Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Δεξιοτήτων


Η Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Δεξιοτήτων στόχο έχει την ανάδειξη της σημασίας της ανάπτυξης των δεξιοτήτων των νέων και γιορτάζεται, από το 2014 με απόφαση του ΟΗΕ, κάθε χρόνο στις 15 Ιουλίου

Επαναπροσδιορίζοντας τις νεανικές δεξιότητες μετά την πανδημία

Η Παγκόσμια Ημέρα Νεανικών Δεξιοτήτων 2021 θα πραγματοποιηθεί και πάλι σε ένα προκλητικό πλαίσιο λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας COVID-19.

  • Η UNESCO εκτιμά ότι τα σχολεία έκλεισαν πλήρως ή εν μέρει για περισσότερες από 30 εβδομάδες μεταξύ Μαρτίου 2020 και Μαΐου 2021 στις μισές χώρες του κόσμου. Στα τέλη Ιουνίου, 19 χώρες είχαν ακόμη πλήρως κλειστά τα σχολεία, επηρεάζοντας σχεδόν 157 εκατομμύρια μαθητές, ενώ 768 εκατομμύρια μαθητές επηρεάστηκαν από το μερικό κλείσιμο σχολείων.

  • Οι ερωτηθέντες σε μια έρευνα για ιδρύματα τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (TVET) που συλλέχθηκαν από κοινού από την UNESCO, τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και την Παγκόσμια Τράπεζα ανέφεραν ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είχε γίνει ο πιο συνηθισμένος τρόπος μετάδοσης δεξιοτήτων.

  • Οι εκτιμήσεις της ΔΟΕ δείχνουν ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, η απασχόληση των νέων μειώθηκε κατά 8,7% το 2020, σε σύγκριση με 3,7% για τους ενήλικες, με την πιο έντονη πτώση να παρατηρείται στις χώρες μεσαίου εισοδήματος. Οι συνέπειες αυτής της διαταραχής στις πρώιμες εμπειρίες της νεολαίας στην αγορά εργασίας θα μπορούσαν να διαρκέσουν για χρόνια.

Η Παγκόσμια Ημέρα Δεξιοτήτων Νέων 2021 θα αποτίσει φόρο τιμής στην ανθεκτικότητα και τη δημιουργικότητα των νέων μέσω της κρίσης. Οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα TVET έχουν προσαρμοστεί στην πανδημία και την ύφεση, θα σκεφτούν πώς αυτά τα συστήματα μπορούν να συμμετάσχουν στην ανάκαμψη και θα φανταστούν τις προτεραιότητες που πρέπει να υιοθετήσουν για τον κόσμο μετά τον COVID-19.wysd

Γιατί είναι σημαντική η Παγκόσμια Ημέρα Δεξιοτήτων Νέων;

Το 2014, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κήρυξε την 15η Ιουλίου ως Παγκόσμια Ημέρα Δεξιοτήτων για τη Νεολαία, για να γιορτάσει τη στρατηγική σημασία του εξοπλισμού των νέων με δεξιότητες για απασχόληση, αξιοπρεπή εργασία και επιχειρηματικότητα. Έκτοτε, οι εκδηλώσεις της Παγκόσμιας Ημέρας Δεξιοτήτων Νέων παρείχαν μια μοναδική ευκαιρία για διάλογο μεταξύ των νέων, των ιδρυμάτων τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (TVET), επιχειρήσεων, οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, υπεύθυνων χάραξης πολιτικής και αναπτυξιακών εταίρων. Οι συμμετέχοντες τόνισαν την ολοένα αυξανόμενη σημασία των δεξιοτήτων καθώς ο κόσμος ξεκινά τη μετάβαση προς ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης

Τι ρόλο παίζει η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση;

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι κεντρικές για την επίτευξη της ατζέντας του 2030 . Το όραμα της Διακήρυξης Incheon: Η εκπαίδευση 2030 καλύπτεται πλήρως από τον Στόχο Αειφόρου Ανάπτυξης 4«Εξασφαλίστε περιεκτική και δίκαιη ποιοτική εκπαίδευση και προωθήστε ευκαιρίες διά βίου μάθησης για όλους». Η εκπαίδευση 2030 αποδίδει ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, ειδικά όσον αφορά την πρόσβαση σε προσιτή ποιότητα Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (TVET). την απόκτηση τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων για απασχόληση, αξιοπρεπή εργασία και επιχειρηματικότητα · την εξάλειψη της ανισότητας των φύλων και τη διασφάλιση της πρόσβασης των ευάλωτων ατόμων. Σε αυτό το πλαίσιο, το TVET αναμένεται να αντιμετωπίσει τις πολλαπλές απαιτήσεις οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής φύσης, βοηθώντας τους νέους και τους ενήλικες να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για απασχόληση, αξιοπρεπή εργασία και επιχειρηματικότητα, προωθώντας δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και υποστηρίζοντας τις μεταβάσεις σε πράσινες οικονομίες και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Το TVET μπορεί να εξοπλίσει τους νέους με τις δεξιότητες που απαιτούνται για την πρόσβαση στον κόσμο της εργασίας, συμπεριλαμβανομένων δεξιοτήτων για αυτοαπασχόληση. Το TVET μπορεί επίσης να βελτιώσει την ανταπόκριση στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις δεξιοτήτων από εταιρείες και κοινότητες, να αυξήσει την παραγωγικότητα και να αυξήσει τα επίπεδα των μισθών. Το TVET μπορεί να μειώσει τα εμπόδια πρόσβασης στον κόσμο της εργασίας, για παράδειγμα μέσω της μαθησιακής μάθησης και διασφαλίζοντας ότι οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν αναγνωρίζονται και πιστοποιούνται. Το TVET μπορεί επίσης να προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων για άτομα με χαμηλή εξειδίκευση που είναι ανήλικοι ή άνεργοι, εκτός σχολικής νεολαίας και ατόμων που δεν έχουν εκπαίδευση, απασχόληση και κατάρτιση (NEETs).

Πηγή