανάλογα με το σύνολο των αξιών της αλλά και της ευθυγράμμισής της ή μη με τα βασικά δεδομένα του οργανισμού, μπορεί να οδηγεί σε παραγωγικές ενέργειες ή στην καταστροφή. Ο αντίκτυπος της κουλτούρας σχετίζεται με το περιεχόμενό της, την ένταση και την έκτασή της στον οργανισμό. Συχνά, μια οργάνωση καλείται να υιοθετήσει μια εξωτερική κουλτούρα, στην οποία προσπαθεί να προσαρμοστεί. Όμως, η υφιστάμενη κουλτούρα μπορεί να «εμποδίσει αλλαγές, υλοποίηση πολιτικών ή εφαρμογή προγραμμάτων και να επιδράσει πάνω στην αποτελεσματικότητα της οργάνωσης. Παράδειγμα αποτελεί η αναδιάρθρωση του Ελληνικού Δημόσιου Τομέα, οι εργαζόμενοι του οποίου καλούνται να αλλάξουν μια παγιωμένη κουλτούρα δεκαετιών που βασίζονταν στην αναποτελεσματικότητα και την έλλειψη επαγγελματισμού με μια νέα κουλτούρα σύγχρονης διοίκησης. Η οργανωσιακή κουλτούρα μπορεί να διαμορφωθεί από την ανώτατη διοίκηση και να διαχυθεί στα στελέχη και τους υπαλλήλους υπό μορφή οράματος, στόχων, πολιτικών, αξιών και κανόνων. Εδώ διαφαίνεται ο κρίσιμος ρόλος του ηγέτη-μάνατζερ, η συμπεριφορά και η ενεργή συμμετοχή του οποίου στα δρώμενα του οργανισμού δύναται να αποτελέσει πρότυπο για τους εργαζόμενους.

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης, που αφορά όλες τις λειτουργίες του οργανισμού, με στόχο την ικανοποίηση του πολίτη-πελάτη, που, στην περίπτωση της εκπαίδευσης είναι οι γονείς και η αγορά εργασίας. Υπάρχουν εθνικοί (ΕΛΟΤ) και διεθνείς (ISO:9000, BS5750) οργανισμοί που προωθούν την ανάπτυξη της ΔΟΠ σε οργανισμούς, παρέχοντας υπηρεσίες πιστοποίησης και διασφάλισης ποιότητας. Η ανάγκη υιοθέτησης στρατηγικής ποιότητας σχετίζεται άμεσα με τη διαχείριση αλλαγών με σκοπό τα επιτυχημένα αποτελέσματα στους στόχους του οργανισμού. Η προσέγγιση είναι καθαρά πελατοκεντρική και ορίζει την έννοια της ποιότητας που είναι η ανταπόκριση σε συγκεκριμένες προδιαγραφές και πρότυπα ποιότητας. Στόχος είναι η αποτελεσματικότητα σε σχέση με αξίες ή στόχους που έχουν προαποφασιστεί και περιγράφονται μέσα από κριτήρια-δείκτες ποιότητας. Οι αξίες αυτές αποτελούν τα «τυπικά χαρακτηριστικά του ποιοτικού και αποτελεσματικού σχολείου και αντιμετωπίζονται ως επιδιωκόμενες».smart-goals

Tο σημείο κλειδί στη Δημόσια Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι το πώς θα διατηρήσουμε τα θετικά στοιχεία του ήθους του οργανισμού. με τρόπο που να έχει βιωσιμότητα στο μεταβαλλόμενο πολιτικό και αναπτυξιακό περιβάλλον μέσα στο οποίο εργάζονται οι δημόσιοι υπάλληλοι. Προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή ενός τέτοιου μοντέλου είναι όχι μόνο η δέσμευση αλλά ο άρτιος συντονισμός και η αξιολόγηση, καθώς, σύμφωνα με έρευνες, παρατηρείται το φαινόμενο μειωμένης ποιότητας υπηρεσιών σε οργανισμούς που έχουν δεσμευτεί στην εφαρμογή της ΔΟΠ. Σήμερα, επιχειρείται πιλοτικά, πρόγραμμα Αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με το οποίο θα αναπτυχτούν «διαδικασίες προγραμματισμού και αποτίμησης της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και στη συνέχεια θα διαμορφώσουν, θα υλοποιήσουν, θα παρακολουθούν και θα αξιολογήσουν Σχέδια Δράσης με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση της σχολικής μονάδας».

Στρατηγικό Μάνατζμεντ

Το στρατηγικό μάνατζμεντ αποτελείται από την εφαρμογή ενός σχεδίου της στρατηγικής κατεύθυνσης, έπειτα από ανίχνευση του περιβάλλοντος, ώστε να υλοποιήσει και στη συνέχεια να αξιολογήσει το όραμα, την αποστολή και τους στόχους που έχει θέσει. O στρατηγικός σχεδιασμός, επίσης, προσδιορίζει και τους υλικούς πόρους που πρέπει ο οργανισμός να διαθέτει ή να βρει από συνεργαζόμενους φορείς για την επιτυχή υλοποίηση των στόχων της. Οι στρατηγικοί στόχοι πρέπει συνεχώς να επικαιροποιούνται ανάλογα με τις αλλαγές που συντελούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά σχολικό έτος). Η αριστεία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του στρατηγικού μάνατζμεντ οδηγούν καθιστούν τον οργανισμό,  οργανισμό που μαθαίνει, με στρατηγικό πλεονέκτημα.

