Νέα συνεργασία


Ο οργανισμός μας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον κ. Δημήτριο Κτενίδη, ο οποίος ασχολείται με την απασχόληση στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2005 και συμμετέχει σε επιτροπές απασχόλησης και διακυβέρνησης τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Η στρατηγική αυτή συνεργασία συνάφθηκε με στόχο την υποστήριξη υποψηφίων σε διαγωνισμούς πρόσληψης στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πλαίσιο αυτής της σύμπραξης έχει ήδη δημιουργηθεί ένα καινοτόμο, πλήρες και ολοκληρωμένο πρόγραμμα, διάρκειας 200 ωρών, υποστήριξης υποψηφίων σε διαγωνισμούς πρόσληψης στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παρακάτω παρατίθεται μία σύντομη συνέντευξη με τον κ. Κτενίδη για να κάνουμε μια πρώτη γνωριμία τόσο με τον ίδιο, όσο και με το πρόγραμμα.

 

Κύριε Κτενίδη, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι νέο στην Ελλάδα. Τι ακριβώς αφορά;

Το πρόγραμμα αυτό είναι πράγματι νέο και καινοτόμο. Δεν υπάρχει σε κανέναν άλλο εκπαιδευτικό οργανισμό και συνεπώς το CEARS είναι πρωτοπόρος στην ικανοποίηση μια σημαντικής εκπαιδευτικής ανάγκης. Τα θεσμικά όργανα της ευρωπαϊκής ένωσης είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης στην Ευρώπη, σε ότι αφορά τους υπαλλήλους που απασχολούν. Κάθε χρόνο διενεργείται πληθώρα από διαδικασίες πρόσληψης για διάφορες κατηγορίες εργαζομένων. Εμείς εξηγούμε στον κάθε ενδιαφερόμενο όλα τα βήματα, από το πώς να αναζητήσει τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας και να υποβάλλει αίτηση μέχρι να φτάσει στην τελική συνέντευξη. Σε αυτό το πρόγραμμα αναλύουμε τα πρώτα στάδια της επιλογής και σε ένα μεταγενέστερο θα εξετάσουμε τις τελικές δοκιμασίες.

Υπάρχουν αντίστοιχα προγράμματα στο εξωτερικό;

Η προετοιμασία των υποψηφίων για συμμετοχή στους διαγωνισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί βασικό πρόγραμμα μεγάλων εκπαιδευτικών οργανισμών σε όλη την Ευρώπη, δημόσιων και ιδιωτικών. Ενδεικτικά αναφέρω την περίφημη Γαλλική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (Ecole Nationale dAdministration), η οποία προσφέρει ένα παρόμοιο πρόγραμμα μεγάλης διάρκειας και ισχυρίζεται ότι όποιος το ακολουθήσει αυξάνει κατά 8 φορές τις πιθανότητες του να προσληφθεί! Συνεπώς, υπάρχει η ανάγκη επιμόρφωσης πάνω σε αυτό το ζήτημα.

Γιατί κάποιος πρέπει να ακολουθήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα και όχι ένα από τα προγράμματα του εξωτερικού;

Πρώτα από όλα το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το μόνο που παρέχεται στην ελληνική γλώσσα. Έτσι κάθε πληροφορία θα είναι άμεσα κατανοητή σε όλους τους συμμετέχοντες, ακόμη και αν μερικές έννοιες είναι πολύπλοκες ή σύνθετες. Τα πρώτα στάδια των διαγωνισμών πρόσληψης διενεργούνται στη μητρική γλώσσα των υποψηφίων. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η ανάλυση τους στα ελληνικά. Επιπλέον, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι αρκετά ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των διαγωνιστικών διαδικασιών, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από τα τέλη του 2016. Μέσα από τη συνεχή εξάσκηση και την επίλυση προβλημάτων, οι υποψήφιοι θα είναι έτοιμοι να συμμετάσχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Τέλος, το κόστος του προγράμματος είναι πολύ χαμηλό και αποτελεί προσφορά του οργανισμού μας στους υποψηφίους που θα εγγραφούν στον πρώτο κύκλο που ξεκινάει τον Ιανουάριο του 2017.

