Πως γράφω βιβλιογραφία σε εργασία


Η αναφορά στη δουλειά άλλων είναι μια από τις σημαντικότερες ακαδημαϊκές συμβάσεις.

 1. Δείχνει αναγνώριση ότι η δική σας δουλειά στηρίζεται (και) σε άλλους, χωρίς τους οποίους δεν θα μπορούσε να γίνει.
 2. Δείχνει ότι έχετε έλεγχο των πραγμάτων που έχουν γραφτεί στο πεδίο σας.
 3. Αποτρέπει τη λογοκλοπή (plagiarism), ένα από τα σοβαρότερα (αν όχι το σοβαρότερο) ακαδημαϊκό «αμάρτημα»: η διαδικασία αντιγραφής των ιδεών ή των γραπτών ενός άλλου και η παρουσίασή τους ως πρωτότυπων.
 4. Από τα διαθέσιμα στυλ, επιλέγουμε ένα και το ακολουθούμε με συνέπεια σε όλη την εργασία μας.

Τι είναι η λογοκλοπή;

Με τον όρο λογοκλοπή δηλώνεται η ιδιοποίηση έργων ή ιδεών άλλων δημιουργών. Ανεξάρτητα εάν υπάρχει η πρόθεση ή όχι, πρόκειται για λογοκλοπή κάθε φορά που χρησιμοποιούμε τις ιδέες, τις αντιλήψεις ή μέρος του έργου άλλου δημιουργού παρουσιάζοντας το ως δικό μας. Η λογοκλοπή αποτελεί ηθικό παράπτωμα και για αυτό δεν είναι αποδεκτή στην ακαδημαϊκή γραφή.

copy_paste-750x410-1

Λογοκλοπή έχουμε κάθε φορά που:

 1. Χρησιμοποιούμε ολόκληρο το έργο, λέξεις ή ιδέες ενός άλλου δημιουργού (ή ακόμα και από προηγούμενο δικό μας έργο! = self-plagiarism*) χωρίς να γίνεται αναφορά στην πηγή από την οποία αντλήσαμε αυτές τις πληροφορίες
 2. Παραθέτουμε αυτούσιες φράσεις ή προτάσεις από κάποια πηγή χωρίς να τις περικλείουμε σε εισαγωγικά «…» και χωρίς να αναφέρουμε την πηγή από την οποία προέρχονται
 3. Παραφράζουμε, δηλαδή παρουσιάζουμε με δικό μας λόγο και ύφος κάποια κάποια πληροφορία ή τα επιχειρήματα ενός συγγραφέα, χωρίς να αναφερόμαστε στην πηγή
 4. Παραποιούμε ή αλλοιώνουμε πληροφορίες ή δεδομένα από κάποια άλλη πηγή
 5. Αναλαμβάνουμε να κάνουμε την εργασία άλλου ατόμου ή και αντίθετα, όταν αναθέτουμε σε κάποιον άλλο να κάνει τη δική μας εργασία

Πώς αναφέρουμε τη βιβλιογραφία

 1. Η βιβλιογραφία παρατίθεται στο τέλος του κειμένου με αλφαβητική σειρά, ως προς το επώνυμο των συγγραφέων. Μπορεί να είναι ενιαία ή να χωρίζεται ανά είδος πηγών ή/και ανά γλώσσα (ελληνόγλωσση, ξενόγλωσση κλπ).
 2. Συνήθως βάζουμε όλες τις Βιβλιογραφικές Αναφορές από το κείμενο. Αν θέλουμε να προσθέσουμε Συμπληρωματική Βιβλιογραφία, τη διαχωρίζουμε από τις αναφορές.
 3. Πάντα υπακούμε στον τρόπο που ορίζεται από το πανεπιστημιακό τμήμα/επιστημονικό περιοδικό κλπ. Υπάρχουν μικρές διαφορές μεταξύ στυλ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κατευθύνσεις, μαθαίνουμε και ακολουθούμε με συνέπεια ένα στυλ.
vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε ιστοσελίδες

Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστείτε για την αναφορά σας τα παρακάτω: Το επώνυμο και το αρχικό γράμμα από το μικρό όνομα του γράφων Ηλεκτρονική διεύθυνση που βρήκατε την πληροφορία Τίτλο ή όνομα ιστότοπου Τίτλο άρθρου ή σελίδας Ημερομηνία δημοσίευσης Ημερομηνία που προσεγγίσατε την πληροφορία Τον αριθμό των σελίδων του άρθρου (π.χ. για PDF εκδόσεις). […]

0 comments
vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε εργασίες

Σε περιπτώσεις όπου οι αναφορές σας παραπέμπουν σε πτυχιακές εργασίες, μεταπτυχιακές διπλωματικές και διδακτορικές διατριβές, γράφετε με σαφή ένδειξη του επιπέδου σπουδών: Εντός του κειμένου : Όπως ο Arnold (1985, p.167) αναλύει…. Το πείραμα έλαβε χώρο πριν 10 χρόνια (Arnold, 1985, p.70). Στην λίστα παραπομπών στο τέλος της εργασίας: Arnold, R.J. (1985) The Schekino experiment: […]

0 comments
vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε άρθρα εφημερίδων

Όταν θέλετε να κάνετε αναφορά σε εφημερίδα, θα πρέπει να έχετε συλλέξει τις παρακάτω πληροφορίες: Το επώνυμο και το αρχικό γράμμα από το μικρό όνομα του αρθρογράφου Τίτλος άρθρου KAI τίτλο εφημερίδας Ημερομηνία κυκλοφορίας της εφημερίδας Τις σελίδες της εφημερίδας στην οποία βρίσκεται το άρθρο Την σελίδα από την οποία πήρατε τις πληροφορίες που χρησιμοποιείτε […]

0 comments
vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε άρθρα

Για τις αναφορές σας σε ακαδημαϊκά journal θα χρειαστείτε: Το επώνυμο και το αρχικό γράμμα από το μικρό όνομα των αρθρογράφων Τίτλος άρθρου KAI τίτλο του Journal Ημερομηνία δημοσίευσης Τους αριθμούς volume και issue του journal Όνομα εκδότη / εκδοτικού οίκου Αριθμός σελίδας στην οποία αναφέρεστε (όπου είναι δυνατόν) Τον αριθμό των σελίδων του άρθρου […]

0 comments
vivliografia-references-harvard

Οδηγός Ακαδημαϊκών Αναφορών – Αναφορές σε Βιβλία

Για τις αναφορές σε βιβλία πρέπει έχετε τα παρακάτω στοιχεία: Το επώνυμο του συγγραφέα και το αρχικό γράμμα από το μικρό του όνομα Τίτλος του βιβλίου Ημερομηνία έκδοσης Τόπος έκδοσης (πόλη) Όνομα εκδότη / εκδοτικού οίκου Σειρά έκδοσης (μετά την 1η έκδοση) Αριθμός σελίδας στην οποία αναφέρεστε (όπου είναι δυνατόν) Ενώ όταν χρησιμοποιείτε ένα κεφάλαιο […]

0 comments