Συγκριτική Αξιολόγηση (Benchmarking)

Το Benchmarking είναι μια σύγχρονη μέθοδος αξιολόγησης που βασίζεται στη σύγκριση των επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας ενός οργανισμού με άλλους της ίδιας βαθμίδας. Η συγκριτική αξιολόγηση ενός οργανισμού με έναν άλλο με μεγαλύτερες επιδόσεις έχει πολλά πλεονεκτήματα, καθώς εντοπίζει περιοχές βελτίωσης με αποτέλεσμα την αύξηση της αποδοτικότητας. Παράλληλα, είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης μειωμένου κόστους, επειδή στην ουσία ο οργανισμός μαθαίνει μέσα από τις καλές πρακτικές (best practices) ενός άλλου οργανισμού. Το Benchmarking διακρίνεται σε στρατηγικό και λειτουργικό, ανάλογα με τους τομείς με τους οποίους επιθυμεί να συγκριθεί και σε εξωτερικό (σύγκριση με άλλο οργανισμό) ή εσωτερικό (σύγκριση απόδοσης τμημάτων εντός οργανισμού)

Διοίκηση Αλλαγών

Σε ανώτερο επίπεδο λειτουργίας, ο ίδιος οργανισμός ως αυτόνομο περιβάλλον μπορεί να χαράζει τον δρόμο της αλλαγής και να οδηγεί τις εξελίξεις στις οποίες καλούνται να προσαρμοστούν οι άλλimagesοι γύρω του. Επομένως, τα ενδεχόμενα είναι τρία:

«Δεν αλλάζεις, έτσι δεν προσαρμόζεσαι, άρα πεθαίνεις

Αλλάζεις για να προσαρμοσθείς στις εξελίξεις και επιβιώνεις

Οδηγείς τις εξελίξεις στις οποίες προσαρμόζονται οι άλλοι και επιτυγχάνεις»

Στη μεταμοντέρνα εποχή αβεβαιότητας και χαοτικών συστημάτων που διανύουμε, ο οργανισμός έχει – περισσότερο από ποτέ – ανάγκη την επικοινωνία και διαμόρφωση υγιών σχέσεων. Η διαχείριση των αλλαγών σε έναν σύγχρονο οργανισμό προϋποθέτει στρατηγικές επικοινωνίας, καθώς οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις ευμετάβλητες συνθήκες του περιβάλλοντος στις οποίες ο οργανισμός πρέπει να αντιδρά άμεσα. Την ευελιξία και προσαρμοστικότητα του οργανισμού μπορούν να διασφαλίσουν η αποκέντρωση, οι ποιοτικές σχέσεις εντός και εκτός των πλαισίων του οργανισμού, η επιμόρφωση και συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού και η εξέταση των συνθηκών του περιβάλλοντος.

marconi university εξ αποστασεωσ

Marconi University εξ αποστάσεως σπουδές

Tο Marconi University είναι το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο στην Ιταλία σε θέματα εξ αποστάσεως σπουδών. Tα προγράμματά του αναγνωρίζονται τόσο στην Ε.Ε όσο και στις Η.Π.Α, ενώ βρίσκεται στις πρώτες θέσεις κατάταξης σε θέματα έρευνας παγκοσμίως. Συγκεκριμένα: 4η θέση στις περιφερειακές κοινές δημοσιεύσεις (regional joint publications) 5η θέση στις διεθνείς κοινές δημοσιεύσεις (international joint […]

0 comments
toon271

Ο ρόλος των προϊσταμένων στην παρακίνηση

Η παρακίνηση των εργαζομένων προσδιορίζεται από παράγοντες που ελέγχονται- καθορίζονται α) σε επίπεδο επιχείρησης και β) σε επίπεδο του κάθε προϊσταμένου ο οποίος έχει την ευθύνη της διοίκησης και συνεπώς και της παρακίνησης των συνεργατών του. Σε επίπεδο επιχείρησης σχεδιάζονται συστήματα και πολιτικές για την παρακίνηση, ικανοποίηση και δέσμευση των εργαζομένων. Τέτοια συστήματα και πολιτικές […]

0 comments
1476_nr3j

Τα χαρακτηριστικά του χαρισματικού ηγέτη

Έχει παρατηρηθεί ότι η χαρισματική ηγεσία είναι η πιο αποτελεσματική. Αυταρχική μέχρι ενός σημείου, αλλά κυρίως δημοκρατική θα την χαρακτηρίζαμε. Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού ηγέτη Αναδεικνύεται Χρησιμοποιεί προσωπική δύναμη Εμπνέει Πείθει Δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης Δίνει έμφαση στους ανθρώπους και στις προσωπικές σχέσεις Διοικεί αποτελεσματικά τις συγκρούσεις Προκαλεί το κατεστημένο, κάνει αλλαγές, καινοτομεί, είναι φορέας αλλαγών […]

0 comments
εξ αποστάσεως σεμινάρια για εκπαιδευτικούς

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια για εκπαιδευτικούς με εγγραφές όλο το έτος

0 comments