 

Ποια είναι η προσωπική σας εμπειρία στις διαδικασίες πρόσληψης στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Παρακολουθώ τις διαδικασίες αυτές με προσωπικό ενδιαφέρον από το 2005. Φυσικά από τότε έχουν επέλθει πολλές και σημαντικές αλλαγές. Έχω συμμετάσχει με επιτυχία σε διαγωνισμούς πρόσληψης και έχω εργαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια της εργασίας μου είχα μεταξύ άλλων την αρμοδιότητα να αξιολογώ τις αιτήσεις των υποψηφίων για συγκεκριμένους διαγωνισμούς. Επομένως, έχω πλήρη γνώση για το τι απαιτείται και τι χρειάζεται να κάνει και να ξέρει ένας υποψήφιος για να έχει σημαντικές πιθανότητες πρόσληψης. Σε ότι αφορά την εκπαίδευση γενικότερα, είμαι πιστοποιημένος εκπαιδευτής του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, έχω σχεδιάσει και διδάξει προγράμματα που αφορούν τις ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες από τις δημόσιες υπηρεσίες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα όμως είναι μια μεγάλη πρόκληση καθώς νιώθω την ευθύνη να πάρω από το χέρι και να φτάσω στην επιτυχία όσους πραγματικά θέλουν να πετύχουν σημαντικά πράγματα στη ζωή τους.

 

Γιατί είναι καλό για κάποιον να εργαστεί στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

Η εμπειρία της εργασίας στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε μόνιμη είτε σε προσωρινή βάση, είναι πραγματικά μοναδική. Οι συνθήκες εργασίας είναι άριστες. Η εργασία για κάθε υπάλληλο είναι απόλυτα συγκεκριμένη και καθορισμένη. Το εργασιακό καθεστώς είναι διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύει τις συνθήκες οικογενειακής αρμονίας των υπαλλήλων. Οι αμοιβές είναι ιδιαίτερα υψηλές και μέσω του ευέλικτου συστήματος προαγωγών, διαρκώς αυξανόμενες. Σε κάθε υπάλληλο παρέχονται σημαντικές δυνατότητες επαγγελματικής ανάπτυξης, εξειδίκευσης και εκπαίδευσης. Αυτά είναι μόνο μερικά από τα πολλά πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτό το λόγο, ο ανταγωνισμός για κάθε θέση είναι μεγάλος.

 

Τελειώνοντας, τι θα έχει αποκομίσει κάθε εκπαιδευόμενος στο τέλος του προγράμματος;

Με την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος κάθε εκπαιδευόμενος θα λάβει τη σχετική πιστοποίηση από τον οργανισμό μας. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι θα μπορεί να συμμετάσχει σε κάθε διαγωνισμό που τον αφορά με πολλές αξιώσεις και πιθανότητες επιτυχίας. Θα ξέρει πώς να αναζητά τις θέσεις εργασίας που τον ενδιαφέρουν, πώς να υποβάλλει την αίτηση, τι να περιέχει το βιογραφικό του, πώς να είναι απόλυτα έτοιμος στα πρώτα στάδια επιλογής. Θα είμαστε κοντά σε κάθε εκπαιδευόμενο και μετά τη λήξη του προγράμματος για να λύσουμε κάθε απορία και να τον υποστηρίξουμε μέχρι την τελική του επιτυχία. Ο εκπαιδευόμενος δεν θα νιώσει μόνος του. Ο αγώνας μας θα είναι κοινός! Όποιος έχει όνειρα και φιλοδοξίες για μια καλύτερη εργασιακή και συνεπώς και προσωπική ζωή θα έχει πλέον πολλές πιθανότητες να τα εκπληρώσει!